28-08-2023 34

Джон Мільтон (John Milton)

Джон Мільтон

(1608–1674)

Джон Мільтон за своїм складом натури був більше ліриком, ніж епічним оповідачем, свої страждання, лиха батьківщини письменник відобразив у ліричних творах, порадах. У поемах він залишився тим самим ліриком.

Мільтон виступив у своїй творчості як пророк і громадянин, який переглядає цінності старого світу, був тим, хто втілює нові етичні, політичні та художні ідеали.

Письменник прагнув шукати пояснення політичним і правовим перетворенням у сфері релігії та у сфері моралі. Його релігійні та моральні ідеали, політичні ремінісценції, філософські роздуми про сенс історії, сутність життя, природу людини повинні були в художній формі знайти втілення в задуманій ним, космічній за масштабами, епопеї.

Біографія

Твори

Критика