Декілька нюансів письмової англійської

Письмова англійська

Англійську мову сьогодні так чи інакше вивчають майже всі — але далеко не всі, навіть здобувши вищу освіту, можуть грамотно написати нею листа чи есе. Швидше за все, річ у тому, що ні в школі, ні в університеті нам зазвичай не пояснюють найважливіших речей: як поставити коми чи лапки, як побудувати фразу, як використовувати специфічні граматичні звороти. На основі курсу Mt. San Jacinto College (Каліфорнія, США) ми зібрали дев'ять порад для наших читачів, які хочуть навчитися писати англійською.

Незламний порядок: як використовувати інверсію в англійській

Перекладачі художньої літератури кажуть, що англомовний синтаксис майже завжди необхідно переструктурувати: розділити на частини, перекласти їх і побудувати знову без втрати змісту — уже українською. Усе тому, що англійське речення має строгу структуру — прямий порядок слів: підмет, присудок, додаток. Ви можете сказати: "I really think you're right" ("Я справді думаю, що ти маєш рацію"), - але не можете поставити присудок перед підметом, як в українській мові.

Проте інверсію в англійській усе-таки можна зустріти:

 1. у випадку з оборотами "there is" і "there are": "There is a frog in your bed" ("У твоєму ліжку жаба");
 2. після прямої мови: "Punk is musical freedom", said Kurt Cobain ("Панк - це свобода в музиці", - сказав Курт Кобейн");
 3. у реченнях, що починаються з «here»: «Here is your tea, Hatter» («Ось твій чай, Капелюшнику»);
 4. в умовних реченнях із дієсловами "was", "were", "had", "could", "should": "Had I thought better, I wouldn't marry her" ("Якби я краще подумав, я б не став із нею одружуватися»);
 5. у складних реченнях, що починаються зі слів "hardly", "scarcely", "no sooner", "never", "nothing", "not only": «Never had I seen such a terrible sofa» («Ніколи в житті я не бачив такого жахливого дивана»);
 6. інверсія використовується для емфатичного (того, що підкреслює смислові відтінки) виділення присудка, що в такому випадку висувається в позицію перед підметом «In Shakespeare‘s grave is buried a man who didn‘t leave any manuscripts for his heirs» ("У могилі Шекспіра похована людина, яка не залишила спадкоємцям жодного рукопису»);
 7. емфатична інверсія використовується й у рамках звороту "It is / was… that/who/ whom": "It was me who found her lover in a wardrobe" ("Це я знайшов її коханця в шафі").

Підрядне-обмежувач: як поставити кому перед «which» і «that»

Серед типів підрядних речень у англійській є так звані підрядні означальні (Adjective Subordinate Clauses), що визначають характеристики іменника й починаються з відносних займенників «who», «whom», «that», «which», «whose», «when» і «where». Підрядне означальне може бути рестриктивним і нерестриктивним. Перше зводить усі можливі характеристики іменника до однієї, найважливішої, а друге просто зазначає одну з безлічі властивостей предмета чи суб'єкта. Щоб зрозуміти, як працюють такі підрядні, можна порівняти дві фрази:

 1. «Jane fell in love with a guy who was wearing a strange red and blue costume. It was Spider-Man» («Мері Джейн закохалася в хлопця, одягненого в дивний червоно-синій костюм. Це був Людина-павук»). Це рестриктивне підрядне, оскільки саме дивний костюм у цьому випадку відрізняє вищезазначеного хлопця від решти хлопців у місті.
 2. «Mary Jane fell in love with a guy who was wearing a strange red and blue costume, which was wet. It was Spider-Man» («Мері Джейн закохалася в хлопця, одягненого в дивний червоно-синій костюм, що весь промок. Це був Людина-павук»). Це нерестриктивне підрядне, оскільки автор лише додає додаткову характеристику до опису костюма.

Навіщо потрібно це знати? Справа в тому, що нерестриктивне підрядне вимагає кому, а рестриктивне - ні. Найчастіше слово which указує на присутність нерестриктивного речення, а слово that - на присутність рестриктивного. Тобто перед "which" кома найчастіше потрібна, а перед "that" - найчастіше ні.

Підрядне-перевертень: чому перед «because» не потрібна кома, а після — необхідна

Інший тип підрядних речень у англійській мові називається підрядними обставинними (Adverb Subordinate Clauses). Вони визначають характеристики дієслова й описують, як, коли, чому, де й за яких умов щось відбувається або хтось щось робить.

Підрядне обставинне можна впізнати за сполучниками підрядності as, because, since, though, although, even, even if, if, unless, when, whenever, while, rather than, in order that, so that, before, once, after, until.

Підрядні обставинні вимагають поставити кому, лише якщо передують головному реченню. Порівняйте:

 1. "Because he was a freak, I broke up with him" ("Через те, що він був диваком, я з ним розлучилася"). Тут потрібно поставити кому.
 2. "I broke up with him because he was a freak" ("Я розлучилася з ним, тому що він був диваком"). Тут кому ставити не треба.

Автори часто пересувають підрядне обставинне на початок речення, щоб розставити акценти або прояснити свою позицію. Проте з цього правила пунктуації існують винятки: якщо підрядне речення розташоване після головного, але при цьому контрастує з ним або суперечить йому, кому все ж таки необхідно поставити:

«Tor saved the planet again, whereas his brother Loki tried to master it and destroyed New York» («Тор знову врятував планету, у той час як його брат Локі намагався підкорити її й зруйнував Нью-Йорк»).

Думати, як іноземець: як використати абсолютний зворот

Одна з помилок, що їх можна зробити в процесі вивчення англійської, — це спробувати зрозуміти її граматику за рахунок знань про граматику української мови. Вивчаючи нову мову, не варто часто порівнювати її з рідною, навіть якщо вони належать до однієї мовної групи (чого не скажеш про українську й англійську: перша входить до східнослов'янської підгрупи, а друга — до західногерманської), втискаючи іноземну граматику у звичну схему або перекладаючи фрази за словами, не змінюючи її конструкцію.

Щоб звучати автентичніше, потрібно звикнути одразу використовувати англійські граматичні форми. Підійде, наприклад, абсолютний зворот Absolute Phrase. До речі, зворотом (phrase) у англійській називають конструкцію, у якій немає підмета й присудка; підрядним реченням (clause) - підрядне речення, підпорядковане головному, а реченням (sentence) - самостійне просте або складне речення.

Абсолютний зворот неможливо перекласти українською дослівно. «His feet rooted to the spot, Lestrade waited for Holmes to give him a sign»: «Лестрейд стояв, як укопаний, і чекав, що Холмс подасть йому знак». Проте в мові й на письмі користуватися цим прийомом зручно. Абсолютний зворот повинен містити як мінімум іменник і дієприкметник. Його можна побудувати на основі однієї з двох форм дієприкметника: -ing (Present Participle – дієприкметник теперішнього часу) або -ed (Past Participle – дієприкметник минулого часу). Абсолютний зворот є особливо корисним, коли автор описує предмет або ситуацію, яку спостерігає зблизька.

Робити це: дієслово в ролі підмета

Дієслово в англійській, як і в українській, може виступати в ролі підмета, причому не тільки у формі герундія («running»), а й у формі інфінітиву («to run»). Попри шкільні інстинкти, що можуть підказувати нам завжди використовувати герундій, варто пам'ятати, що англійська граматика припускає й другий варіант:

«To run a marathon has always been his dream, although he has been born in a tiny mountain village where there no level roads»: «Він завжди мріяв пробігти марафон, хоча народився в маленькому гірському селі, де немає рівних доріг».

Розділовий знак: як використовувати крапку з комою

В українській мові коми нерідко виконують функцію граматичного чи навіть інтонаційного роздільника. Але в англійській це помилка. У реченні I saw a sad man sitting next to the window, it was Jim Carrey» («Я бачив сумного чоловіка, який сидів біля вікна, це був Джим Керрі») розділовий знак неправильний. Тут потрібно поставити не кому, а крапку з комою: «I saw a sad man sitting next to the window; it was Jim Carrey».

Крапка з комою відіграє значну роль у англійській пунктуаційній системі - не випадково цей знак розміщений на одній з легкодоступних клавіш латинської комп'ютерної клавіатури, тоді як на кириличній клавіатурі він перенесений на верхній, цифровий рядок. Крапка з комою розділяє прості речення в складних, якщо вони не розділені сполучником. Проте й у разі присутності сполучника цей знак можна поставити. Щоб зрозуміти, чи можна використовувати крапку з комою, часто буває достатньо запитати себе, чи можна замість неї поставити крапку, розділивши речення на два самостійні фрагменти: «I saw a sad man sitting next to the window. It was Jim Carrey» («Я побачив сумного чоловіка, що сидів біля вікна. Це був Джим Керрі»).

Крива мова: як не помилитися з лапками

Оформлення прямої мови в англійській відрізняється від україномовного варіанту. Тут кінцевий розділовий знак у репліці — знак оклику, знак питання або крапку — ставлять усередині, а не зовні лапок. "It was a real shame." («Було справді соромно»).

Крім того, у англійській мові немає необхідності ставити двокрапку або тире перед або після прямої мови, тут можна обійтися комою: "It was a real shame, said Hulk" ("Було дійсно соромно", - сказав Халк.) У іншому варіанті ця фраза буде виглядати так: Hulk said, «It was a real shame.» (Халк сказав: «Було справді соромно»).

Oxford comma: серійна кома

Oxford comma (оксфордська кома), або Harvard comma (гарвардська кома), - це кома, що в переліках ставиться перед сполучником. Її можна використовувати, якщо в списку об'єктів три або більше елементів перед сполучниками and, or або nor. «Jason wanted to hit his boss on the head, kick the bejesus out of him, and hang them on a chandelier, but decided to say nothing» («Джейсонові захотілося вдарити свого начальника по голові, випустити йому кишки й розвісити їх на люстрі, але він вирішив нічого не казати»).

Незважаючи на свою назву, серійна кома більш характерна для американської, ніж для британської англійської. Деякі автори з Великої Британії радять ставити її лише для уникнення двозначності, у той час як американські викладачі часом наполягають на обов'язковій постановці таких ком.

Цікаве речення: як побудувати репліку з різними видами зв'язку

У англійській мові речення може бути чотирьох різних видів:

 • просте (simple sentence): підмет і присудок;
 • складносурядне (compound sentence): два самостійні прості речення, з'єднані сполучником;
 • складнопідрядне (complex sentence): головне й підрядне речення, з’єднані сполучником;
 • складне речення з різними видами зв'язку (compound-complex sentence): з’єднані сполучником два самостійні прості речення, до одного з яких доєднується підрядне.

«You could fly to Madrid, or you could go to London by rail since the tickets are so cheap» - «Ти можеш полетіти до Мадрида, або ти можеш поїхати до Лондона поїздом, якщо вже квитки такі дешеві».

Така схема не зовсім узгоджується зі звичною для україномовної людини побудовою граматики, але це швидше плюс: подібні факти зазвичай допомагають переключитися на іншомовну систему й почати думати в її рамках. Складні речення з різними видами зв'язку особливо важливо використовувати на письмі ще й тому, що вони дозволяють відпрацювати постановку ком. Адже в англійській мові в складносурядному реченні кома потрібна, а в складнопідрядному (якщо підрядне речення розташовується після головного) - ні.

Як відрізнити складносурядне речення від складнопідрядного? Є одна хитрість. У американських університетах її називають «список FANBOYS». Сполучники, що вказують на рівноправність простих речень у рамках складного, легко впізнати:

 • F - for,
 • A - and,
 • N - nor,
 • B - but,
 • O - or,
 • Y - yet,
 • S - so.

Якщо у вашому реченні присутній один із представників FANBOYS, воно складносурядне, і тоді перед сполучником треба поставити кому: «I saw a goose on the riverside, and it was very angry» («На березі річки я побачив гусака, і він був дуже злий»).

Складнопідрядне речення, коли підрядне в ньому слідує за головним, коми не вимагатиме: «I went away because goose seemed to be dangerous» («Я пішов, тому що цей гусак здавався небезпечним»). Варто, однак, пам'ятати, що якщо підрядне вийде на перше місце, то розділовий знак необхідно буде поставити: «Because the goose seemed to be angry, I went away» («Цей гусак здавався небезпечним, і я пішов»).

Переклала Світлана Стрельчук


Читати також