Ділова англійська. На виставці. Замовлення

Ділова англійська млова. На виставці. Нова лексика

На виставці. At the exhibition. Замовлення. Order

Вивчіть наступні слова

exhibition - виставка
processing equipment - технологічне обладнання
to consider - вважати, розглядати
start up of the equipment - пуск обладнання
to deliver - постачати
to put smth into operation - ввести в експлуатацію
to arrange training - організувати підготовку
to operate the equipment - працювати з обладнанням
to adapt - адаптувати, пристосувати
to correspond to the highest technical level - відповідати найвищому технічному рівню
well known - широко відомий
performance - технічні характеристики, експлуатаційні якості (машини, обладнання)
maintenance - технічне обслуговування
concerning smth - стосовно
design - конструкція, проект, дизайн .
of standard design - стандартної конструкції 
to outperform - перевершувати (по ефективності)
guarantee period - гарантійний термін
properly - належним чином
technical support - технічна підтримка
service life - термін служби 
order - замовлення
acknowledgement (confirmation) of orders - підтвердження замовлені
to place an order -розмістити замовлення
order form (order sheet) - бланк замовлення
quantity - кількість 
description - опис
price - ціна
terms of payment - умови оплати
date of delivery - дата поставки
discounts - знижки
to enclose - додавати
demand - попит
acknowledgement - підтвердження
to supply / to deliver — постачати

Кліше та вирази листів-замовлень

- In reply (response) to your letter (fax) of (dated) ... , we thank you for ... - У відповідь на Ваш лист (факс) від ..., ми дякуємо Вам за ...
- We are pleased to enclose our Order №. ... - Ми раді додати до цього листа наше замовлення №...
- We enclose (are enclosing) our order for ... - Ми додаємо наше замовлення на...
- We accept your offer and have pleasure in placing an order with you for... -  Ми приймаємо вашу пропозицію та з задоволенням розміщуємо у вас замовлення на...
-  Please confirm that you can supply ... - Просимо підтвердити, що ви можете здійснити поставку ...
-  Please send the copy of this order to us, duly signed, as an acknowledgement. - У якості підтвердження замовлення просимо надіслати нам підписану Вами копію замовлення.
- Please supply/send us ... - Просимо здійснити поставку ...

Кліше та вирази листів-підтверджень замовлень

- Thank you very much for your order № ... of (dated)... - дякуємо Вам за Ваше замовлення № ... від...
- We confirm that delivery will be made by ... - Ми підтверджуємо, що доставка буде здійснена до ... (такої-то дати),
- We hope that you will have a good turnover, and that we will be dealing with your company in the future. - Сподіваємося, що ви будете мати гарний обіг і що ми будемо плідно співпрацювати з вашою команією і надалі.
-  Delivery will be made in conformity (accordance) with your instructions. -  Доставка буде здійснена у відповідності до ваших інструкцій.

Кліше та вирази, які використовуються для відхилення замовлень

- We are sorry (we regret) to let you know (to inform you) that we cannot execute you're your order because of ... - На жаль ми змушені повідомити вам, що ми не зможемо виконати ваше замовлення череї те, що... 
- The goods you ordered are no longer available. - Товару, який ви замовили, більше нема у наявності.
- We can offer you a substitute. - Можемо запропонувати вам заміну.


Читайте также