Дієслово to choose та його синоніми

Дієслово to choose та його синоніми

Основний переклад дієслова to choose - це вибирати, при цьому об'єкт вибору може бути неживим предметом або живим. Ще важливо знати які синоніми і в яких ситуаціях можуть замінити це дієслово.

Особливості вживання дієслів choose, select, elect, pick out

Дієслова англійської мови:

  • to select;
  • to choose;
  • to elect;
  • to pick out,

українською мають однакове значення – «вибирати». Але є деякі відмінності у стилістичному забарвленні.

Дієслово to choose

Дієслово to choose має узагальнене значення і може замінювати інші дієслова цього синонімічного ряду. To choose передбачає вибір того, що є у розпорядженні.

to chose a book / вибрати книгу
to chose a friend / вибрати друга

Дієслово to select

Дієслово to select використовують у ситуації, коли необхідно вибрати найкраще з наданого на вибір: як одухотворених, так і неживих предметів та осіб.

Mary took child into closet and selected choice apple and gave it to him. /Мері повела дитину в комору, обрала добірне яблуко і дала його.

To select часто набуває урочистого чи офіційного забарвлення.

Any knight might select any antagonist for combat by touching his shield. / Кожен лицар міг вибрати будь-якого супротивника для поєдинку, торкнувшись (списом) його щита.

Дієслово to elect

Дієслово to elect використовують у ситуаціях, коли підкреслюється, що вибір буде зроблено (або вже зроблено) шляхом офіційного голосування.

to elect Chairman / вибрати голову (збори)
to elect President / вибрати президента
He rapidly became famous and was elected a member of the Academy of Letters. / Він незабаром став відомим і був обраний членом Літературної Академії.

Дієслово to pick out

Дієслово to pick out за змістовим змістом дуже схоже з дієсловом to select з невеликою різницею, що цей варіант носить розмовне забарвлення. Тобто to pick out вказує на ретельний вибір чогось або будь-кого, що є в розпорядженні.

It is strange that you should have been able to pick out the correct answer. / Дивно, що тобі вдалося вибрати правильну відповідь.

3 форми неправильного дієслова to choose

Дієслово «вибирати» відноситься до категорії неправильних дієслів англійської мови.

Base Form  Past Simple (Друга форма) Past Participle (Третя форма)
To choose chose chosen


Which suit would you choose? - Який би ти вибрав костюм?
What product would you choose in the market? — Який продукт ви вибрали б на ринку?
They chose Olivia as captain - вони обрали Олівію як капітана.

Словотворення

chooser - вибираючий, той, хто вибирає;
choosing - вибирати, хотіти, вирішувати, віддавати перевагу, вибираючи;
choosy - вибагливий, розбірливий.
How will it choose to deploy its newfound power? / Як він вирішить використати свою знову набуту владу?

Усталені фрази з дієсловом to choose

choose sides/вибирати бік;
choose a place/вибрати місце;
choose a king/вибрати короля;
choose death / віддати перевагу смерті;
choose words / підібрати слова;
choose clothes/підбирати одяг.

Приклади пропозицій

Did you choose an interesting book for your son? / Ти вибрав цікаву книгу для свого сина?
Is it so difficult to choose between heaven and hell? / Невже так важко вибрати між раєм і пеклом?
I will choose one of them. / Я оберу одного з них.
I helped Tom choose a birthday present for Mary. / Я допоміг Тому вибрати подарунок Мері на день народження.
She will help me choose myself a new car. / Вона допоможе мені вибрати нову машину.
I choose you! / Я вибираю тебе!
Choose a spokesperson for every group. / Виберіть представника кожної групи.
A prudent bird chooses its tree. A wise servant chooses his master. Розсудливий птах вибирає своє дерево. Мудрий служитель обирає свого майстра.
I wonder why they chose him. / Цікаво, чому вони його обрали.
I chose these over the shoes. / Я вибрав їх замість туфель.
I wonder why they chose them. / Цікаво, чому вони їх обрали.
I chose these shoes. / Я вибрав ці черевики.
I wonder why they chose her. / Цікаво, чому вони її обрали.
She chose a scarf to wear with the dress. / Вона обрала, який шарф носити із сукнею.
Tom chose to live with his father instead of his mother. / Том вирішив жити з батьком, а не з матір'ю.
I should’ve chosen a shorter username. / Треба було мені вибрати нік коротший.
I have chosen you! / Я вибрав тебе!
She was chosen from ten thousand applicants / Вона була обрана із десяти тисяч кандидатів.
When destiny calls, the chosen have no choice.. / Коли доля кличе, у вибраних немає вибору.
I am the chosen one. / Я вибраний.


Читайте также