27-04-2016 85

Петро Карманський
(1878-1956)

Петро Карманський працював дуже напружено. Праця була і втечею, і проривом до буття, глибинним самоутвердженням. Власна творчість, численні переклади, літературно-критичні статті та публіцистика.

Петро Карманський був однак і поетом далеких небосхилів. Далекі від України обрії він теж пізнавав безпосередньо, проживаючи в Італії, Південній Америці.

Карманський — поет дуже широкого діапазону як у станах душі, так і в способах ліричного виразу — аж до версифікації. Джерела песимізму і душевного болю Карманського варто шукати в сфері приватно-особистісній і громадсько-патріотичній. Сам поет пояснював трагічно-мінорну тональність своїх творів обставинами часу, тими суспільними катаклізмами, що випали тяжкими випробуваннями на його долю, долю України й долю всього людства.

Його драматичний творчий шлях багато в чому відбиває глибинні суперечності доби в цілому як у світоглядному, так і в мистецькому сенсі.

Біографія

Твори

Критика