Розділові знаки в англійській мові

Розділові знаки в англійській мові

Усім відомий приклад з мультфільму «Страти не можна помилувати» вчить, наскільки важлива пунктуація. В англійській мові такі приклади теж є Let's eat, grandma! («Давай поїмо, бабуся!» і Let's eat grandma! («Давай поїмо бабусю!»). Проте використання крапок, тире, лапок або ком у письмовій промові англійців та американців виконується за нормами, що значно відрізняються від звичних нам.

Носії англійської мови рідко розставляють велику кількість розділових знаків у текстах. Викладачі шкіл, коледжів та університетів лояльно ставляться до частоти використання студентами ком, трьох крапок, крапки із комою. Пильна увага приділяється лише емоційно забарвленим пропозиціям, які мають закінчуватися питаннями або знаками оклику. Подібний підхід до пунктуації з боку жителів Англії та США не повинен вводити в оману людей, які вивчають англійську як другу мову. Використання розділових знаків в окремих випадках обов'язкове, а помилка у вживанні крапки з комою, крапки або двокрапки може позначитися на оцінці вашого есе перевіряючим.

Основні пунктуаційні символи в англійській мові загалом відповідають українським. Інформація про них відображена у таблиці, наведеній нижче.

Символ  Назва в англійській мові  Назва в укаїнській мові
Full stop or period  Крапка
. Dot  Крапка для скорочень
, Comma  Кома
Note of interrogation or question mark  Знак питання
Note of exclamation or exclamation mark  Знак оклику
- Hyphen  Дефіс
Dash  Тире
: Colon  Двокрапка
Semicolon  Крапка з комою
Dots  Три крапки
' Apostrophe  Апостроф
[ ] або ( )  Brackets or parenthesis  Квадратні дужки та круглі дужки
“ ” або « »  Inverted commas or quotation marks Лапки

Базові правила пунктуації, які використовуються у письмі англійської мови

Dot-крапка для скорочень

Англійське слово dot чула кожна людина, якій доводилося записувати адресу електронної пошти під диктовку друга чи колеги. Саме цей приклад найкраще ілюструє різницю між крапками видів full stop і dot. Перша використовується наприкінці речень, друга – для скорочення окремих слів чи словосполучень. Приклад використання dot: перетворення повної назви Apple Incorporated в лаконічне Apple Inc.

Full stop-крапка

Даний розділовий знак позначає закінчення оповідного речення. Приклад використання: Apple is an American multinational technology company headquartered in Cupertino ("Apple - американська міжнародна технологічна компанія з головним офісом в Купертіно").

Кома

Правила постановки ком в англійській відносно прості. Це розділовий знак використовується при:

 • перерахуванні предметів або одухотворених осіб;
 • виділенні вступних конструкцій у пропозиціях;
 • виділенні причетних оборотів у складних реченнях;
 • посиленні емоційного забарвлення фрази з вступним словом also;
 • позначенні смислових пауз у складних реченнях;
 • поділі частин складних речень.

Зазначимо, що в письмовій англійській мові коми не використовуються при записі поштових адрес (назв країни, міста та вулиці). Немає необхідності в постановці розділових знаків у складнопідрядних реченнях за наявності між підметом і присудком додаткової інформації. Приклад: The cat which following me all day long turned to be our uncle's pet («Кішка, яка ходила за мною весь день, виявилася вихованцем нашого дядька»).

Знаки питання та оклику

Застосування цих символів у письмовій мові не викликає складнощів навіть у дітей. Обидва знаки використовуються для надання відповідного емоційного забарвлення пропозиціям. Істотних обмежень з їхньої постановки немає. У складних випадках можна послатися на авторську пунктуацію.

Двокрапка

Найчастіше двокрапка ставиться перед списками перерахування чи докладними поясненнями. Окремий випадок використання цього символу – поділ двох закінчених речень із причинно-наслідковим зв'язком. У подібних випадках перше слово після двокрапки пишеться з великої літери. Наприклад, I'm shocked: your dog has broken my coffee cup! («Я в шоці – твій собака розбив мою чашку для кави!»).

Крапка з комою

Цей символ часто використовується у публіцистичних текстах, художніх творах та ділових листах. Крапка з комою розділяє частини складних речень з великою кількістю інших розділових знаків.

Тире

Часто використовується у складних реченнях для поділу основної частини та пояснень чи уточнень до неї. Іноді тире ставиться перед узагальнюючим словом у списках. У художніх текстах знак може використовуватися як заміна трьома крапками при несподіваному перериванні фрази автором (підсилює драматичний ефект).

Дефіс

Призначення дефісу – об'єднання складових частин складних слів (rock-n-roll тощо). Цей знак коротший за тире і не може застосовуватися замість нього. Заміна символів ускладнить сприйняття написаного тексту викладачем. У деяких випадках можуть виникнути смислові викривлення.

Апостроф

Цей символ вкрай рідко використовується в українській мові, але в англійській він відіграє дуже важливу роль. Апостроф дозволяє:

 • створювати конструкції з присвійним відмінком (Ivan's notebook – «зошит Івана»);
 • скорочувати складені слова (I'm happy замість I am happy – «Я щасливий»);
 • формувати множину при записі дат та абревіатур (1980's – «вісімдесяті»).

Пропущені апострофи розглядаються викладачами англійської мови як пунктуаційні та стилістичні помилки.

Три крапки та лапки

Використання цих розділових знаків в англійській мові традиційне. Лапки використовуються для виділення цитат або прямої мови. Три крапки означають завершення незакінченої автором фрази чи логічну паузу у тексті.

Рекомендації щодо вивчення пунктуаційних норм у аглійській мові

Запам'ятати основні правила вживання розділових знаків можна без втомливого заучування прикладів. Досвідчені викладачі рекомендують студентам наступні прийоми:

 • Спілкування з іноземцями у соціальних мережах або спеціалізованих онлайн-платформах. В інтернеті легко знайти мешканця Англії або США, який вивчає нашу мову. У процесі листування ви можете запам'ятати ситуації, у яких використовується той чи інший символ.
 • Вивчення публіцистичних статей та читання художньої літератури англійською мовою. Подібні тексти містять значну кількість наочних прикладів використання розділових знаків.
  Перегляд відео з субтитрами на YouTube та інших онлайн-платформах. Дорослі та діти запам'ятовують правила постановки розділових знаків у письмовій мові і вчаться сприймати діалоги носіїв англійської мови на слух.
 • Розвішування стікерів із цитатами з відомих пісень, фільмів або літературних творів на предметах навколишнього оточення. Зоровий контакт з такими підказками дозволить вам швидко запам'ятати принципи постановки крапок, ком, тире та двокрапок у пропозиціях будь-якої складності.

Перелічені прийоми працюють за умови систематичного вивчення студентом теоретичного матеріалу. Самодисципліна – запорука успіху під час підготовки до екзамену з англійської мови.

Важливість англійської пунктуації

Освоєння норм пунктуації – один із ключових етапів вивчення англійської мови дитиною чи дорослою людиною. Розуміння студентами правил, відповідно до яких здійснюється постановка розділових знаків, істотно покращує якість текстів, що здаються викладачам. Незначні пунктуаційні помилки при письмі допустимі на рівнях Pre-Intermediate і Intermediate. Стандарти Британської ради припускають відсутність неточностей у постановці розділових знаків при переході людини, яка вивчає англійську мову, до рівня Upper-Intermediate.

Дотримання правил пунктуації в письмовій промові дозволить вам отримати високу оцінку при складанні іспиту з англійської мови. Практична користь цих знань також велика: у листуванні з іноземцями ви зможете точно і послідовно викладати думки на будь-яку тему. Текст без граматичних, стилістичних та пунктуаційних помилок легко читати.

Знання правил постановки розділових знаків позбавить вас від незручних ситуацій, які можуть виникнути при спотворенні сенсу вихідного тексту через допущені помилки. Неточність у постановці коми, апострофа або тире може призвести до непорозуміння між вами та вашими друзями-іноземцями.

Не варто забувати і про візуальну складову сприйняття текстів читачами. Правильна постановка розділових знаків перетворить діловий лист, публіцистичну статтю або есе в красиво оформлений документ. Знаки питання та оклику нададуть матеріалу необхідну емоційність, тире і крапки вкажуть читачам на паузи в оповіданні.


Читайте также