Граматика англійської: з чого почати?

Граматика англійської мови

Щоб добре спілкуватися будь-якою мовою, недостатньо мати великий словниковий запас. Адже всі ці слова треба ще скласти в такому порядку, щоби правильно донести свою думку, і тут не обійтися без граматики.

Цей аспект вивчення іноземної мови багато хто вважає нудним і складним, але боятися граматики не потрібно. Найголовніше – усвідомити суть основних правил і регулярно тренуватися.

Опанувати всю граматику відразу не вийде. Сьогодні ми підкажемо вам основні моменти, на які потрібно звернути увагу, якщо ви починаєте вивчати мову.

Дієслова

Основа англійської мови – це дієслова to do (робити), to be (бути) і to have (мати). Вони використовуються і для передачі закладеного в них змісту, і як помічники для утворення складних часів.

Дієслово to do відіграє особливо важливу роль, тому що воно вживається як допоміжне дієслово для утворення питань і заперечення.

Наприклад:

I sing. - Я співаю.

I don’t sing. - Я не співаю.

Do I sing? - Я співаю?

Ще один важливий момент, що стосується дієслів у англійській мові: завжди потрібно звертати увагу й запам'ятовувати, як змінюється дієслово в третій особі однини в теперішньому часі Present Simple. Порівняйте:

I sing. - Я співаю.

You sing. — Ти співаєш/Ви співаєте.

He/she/it sings. - Він/вона/воно співає.

We sing. - Ми співаємо.

They sing. - Вони співають.

Структура речень і порядок слів

У англійській мові в розповідних і питальних реченнях у більшості випадків завжди є підмет (займенник або іменник) і присудок (дієслово).

Порядок слів у реченнях постійний:

розповідне речення = підмет + присудок;

питальне речення = допоміжне дієслово + підмет + присудок (основне дієслово).

Наприклад:

You eat. - Ти їси.

Do you eat? - Ти їси?

Множина іменників

Величезний плюс англійської мови полягає в тому, що іменники в ній не змінюються за родами й відмінками. Тому найголовніше, що потрібно запам'ятати про іменники, це як утворюється множина. А утворюється вона дуже просто - шляхом додавання закінчення -s(-es).

Наприклад:

Apple – apples (яблуко – яблука)

Box – boxes (коробка – коробки)

Артиклі

Ще один важливий супутник іменників у англійській – це артиклі. Існує два основних види артиклів: неозначений (a/an) і означений (the). Неозначений артикль може використовуватися тільки з іменниками в однині. Означений артикль можна використовувати з іменниками й у однині, і в множині.

Наприклад:

An apple – яблуко (якесь неозначене, будь-яке яблуко)

The apple – яблуко (конкретне яблуко)

The apples – яблука (якісь конкретні яблука)

Часи дієслів

У англійській мові 12 основних часів дієслів. Але для початку досить запам'ятати три базові часи:

Present Simple – теперішній простий

Past Simple – минулий простий

Future Simple – майбутній простий

Трохи пізніше до них треба додати:

Present Continuous – теперішній простий

Present Perfect – теперішній доконаний

Ці п'ять часів є найбільш уживаними в англійській мові, і за їх допомогою ви зможете висловити практично будь-яку думку.

Ступені порівняння прикметників

Як й іменники, у англійській прикметники не змінюються ні за родами, ні за відмінками. І, на відміну від іменників, вони не змінюються навіть за числами, зберігаючи ту саму форму як у однині, так і в множині. Головне, що слід запам'ятати для прикметників – це як утворюються ступені порівняння (вищій і найвищій).

Існують два способи утворення ступенів порівняння, що поширюються на всі прикметники за деякими винятками.

Перший спосіб - за допомогою закінчень -er (вищій ступінь) і -est (найвищій ступінь). Цей спосіб використовується для коротких прикметників, що складаються з 1-2 складів.

Наприклад:

Long (довгий) – longer (довший) – longest (найдовший).

Другий спосіб – за допомогою слів more (вищій ступінь) і most (найвищій ступінь). Цей спосіб використовується для довгих прикметників, що складаються з 2 і більше складів.

Наприклад:

Beautiful (красивий) – more beautiful (красивіший) – most beautiful (найкрасивіший).

Переклала Світлана Стрельчук


Читайте также