Always в Present Continuous: коли використовується

Always в Present Continuous: коли використовується

Кожний час в англійській мові має певні слова-маркери, які допомагають зрозуміти, яку саме форму дієслова вибрати. Однак іноді маркери можуть бути однаковими для різних часів, і щоб уникнути плутанини, необхідно звертати увагу на сенс усього висловлювання. Один з таких маркерів — прислівник always, характерний і для Present Simple, і для деяких випадків Present Continuous.

Коли always використовується в Present Continuous

Швидше за все, ви вже навчилися використовувати Present Simple з прислівниками, що позначають частоту дій, тобто тих, що відбуваються або не відбуваються з певною регулярністю. І always / завжди – один з таких прислівників.

She always calls me when she gets home. — Вона завжди дзвонить до мене, коли приходить додому.
She always hums when she’s nervous. — Вона завжди співає, коли нервує.

Однак є кілька ситуацій, коли з прислівником завжди потрібно вживати даний продовжений час. І зазвичай у такому разі висловлювання звучить емоційніше.

Щоб сказати про щось несподіване чи незаплановане

Порівняйте!

Present Simple: She always throws a party before the holidays. — Вона завжди влаштовує вечірку перед відпусткою (регулярна дія, що повторюється).

Present Continuous:  My parents are always arranging surprise trips for my brother and me at any time of the year. — Мої батьки завжди влаштовують для нас із братом несподівані поїздки будь-якої пори року (несподівана дія, яка не має регулярності).

Коли ви говорите про дії, які дивують, дратують чи засмучують

Порівняйте!

Present Simple: She always comes on time. — Вона завжди приходить вчасно (регулярність, констатація факту, нейтральне значення).

Present Continuous: Peter and Jane are always arriving late to class. — Пітер та Джейн завжди спізнюються на заняття (що дратує, бо клас переривається, коли вони приходять).

Зверніть увагу, що для використання цього тривалого часу обов'язково потрібне негативне забарвлення, як у другому випадку.

Ще приклади використання always та Present Continuous у схожих ситуаціях:

Fanny's always forgetting where she has parked her car, so we usually get home late. — Фанні завжди забуває, де припаркувала машину, тому зазвичай ми повертаємось додому пізно.

She is always complaining about the neighbors. Why doesn’t she move? - Вона завжди скаржиться на сусідів. Чому вона не переїде?

Коли ви говорите про щось часто повторюване, але при цьому дивне і нетипове

Якщо ситуації в перших пунктах частіше застосовні для розмови про когось, то в цьому випадку зазвичай той, хто говорить, має на увазі себе.

Порівняйте!

Present Simple: She always cooks something special on Sundays. — Вона завжди готує щось особливе в неділю (вона просто готує, регулярно, одну й ту саму дію).

Present Continuous: Since I started watching food blogs, I'm always cooking something, I don't even have time to do other household chores. — Після того, як я почала дивитися кулінарні блоги, я постійно щось готую, навіть не встигаю займатися іншими справами вдома (нетиповий стан, зрозуміло, що вираз «завжди готує» фігурально, бо готувати без зупинки неможливо).

Зверніть увагу на місце always у реченні з Present Continuous: воно ставиться між допоміжним дієсловом to be у потрібній формі та смисловим дієсловом (V-ing).

My son is always leaving his dirty socks on the bathroom floor. — Мій син завжди залишає свої брудні шкарпетки на підлозі у ванній кімнаті.

Всі перераховані вище правила працюють і з іншими прислівниками зі значенням «дуже часто», наприклад: forever (назавжди), constantly (постійно), continually (безперервно).

He is constantly talking. I wish he would shut up. - Він постійно розмовляє. Я хочу, щоб він заткнувся.

Why are you always losing your keys? Can't you put them in the same place? — Чому ти вічно втрачаєш ключі? Невже не можна класти їх в те саме місце?

Сподіваємося, що тепер ви будете впевненіше використовувати теперішній продовжений час із прислівником always.


Читайте также