Що українським студентам варто знати про наукове есе

наукове есе

Практика написання наукових есе є принциповою відмінністю між освітою в Україні та освітою в англомовних країнах. Проте, процеси глобалізації освіти, зокрема доступність освіти за кордоном (за даними 2018 року за кордоном навчаються 70 тисяч українських студентів) та поступ масових відкритих онлайн-курсів, які дозволяють здобути сертифікат, а то й диплом провідних університетів світу, заставляють українців познайомитися з цим поняттям ближче.

Наукове есе можна певним чином співставити з знайомим українцям поняттям курсової чи дипломної роботи. Його суть - обґрунтування певної позиції чи ідеї за допомогою фактів із надійних джерел та думок експертів, створення дискурсу на ту чи іншу тему. Проте є і суттєві відмінності, адже курсова чи дипломна робота досить велика за обсягом, її пишуть лише студенти та лише з профільних предметів. Натомість, наукові есе можуть мати всього кілька сторінок, а то й одну, в залежності від поставленого завдання. Цей стиль присутній у навчанні вже з молодших класів, а у коледжах та університетах це один із основних видів оцінки знань абсолютно зі всіх предметів, який на 40-80 відсотків визначає оцінку за курс.

Відмінність також полягає у ставленні до плагіату, адже усі роботи автоматично перевіряються відповідним сервісом (PlagScan), який порівнює роботу не лише з усіма індексованими джерелами інтернету, але й з усіма раніше поданими роботами студентів. Цей сервіс застосовується як до студентів очної форми навчання, так і для міжнародних студентів, як обрали навчання онлайн англійською мовою. Більше того, використання джерел має бути добросовісним. Тобто, якщо есе у більшості складається з перефразованих ідей інших авторів без оригінального аналізу чи думок студента, вона все одно буде вважатися плагіатом, навіть якщо усі запозичені думки будуть правильно процитовані.

Окрім вимог щодо відсутності плагіату є і ряд інших, не завжди очевидних для українських студентів, вимог. Make a Stand - Essay Writing Assistance підібрали для вас 5 основних особливостей, які допоможуть краще зрозуміти вимоги та очікування до есе за кордоном:

  1. Чітка структура. Есе повинно мати чітку структуру. Це стосується як поділу тексту на вступ, основну частину та висновок, так і структури абзацу та речення. Зокрема, кожен абзац має розкривати лише одну тему, починатися із вступного речення і завершуватися підсумком. Речення не повинні бути ні надто короткими чи довгими.
  2. Обгрунтування тези. Кожне есе повинне мати тезу (thesis statement) - чітко сформульовану і дискусійну основну думку, а кожна ідея та факт наведений у есе повинен відповідно обґрунтовувати цю тезу.
  3. Розмір. За кордоном велику увагу приділяють дотриманню рекомендацій щодо обсягу есе, тому не варто писати ні більше ні менше - відхилятися від рекомендацій допустимо лише на 10%.
  4. Відповідність типу есе. Найпоширеніші типи есе - аргументативне, есе-порівняння, есе причини та наслідку та риторичний аналіз. Кожен підвид має свої особливості, нехтування якими робить есе провальним.
  5. Оформлення. Важливо дотримуватися певного стилю цитування (найпоширеніші стилі - APA, MLA, Chicago і Harvard). Кожен стиль має чіткі вимоги не лише до оформлення посилань, але й до вигляду сторінок, підзаголовків, хедерів. Дотримуватись вимог потрібно до останньої коми.

Не дивуйтеся, якщо вимоги здалися для вас аж надто складними. Навіть англомовні студенти, знайомі з поняттям есе з молодших класів, часто прагнуть отримати пораду чи допомогу з написанням есе. І все ж, есе є чудовим інструментом навчання і дозволяють сформувати глибоке і оригінальне розуміння фактів, явищ та процесів, а тому, сподіваємося, воно стане актуальним не лише для освіти за кордоном та навчання онлайн англійською мовою, але й для навчання в українських вишах.


Читати також