Прийменники to і for: як і де вживаємо

Прийменники to і for: як і де вживаємо

У англійській немає відмінків, і зв'язок між словами позначається за допомогою прийменників. А їхній переклад іноді не збігається з україномовним варіантом і може часом здаватися нелогічним. Тому у багатьох, хто вивчає англійську мову, виникають труднощі з вибором правильного прийменника. Сьогодні розберемо прийменники to і for і ви зрозумієте, як і де їх вживати.

To і for у значенні причини

Щоб спілкуватися з іноземцем на досить хорошому рівні, не потрібно мати ідеальні знання англійської. Однак деякі помилки можуть призвести до непорозуміння. Якщо ви сумніваєтеся, використовувати to або for для позначення причини, дотримуйтесь трьох основних правил.

Правило 1: якщо дієслово, використовуйте to + інфінітив.

I study every day for five hours to pass the exam. — Я займаюся щодня по п'ять годин, щоб скласти іспит.

Правило 2: якщо є іменник, використовуйте for.

I need this book for my exam. — Мені потрібна ця книга для складання іспиту.

Правило 3: після складеного присудка з дієсловом to be можна використовувати for + verb-ing.

This car is for moving.  — Ця автомобіль для переїзду.

Зверніть увагу: конструкція to + інфінітив краще поєднання for + verb-ing.

Do thee exercises for better understanding the topic (прийнятний варіант). / Do these exercises to better understand the topic (кращий варіант). Зробіть подібні вправи, щоб краще засвоїти цю тему.

А тепер докладніше розберемо, коли саме необхідно використати кожен із цих прийменників.

У яких випадках необхідно використовувати to?

Щоб вказати пункт призначення або напрямок

Часто використовується з такими дієсловами, як go to, travel to, come to, head to, mail to, send to.

I'm going to Odesa tomorrow. - Я завтра їду до Одеси (пункт призначення).
Head to that bridge and then turn right. — Вирушайте до того мосту, а потім поверніть праворуч (напрямок).

He passed the ball to another player. - Він передав м'яч іншому гравцю (напрямок).

У конструкції from… to…

The store is open from 9 to 10. - Магазин працює з 9 до 10.

Щоб дізнатися час (зазвичай у Великій Британії).

У США прийнято визначати час, називаючи години та хвилини.

5:30 / It's five thirty – п'ять тридцять;
8:50 / It's eight fifty - вісім п'ятдесят.

У Великій Британії час називають по-іншому, вказуючи, скільки хвилин залишилося до наступної години, якщо вже минуло 30 хвилин від початку години.

5:40 / It's twenty to six – без двадцяти шість;
8:50 / It's ten to nine – без десяти дев'ять.

Щоб показати зв'язок між двома людьми

Mary is married to Peter. — Мері одружена з Пітером.

Щоб показати фізичний зв'язок між речами

Modelling clay is stuck to the table and I can't get it off. — Пластилін приклеївся до столу, і я не можу його зняти.

У порівняльній конструкції перед другою частиною порівняння

High school is easy compared to college. — У старших класах простіше, ніж у коледжі.

Крім того, є ряд дієслів та фраз, які вживаються з часткою to і наступним інфінітивом:

Дієслово   Значення  Дієслово   Значення 
Agree погоджуватися  Learn   вчити 
Appear  виявитися  Manage   впоратися
Arrange  домовитися  Offer  пропонувати  
Care цікавитися, любити Plan   планувати  
Claim   вимагати, заявляти права Pretend  прикидатися 
Demand  вимагати   Refuse  відмовлятися
Deserve   заслуговувати Seem здаватися, виглядати
Fail  зазнати невдачі, не змогти Swear  клястися, обіцяти 
Get   отримати дозвіл  Tend  мати схильність 
Happen виявитися  Vow клястися 
Hesitate сумніватися Wait  чекати 
Hope  сподіватися Would love  хотів/хотіла/хотіли б  
Intend   збиратися Yearn    прагнути 

I advise you to start як soon as possible. — Раджу почати якнайшвидше.
She claimed to know more than the rest of the team — Вона стверджувала, що знає більше, ніж решта членів команди.
We managed to raise enough money for the project. — Нам удалося зібрати достатньо грошей для проекту.
Everything went well to my surprise. — На мій подив все пройшло вдало.

Коли потрібно використовувати for?

Щоб позначити переваги чи користь чогось

Fresh juice is good for your health. — Свіжий сік корисний для здоров'я.

Коли ви надаєте комусь послугу

I didn’t know how to write the letter and she did it for me. — Я не знав, як написати листа, і вона це зробила за мене.

При вказівці причини, коли прийменниу for можна замінити for the reason of (з причини)

He was fired for being late. — Його звільнили через запізнення (через запізнення).

При позначенні періоду часу (як довго)

I’ve been working here for three years now. — Я працюю тут уже три роки.

При плануванні, призначенні дати будь-якої події

I have an important meeting for next Sunday, and I won’t be able to come to your party.— Я призначив важливу зустріч наступної неділі, і не зможу прийти на твою вечірку.

Щоб показати дію від імені когось або представлення чиїхось інтересів

I speak for everyone when I say that we're happy you're here. — Я говорю за всіх, коли говорю, що ми щасливі, що ви тут.

При обміні для зазначення другої частини купівлі, угоди або обміну

I'll give you three candies for your big apple. — Я дам тобі три цукерки за велике яблуко.
He bought the entire stamp collection for only $5. — Він купив усю колекцію марок лише за 5 доларів.

Порівняння з тим, що вважається нормою

Ви можете використовувати for, щоб підкреслити, що щось відрізняється від норми чи загального стандарту.

She’s too inexperienced for the job. — Вона дуже недосвідчена для такої роботи.
She is very smart for her age. - Вона дуже розумна для свого віку.

Також є дієслова, фрази та стійкі поєднання, які вживаються з прийменником for:

For good Назавжди Hunger for Бажати чогось
Argue/argument for  Аргументувати / аргумент на користь For now Поки що/зараз (на даний момент)
For a living  На їжу, щоб прогодуватися  For a while  Деякий час
 
Care for 
Дбати про For free Безкоштовно
For sale  Продається For the record Для довідки, для протоколу 
Cure for  Ліки від For the best  На краще 
For sure  Обов'язково, неодмінно For this reason  Саме тому
For all I know Наскільки я знаю Advertise for Давати оголошення про 

He never told me what he does for a living. - Він ніколи не казав мені, чим заробляє на життя.
She has a talent for drawing, you should develop it. — Вона має талант до малювання, треба його розвивати.

Найчастіше студенти плутають for you та to you. Щоб уникнути цієї плутанини, можете спиратися на такі правила:

  • якщо відбувається передача від чогось до когось - прийменник to;
  • якщо людина отримає користь або їй роблять послугу - прийменник for.

I wrote the letter to her. — Я написав їй листа (вона його незабаром отримає).
I wrote the letter for her. — Я написав листа для (замість) неї (вона сама не може це зробити, і я зробив це за неї).


Читайте также