Past Perfect: правила використання

Past Perfect: правила використання

Past Perfect регулярно зустрічається в англійській мові при повсякденному спілкуванні, але при цьому викликає труднощі з використанням у багатьох студентів. Сьогодні вивчаємо, в яких випадках необхідно його використовувати, як воно утворюється і чим відрізняється від времен Past Simple і Present Perfect.

Що таке Past Perfect

Минулий доконаний час пригодиться вам, коли необхідно сказати про дію в минулому, яка відбулася раніше за іншу або закінчилася до певного моменту в минулому. Цей момент у минулому може бути як зрозумілий із контексту, так і мати точний маркер.

He had completed the essay by 11 pm.  — Він закінчив твір до 11 вечора (точний час у минулому).

I had bought a car before I moved to another city. — Я придбав машину, до того як переїхав у інше місто (одна дія в минулому відбулася раніше за іншу).

Щоб було зрозуміло, коли використовується це час, детальніше розказуємо про випадки використання.

При описі двох дій у минулому з обов’язковим акцентом на те, що одна з них відбулася раніше за іншу.
Для позначення однієї з дій у минулому частіше всього уживається Past Simple, а для іншої тоді потрібен минулий доконаний час.

He had worked hard before reached his current high position. — Він багато працював, до того як отримав сьогоднійшнє високе положення.

Коли одна з дій у минулому стає причиною іншої дії в минулому, вам також пригодиться Past Perfect.

He was very thirsty. They had stayed in the forest without water for almost a day.  — Він дуже хотів пити. Вони пробули у лісі без води майже добу (друге речення пояснює перше).

Past Perfect використовується з дієсловами у ситуації, коли ви говорите про тривалість цієї дії.
Наприклад, з дієсловами мати, бути, знати та іншими, які не можуть використовуватися у формі Continuous. Додатковий маркер в таких пропозиції — слова since або for.

She told me that she had not seen him for three weeks.  — Вона сказала мені, що не бачила його вже три тижні.

В умовних реченнях, або if-clause, в тій частині, де зазначається умова, використовується минулий доконаний час.

Це третій тип умовних речень, коли ви висловлюєте рішення про те, що могли б зробити в минулому, але цього не сталося, а тепер уже неможливо змінити ситуацію.

If I had known that you need money, I would definitely have given it. — Якби я знав, що тобі потрібні гроші, то обов'язково їх би дав.

В конструкції з I wish для висловлення жалю.

Зверніть увагу, что поєднання I wish + Past Perfect на українську мову перекладається, як  заперечне.

I wish they had come to us last summer.  — Шкода, що вони не змогли приїхати до нас минулого літа (Я б хотів, щоб вони приїхали до нас минулого літа).

Як утворюється Past Perfect

Для утворення Past Perfect вам знадобиться допоміжне дієслово had (минула форма від дієслова to have) і третя форма змістового дієслова. Формула цього часу виглядає так:

Підмет + had + Past Participle (3 форма змістового дієслова V3/-ed).

I arrived at the station on time, but the train had already left. — Я приїхав на вокзал вовремя, але поїзд уже уйшов.

Якщо змістове дієслово правильне, то до основи достатньо додати закінчення -ed: play — played, dry — dried, ask — asked. Правила додавання закінчення такі ж, як і для Past Simple.

Якщо ж дієслово неправильне, шукайте його третью форму в таблиці або вивчіть напам'ять. Другий варіант зекономить вам час: freeze (заморозити) — froze — frozen, keep (зберігати) — kept — kept..

Питання, ствердження, заперечення

Для побудови стверджувального речення користуйтеся вказаною вище формулою. Додатково на необхідність використання саме цього часу можуть вказувати слова-маркери: already — уже, after — після, before  — до, by  — від, earlier — раніше, first — спершу, hardly … when / no sooner … than — як тільки, наврядче , just  — тільки що,  when — коли, yet — ще.

She knew how to answer this question because she had read the text about it before. — Вона знала, як відповісти на це питання, тому що прочитала текст про це раніше.

I had already left the house when the phone rang. — Я вже вийшла з дому, коли зазвонив телефон.

Hardly had the train pulled up to the platform, when it started to rain. — Лишень поїзд під’їхав до перону, як почалася злива.

Щоб задати загальне запитання в Past Perfect, потрібно допоміжне дієслово поставити на перше місце:

Had + підмет + V3/Ved?

Had they come home by five o’clock?  — Вони прийшли домой до п’ятих годин?

При утворенні спеціального питання з запитальним словом, саме питальне слово виноситься на перше місце перед допоміжним дієсловом.

How many pills had he taken before you found him? — Скільки таблеток він встиг випити перш ніж ви його знайшли?

Щоб побудувати речення в минулому.

Підмет + had not / hadn’t + V3/Ved.

I had not finished breakfast when he arrived. — Я не закінчив снідати, коли він прийшов.

Past Perfect або Past Simple

Можлива плутанина у вживанні у простого часу, що пройшов, та простого доконаного часу. Однак у них є чіткі кордони, які дозволяють правильно вибрати час.

Коли ви говорите про прості дії в минулому, пам'ятайте, що Past Perfect з'являється тільки при наявності іншого дійства в минулому.

I worked at a factory. — Я працював на заводі.

I had worked in a factory before I decided to become a programmer. — Я працював на заводі, перш ніж я вирішив стати програмістом.

Для Past Simpl важлива хронологія (тобто коли дія йде одна за іншою), просте перерахування, а для Past Perfect — передування однієї дії іншій.

She put sliced potatoes in a saucepan, added salt, stirred and tasted. — Вона поклала у кастрюлю порізану картоплю, додала сіль, помішала і спробувала.

She put sliced potatoes in a saucepan, stirred and tasted, but before she had added salt. — Вона поклала у кастрюлю нарізану картоплю, помішала і спробувала, але до цього вона додала солі.

Past Perfect або Present Perfect

Минулий і теперішній доконані часи схожі по змісту, головна різниця в тому, що перший використовується для опису дій, що минули, а другий — тих, що відбуваються зараз або тісно пов'язані із теперішнім часом.

They’re not home. They have left for the forest. — Їх немає вдома. Вони пішли до лісу.

They were not at home yesterday morning. They had left for the forest. — Іх не було вдома вчора зранку. Вони поїхали в ліс.

Важливо: дія в Present Perfect завершилася у якийсь момент в реальному часі (тепер), а дія в Past Perfect — до якогось моменту в минулому.

I haven’t finished washing the dishes yet. Wait for me a little, please. — Я ще не закінчила мити посуд. Зачекай мене трішки, будь ласка.

He came too early yesterday, and I hadn’t finished washing the dishes yet, so he had to wait a bit for me.  — Він прийшов вчора занадто рано, і я ще не закінчила мити посуд, тому йому довелося мене трохи зачекати.


Читайте также