Дієслова, що не вживаються в Continuous

Дієслова, що не вживаються в continuous


Коли ви розбирали групу продовжених часів, то, напевно, з'ясували, що не всі дієслова можна вживати у формі Continuous. Сьогодні докладніше розповімо, які дієслова не використовуються в Continuous, а які все-таки можна використовувати, але з деякими застереженнями.

Динамічні та статичні дієслова в англійській мові

Усі дієслова англійської можна умовно розділити на великі групи: динамічні і статичні. Перші дієслова позначають активну дію і можуть використовуватись у будь-якому часі: to play (грати), to drink (пити), to sing (співати).

Every day I play the guitar for three hours (Simple). — Щодня я граю на гітарі три години.
I was playing the guitar when my brother came home (Continuous). - Я грав на гітарі, коли брат приїхав додому.

Статичні дієслова передають стан, тобто думки, емоції, почуття, сприйняття, необхідність, повинності, і вони зазвичай неспроможні вживатися протягом часу. Інакше такі дієслова називаються ще Non-continuous: to understand (розуміти), to belong (належати), to need (бути повинним, потребувати).

Правильно: I don't understand him at all now. — Я не розумію його зараз.

Неправильно: I'm not understanding him at all now.

Дієслова, які не використовуються в часах групи Continuous

Статичні дієслова можна розділити на кілька груп відповідно до їхнього змісту.

Дієслова чуттєвого сприйняття

Це ті дієслова, які допомагають описати все, що ви відчуваєте за допомогою органів чуття:

to feel - відчувати;
to hear - чути;
to notice - помічати;
to observe - спостерігати;
to see - бачити;
to seem - здаватися;
to smell - пахнути;
to sound - звучати;
to taste – мати смак.

Саме в такому прямому значенні ці дієслова не будуть вживатися у формі Continuous.

Правильно: This voice sounds familiar. - Цей голос звучить знайомо.

Неправильно: This voice is sounding familiar.

I feel good. — Я добре почуваюся.
I see the earth! - Я бачу землю!

Дієслова, що означають розумову діяльність

До них відносяться всі дієслова, що безпосередньо пов'язані з розумовим сприйняттям, а також будь-які інші дієслова, у яких одне з значень може позначати розумову діяльність:

to believe - вірити;
to consider - рахувати;
to doubt - сумніватися;
to expect - у значенні "думати";
to find - знаходити;
to guess - припускати;
to know - знати;
to recognize - розуміти, усвідомлювати;
to remember - пам'ятати;
to see - у значенні "розуміти";
to suppose - припускати;
to think - думати;
to understand - розуміти.

Правильно: I see that you not ready to make a decision right now. — Я розумію, що ви зараз не готові приймати рішення.

Неправильно: I'm seeing that you not ready to make a decision right now.

I believed him until I found out the truth. — Я вірив йому, доки не впізнав усю правду.
I doubted the correctness of my decision until you came. — Я сумнівався у правильності свого рішення, доки ти не прийшов.

Дієслова, що виражають бажання

До них відносяться такі дієслова, як:

to desire - бажати;
to want - хотіти;
to wish - хотіти.

Правильно: I want this candy right now! — Я хочу цю цукерку зараз!

Неправильно: I'm wanting this candy right now!

Дієслова, що виражають емоційний стан

Всі емоції та почуття, які ми відчуваємо, – це відчуття, а не дія. І відчуття не передаються продовженим часом.

to admire - захоплюватися;
to adore - любити;
to despise - зневажати;
to envy - заздрити;
to fear - боятися;
to hate - ненавидіти;
to like - подобатися;
to love - любити;
to respect - поважати.

Правильно: I hate you! You are the worst person I have ever met! - Я ненавиджу тебе! Ти найжахливіша людина, яку я зустрічала!

Неправильно: I'm hating you! You are the worst person I have ever met!

She admired him until she found out the true motives of his actions. — Вона захоплювалася ним доти, доки не дізналася справжніх мотивів його вчинків.

Абстрактні дієслова

До цієї групи відносяться дієслова зі значенням володіння або існування, дієслова, що виражають необхідність, вплив, модальні дієслова та інші дієслова:

to be – бути, бути;
to belong - належати;
to can - вміти;
to contain - містити в собі;
to dare - наважитися;
to depend - залежати;
to exist - існувати;
to have - мати;
to include - включати;
to influence – впливати;
to keep - зберігати;
to may - могти;
to must – бути повинним;
to need - потребувати;
to owe - заборгувати;
to own - володіти;
to possess - мати, володіти;
to satisfy - задовольняти;
to weigh - важити.

Правильно: I have many toys. - У мене багато іграшок.

Неправильно: I'm having many toys.

I can play the balalaika. - Я вмію грати на балалайці.
This melon weighs 10 kilos. - Ця диня важить 10 кілограмів.

Змішані дієслова

Серед вищеперелічених дієслів є деякі, які можуть використовуватися в будь-якому часі, так і не використовуватися в часах групи Continuous. Все залежить від значення цього дієслова. Наведемо кілька прикладів:

Дієслово  Non-continuous      У будь-якому часі
To look Виглядати, здаватися She looks very mysterious today. — Вона виглядає дуже загадково сьогодні Дивитися  I'm looking at this picture and cannot understand what the artist wanted to convey. — Я дивлюся на цю картину і не можу зрозуміти, що хотів передати художник
To miss  Сумувати   I miss you. - Я сумую за тобою Пропускати I'm at work right now and I'm missing My Favorite TV show. — Я зараз на роботі та пропускаю улюблене ТВ-шоу
To smell Пахнути The flowers smell wonderful. - Квіти чудово пахнуть Нюхати She is smelling a flower. - Вона нюхає квітку
To weigh  Важити The refrigerator is heavy. It weighs a lot. - Холодильник важкий. Він багато важить Зважуватись  Now she is weighing the potatoes. - Зараз вона зважує картоплю


Іноді дієслова, які зазвичай не вживаються протягом тривалого часу, можуть використовуватися у формі Continuous, щоб підкреслити зміну стану. / The juice is tasting better today. — Сік сьогодні смачніший.


Читайте также