28-09-2020 52

Аскольд Мельничук (Askold Melnyczuk)

(нар. 1954)

У творах Аскольда Мельничука майстерно сконструйовано переплетення різних традицій, світоглядів, стилів: Просвітництва і постмодернізму, американського й українського, серйозного та іронічного.

На роздоріжжі культур вимальовується українська людина як частина цілого різнобарвного світу, може невелика, але своєрідна. І важливо, що стверджується власне існування української ідентичності, її вписують у суспільно-історичний контекст XX століття. Текст роману А. Мельничука «Що сказано» на перетині історичного й міфологічного рівнів конструює українську самість, створює образ української нації, ментальності народу, стверджує українську культуру як таку, що не загубилася, не асимілювалася в гомогенності культур і спільнот, а співіснує в інтеграції з ними.

Питання окреслення власної самості та віднайдення свого місця в умовах межового досвіду переходу від однієї культури до іншої повсякчас перетинається в творчості А. Мельничука з проблемами вибору чи то на користь знання, чи то на користь комфорту.

Біографія

Твори

Критика