Подвійні заперечення в англійській мові

Подвійні заперечення в англійській

Подвійне заперечення - це використання двох дієслів з заперечуючим значенням або двох інших заперечливих слів в одному реченні. В англійській мові не рекомендується використовувати подвійні заперечення - це вважається помилкою і може призвести до непорозуміння. Однак, як це часто буває, у цьому правилі також не обійшлося без винятків.

Як утворюються заперечливі речення в англійській

Найчастіше в англійській може бути лише одне слово з негативним значенням у реченні.

Порівняйте:

Я ніколи не був у Парижі (український варіант, два заперечення - прислівник "ніколи" і частка "ні").

I have never been to Paris (англійський варіант, тільки одне заперечення - прислівник never, але сенс обох речень однаковий).

Найчастіше для вираження заперечення в англійському реченні використовуються такі слова, як not (не), nobody (ніхто), nothing (нічого), never (ніколи) і т.д.

Nothing can be changed. — Нічого вже не можна змінити.
Nobody help me. - Ніхто мені не допоможе.

Якщо два заперечення неможливо замінити одним в англійській мові, то є синонімічні заміни з позитивним змістом: nobody - anybody, nothing - anything, none - any і т.д.

I don't want to see anyone. - Я не хочу нікого бачити.

Невелика підказка, як зрозуміти, яке саме слово необхідно використати у заперечливому значенні. Те, що стоїть першим у реченні.

Ніхто вчора нічого мені не пояснив («ніхто» стоїть раніше за інше заперечення, отже, саме це слово використовується в негативному значенні англійською).

Правильно! Nobody explained anything to me yesterday.

Неправильно! Anybody explained nothing to me yesterday.

Іноді можна замінити всю конструкцію з подвійним запереченням в українській мові повністю на позитивне висловлювання в англійській.

He spoke so convincingly that I had to agree with him. — Він так переконливо говорив, що я не міг не погодитися з ним.

Негативне значення мають як слова з частинкою no у складі, так і слова з негативними приставками, ряд прислівників і навіть деякі прийменники і дієслова.

Наприклад, слова з негативною приставкою - disagree (не погоджуватися), dislike (не любити), dissatisfy (не задовольняти), прислівники hardly (ледь, далеко не), barely (насилу), прийменник without (без), дієслово miss (нудьгувати , не вистачати). У реченнях із такими негативними словами неможливо використати інші заперечення.

This judge never satisfies / always dissatisfies such requirements to the maximum — Цей суддя ніколи не задовольняє такі вимоги максимально.

He took the money without asking anyone’s permission. — Він узяв гроші, не спитавши ні в кого дозволу.

This is hardly the only way to solve your problem. — Це далеко не єдиний спосіб вирішити вашу проблему.

I miss seeing him every day. — Мені не вистачає наших щоденних зустрічей (я сумую за тим, що не бачу його щодня).

Це основні правила використання заперечень в англійській, і їх варто дотримуватися особливо спочатку вивчення мови. Це найвірніший варіант, вам не потрібно думати, чи доречний він — правильне заперечення завжди доречне.

заперечення в англійській мові

Чи можливе подвійне заперечення в англійській мові?

І все ж таки є випадки, коли подвійні заперечення в англійській можуть використовуватися. І чим довше ви вчитимете англійську, тим частіше з ними зіштовхуватиметеся. Іноді у граматично вірних конструкціях, іноді у розмовній мові та діалектах. І щоб розуміти, що мають на увазі ваші співромовники в такому разі, необхідно познайомитися і з цією стороною граматики.

Отже, можливо два варіанти вживання подвійного заперечення в англійській:

Мінус на мінус = плюс

“Dr. House: You two shower together? - Доктор Хаус: Ви приймаєте душ разом?
Dr. Cameron та Dr. Chase: No! - Доктор Кемерон і доктор Чейз: Ні!
Dr. House: Double negative. It's a yes. - Доктор Хаус: Подвійне заперечення. Це так"."

Це не приклад до нашої теми, але її суть: за допомогою двох заперечень в одному реченні створюється легкий позитивний ефект і найчастіше є додаткове емоційне забарвлення.

Правильно: I wasn’t unhappy with my grade. - Я не був незадоволений своєю оцінкою.

Можливо, людина відповідає комусь, доводячи до його відома, що саме вона відчувала. Можливо, означає, що "I wasn't displeased, but I wasn't elated either about my grade" ("Я не був незадоволений, але і не був у захваті від своєї оцінки").

He is not impolite. It’s just hard for him to communicate with strangers. - Він не неввічливий (Та ввічливий він!). Просто йому складно спілкуватися із незнайомими людьми.

І знову відчувається відповідь на противагу на чиєсь висловлювання, з яким є незгода, фраза емоційно забарвлена.

Також можливо використано частинки не з прикметниками з негативними суфіксами, щоб трохи зменшити негативне враження від висловлювання. Значення стає ствердним, але подвійне заперечення показує, що той, хто пише / говорить ставиться до нього з обережністю. Це найчастіше зустрічається в офіційному мовленні.

The price increase was not unexpected (was expected to some extent).  — Підвищення цін не стало великою несподіванкою (якоюсь мірою очікувалося).

Мінус на мінус = ще більший мінус

Іноді подвійне заперечення можна використовувати, щоб підкреслити негативний сенс висловлювання.

I can't get no satisfaction' (пісня гурту The Rolling Stones) - "Я не здатний сприймати (ніяке) задоволення".

Часто подвійне заперечення супроводжується спрощеною формою ain't, яка замінює поєднання різних форм дієслів (is, am, are, has, have) та частки not.

I ain’t done nothing. - Я нічого не зробив.

Випадки негативного подвійного заперечення використовуються набагато рідше, ніж описані в попередньому пункті (з позитивним значенням). І часто вони притаманні діалектам чи не дуже грамотним носіям мови. Тому будьте особливо обережні зі вживанням такої конструкції в мові, а по можливості намагайтеся максимально її уникати.


Читайте также