Що таке автотрофне живлення

Що таке автотрофне живлення

В сучасному світі, де ми все більше залежимо від наукових знань і технологій, розуміння основних біологічних процесів є важливим для кожної освіченої людини. Одним із таких процесів є автотрофне живлення, яке лежить в основі більшості екосистем на нашій планеті. У цій статті ми розглянемо, що таке автотрофне живлення, які організми його використовують, і чому воно таке важливе для життя на Землі.

Що таке автотрофне живлення?

Автотрофне живлення — це процес, при якому організми синтезують органічні речовини з неорганічних за допомогою енергії. Слово "автотрофний" походить від грецьких слів "авто" (сам) і "трофос" (харчування), що буквально означає "самохарчування". Детальніше про значення цього слова читайте на веб-сторінці https://fastnews.com.ua/shho-take-avtotrofy.html. Ці організми, відомі як автотрофи, є основними виробниками в екосистемах і забезпечують органічні речовини для гетеротрофів (організмів, що не можуть синтезувати органічні сполуки з неорганічних).

Типи автотрофів

 1. Фототрофи. Ці організми використовують енергію світла для синтезу органічних речовин. Прикладом є зелені рослини, водорості та деякі бактерії, які здійснюють фотосинтез.

 2. Хемотрофи. Ці організми отримують енергію шляхом окислення неорганічних речовин. Прикладом є деякі бактерії, які живуть у глибоководних гідротермальних джерелах і використовують сірководень для отримання енергії.

Процес фотосинтезу

Фотосинтез є найпоширенішою формою автотрофного живлення і грає ключову роль в підтримці життя на Землі. Він відбувається в хлоропластах клітин зелених рослин і включає два основні етапи:

 1. Світлова фаза. На цьому етапі енергія світла використовується для розщеплення води на кисень і водень. Водень потім використовується для створення АТФ (аденозинтрифосфату) та НАДФН (нікотинамідаденіндинуклеотидфосфату), які є енергетичними молекулами.

 2. Темнова фаза (цикл Кальвіна). Тут АТФ і НАДФН використовуються для фіксації вуглецю з вуглекислого газу, що призводить до утворення глюкози та інших органічних сполук.

Основні етапи фотосинтезу

 • Поглинання світла. Хлорофіли в хлоропластах поглинають світло, що збуджує електрони.
 • Транспорт електронів. Збуджені електрони проходять через ланцюг переносу електронів, утворюючи АТФ.
 • Синтез глюкози. У циклі Кальвіна утворюються органічні сполуки з використанням АТФ і НАДФН.

Хемосинтез

Хемосинтез — це процес, при якому організми, як-от деякі бактерії, отримують енергію шляхом окислення неорганічних сполук, таких як сірководень, амоній або залізо. Цей процес є менш поширеним, ніж фотосинтез, але відіграє важливу роль в екосистемах, де світло недоступне, наприклад, у глибоководних гідротермальних джерелах.

Основні етапи хемосинтезу

Хемосинтез — це процес, при якому деякі мікроорганізми отримують енергію шляхом окислення неорганічних речовин. Цей тип автотрофного живлення є життєво важливим для екосистем, де сонячне світло недоступне, наприклад, в глибоководних гідротермальних джерелах. Розглянемо основні етапи хемосинтезу докладніше.

1. Окислення неорганічних речовин

На першому етапі хемосинтезу мікроорганізми окислюють неорганічні речовини, такі як сірководень (H₂S), амоній (NH₄⁺), нітрити (NO₂⁻) або залізо (Fe²⁺). Це окислення супроводжується виділенням енергії, яка необхідна для подальших хімічних реакцій.

 • Сірководень. Деякі бактерії використовують H₂S і окислюють його до сірки або сульфатів, виділяючи енергію.
 • Амоній. Нітрифікуючі бактерії окислюють NH₄⁺ до нітритів (NO₂⁻), а потім до нітратів (NO₃⁻), отримуючи енергію.
 • Залізо. Деякі бактерії окислюють Fe²⁺ до Fe³⁺, виділяючи енергію.

2. Транспорт електронів

Електрони, що утворюються під час окислення неорганічних речовин, проходять через ланцюг переносу електронів у мембранах бактерій. Це переміщення електронів створює протонний градієнт, який використовується для синтезу АТФ (аденозинтрифосфату) — універсальної енергетичної молекули.

3. Синтез органічних сполук

Отримана енергія у формі АТФ використовується для фіксації вуглецю з вуглекислого газу (CO₂). Цей процес подібний до темнової фази фотосинтезу (цикл Кальвіна), але замість енергії світла використовується енергія від хімічних реакцій. У результаті утворюються органічні сполуки, такі як глюкоза, які бактерії використовують для свого зростання і розвитку.

Приклади хемоавтотрофів

 • Нітрифікуючі бактерії. Ці бактерії окислюють амоній до нітритів і нітратів, граючи важливу роль у циклі азоту.
 • Сіркобактерії. Використовують сірководень як джерело енергії і утворюють сульфати.
 • Залізобактерії. Окислюють залізо і утворюють енергію для синтезу органічних сполук.

Значення автотрофного живлення

Автотрофне живлення, будь то фотосинтез чи хемосинтез, є фундаментальним для підтримки життя на Землі. Ці процеси забезпечують первинне виробництво органічних речовин, які є основою харчових ланцюгів. Фотосинтетичні організми, такі як рослини та водорості, забезпечують кисень, необхідний для дихання багатьох організмів, у той час як хемоавтотрофи відіграють ключову роль у циклах елементів, таких як азот і сірка.

Висновок

Як сказано в першоджерелі https://fastnews.com.ua автотрофне живлення є ключовим процесом, що підтримує життя на нашій планеті. Завдяки фотосинтезу та хемосинтезу, автотрофи забезпечують органічні речовини та енергію для різноманітних екосистем, від поверхні океанів до глибоководних гідротермальних джерел. Фотосинтезуючі організми, такі як рослини, водорості та деякі бактерії, не лише забезпечують їжу для гетеротрофів, але й виробляють кисень, необхідний для дихання більшості живих організмів. Хемоавтотрофи, своєю чергою, грають важливу роль у біогеохімічних циклах, таких як цикл азоту та сірки, особливо в середовищах, де світло недоступне.

Розуміння автотрофного живлення допомагає нам краще усвідомити складність та взаємозалежність екосистем на Землі. Це знання є критично важливим для збереження біорізноманіття та стійкості природних систем, а також для розробки стратегії адаптації до змін клімату. Автотрофи, як основа харчових ланцюгів, демонструють, наскільки важливо підтримувати здоров'я екосистем для забезпечення стабільного майбутнього для всіх живих організмів на нашій планеті.


Читати також