Як писати есе англійською

Як писати есе англійською

Щоб написати есе, потрібний досить високий рівень знання мови та розуміння особливостей цього виду розгорнутого письмового висловлювання. Навіщо взагалі потрібно писати есе на англійській та як це зробити правильно, докладно розповідаємо у статті.

Що таке есе і де воно вам знадобиться

Есе - це письмова творча робота, в якій автор розкриває свій погляд або ставлення до тієї чи іншої проблеми. Есе відрізняється від твору, реферату, нарису та інших письмових робіт.

 • Мета есе — змусити читача замислитися і розмірковувати, у ньому дуже помітне авторське бачення вже на початку на відміну від твору. В останньому будуть сильнішими явні висновки, конкретні міркування.
 • На відміну від нарису есе не має сюжету та опису будь-яких подій.
 • Від реферату есе відрізняється відсутністю викладу всіх фактів. Воно включає лише ті факти та докази, які потрібні для обґрунтування висловленої точки зору, і пишеться від імені автора.

Крім того, що есе знадобиться вам для конкретно-практичного застосування: складання ЗНО, міжнародного іспиту з англійської, прийому на роботу, вступу до вузу, воно розвиває аналітичне мислення та уяву. Так що писати есе корисно, якщо ви бажаєте вдосконалювати свої мовні навички.

Структура есе англійською мовою

Структура есе однакова для будь-якого випадку написання. Воно обов'язково містить вступ, тіло есе, де ви висловлюєте свою думку та спростовуєте думку опонента, і висновок. Кількість слів може змінюватись, в екзаменаційному есе потрібно написати в середньому від 180 до 320, — точний розмір буде вказаний у вимогах.

Частина есе  Про що писати Фрази-помічники
Вступ  Позначення проблеми, короткий коментар, коротке позначення плану есе, при необхідності посилання на джерела або вказівка на дані. Обсяг — 5–10 % від усього тексту  This essay deals with… — Це есе присвячено…This essay will consider… — У цьому есе будуть розглянуті…Nowadays, the problem of … causas great argument and controversy. — Нині проблема… викликає великі суперечки та протиріччя.
Висловлення власної думки Ваша думка + 2-3 аргументи на її захист In my opinion, … — На мою думку, …As for me, I believe that… — Щодо мене, я впевнений, що…To begin with, — Для початку… What is more, — Більше того…Finally, — Нарешті, …
Висловлення протилежної думки  Протилежна думка + 1-2 аргументи на її обґрунтування However, exists another point of view on this issue. — Однак існує й інша точка зору з цього приводу. — Перше, що треба враховувати…
Незгода з протилежною думкою Висловлення незгоди з думкою опонента і обґрунтування цієї незгоди (1-2 аргументи) Despite my respect for this opinion, I cannot share it because … — Незважаючи на повагу до цієї точки зору, я не можу її розділити, тому що… Moreover, one should not ignore the fact that… — Крім того, не можна ігнорувати той факт, що …

Висновок

Узагальнення та підбиття підсумків.

Повинен відповідати тому, що зазначено у вступі. Обсяг — 10–15 %  In conclusion, I would like to say that… — Насамкінець хочу сказати, що…Taking into consideration all mentioned above, —  Беручи до уваги все вище сказане

Найчастіше зустрічаються два види есе: есе-думка (opinion essay) та есе з аргументами за та проти (for and against essay). У першому ви не просто розглядаєте різні точки зору, але й виразно висловлюєте свою думку, у другому сухіше наводите точки зору та аргументи за і проти, без висловлювання своєї точки зору.

Що врахувати при написанні есе англійською

Успішно впоратися із цим творчим завданням вам допоможуть прості правила написання есе:

 • Пишіть на чернетці. На іспиті – план та основні думки, у спокійній обстановці – повністю текст. Так ви нічого не забудете і уникнете грубих помилок.
 • Дотримуйтесь структури та вимог до обсягу.
 • Не використовуйте велику кількість складних слів і уникайте сленгу та елементів розмовної мови: скорочень (doesn't, it's), фразових дієслів (give up, get away), загальних слів (all, any).
 • Користуйтеся синонімами та різноманітними граматичними конструкціями. Ваше завдання – показати загальне володіння мовою. Наприклад, замість постійного beautiful (красивий) можна використати good-looking (привабливий), pretty (милий), adorable (чарівний).
 • Пишіть простими та короткими реченнями. Думки висловлюйте максимально лаконічно. Використовуйте переважно активний стан.
 • Дотримуйтесь напівформального або академічного стилю: обмежте використання особистих займенників однієї особи, відмовтеся від узагальнень, дотримуйтесь гендерної нейтральності (замініть man на person, коли стать невідома).
 • Не торкайтеся провокаційних тем: політики, релігії. Якщо написання есе вимагає торкнутися однієї з таких тем, робіть це максимально толерантно та нейтрально.
 • Не будьте категоричними. Відмовтеся від фраз, на зразок I know that…, I am sure that… на користь I think that…, In my opinion, … Модальні дієслова could, would, might також допоможуть уникнути категоричності.
 • Використовуйте слова-зв'язки, щоб перехід від думки до думки та від абзацу до абзацу виглядав логічно.
 • Після завершення роботи відкладіть есе на пару хвилин і потім перечитайте його. Зробіть так кілька разів.

Якщо ви пишете есе заздалегідь, наприклад, при влаштуванні на роботу, то краще відкласти його на день, а потім повернутися і перечитати свіжим поглядом. Це допоможе знайти логічні протиріччя та граматичні помилки.

Вступні слова та слова-зв'язки:

 • доповнення - not only, but also, besides, at the same time, and so again, firstly, secondly, in addition, after all;
 • приклад – for instance, in fact, for example, I mean;
 • протиставлення - however, and yet, on the contrary, instead;
 • уточнення - in other words, which means that;
 • акцент - especially, above all, particularly;
 • ефект, результат - therefore, as a result, accordingly, thus, so;
 • результат, висновок - as shown above, in other words, to sum up, in short.

Поради щодо підготовки до написання есе

Якщо ви збираєтеся писати есе, то очевидно, що дізналися про цю потребу, швидше за все, не за день до роботи. Тому варто приділити час технічній підготовці (ми беремо за основу, що лексикою та граматикою ви вже володієте на належному рівні):

 • більше читайте різноманітних статей на сайтах, звертаючи увагу на використання слів та конструкцій авторами;
 • описуйте різноманітні терміни та поняття різними словами;
 • вимкніть автоматичну перевірку помилок – відпрацьовуйте навичку самостійно бачити свої неточності;
 • більше пишіть від руки, прописуючи складні слова кілька разів;
 • знайдіть теми есе в інтернеті та пишіть хоча б по одному есе на тиждень;
 • читайте та аналізуйте чужі роботи, перевіряючи їх на відповідність критеріям.

Насправді написати есе англійською не така вже й непосильна задача. Трохи тренувань, дотримання вимог та творчий підхід допоможуть вам досягти успіху.


Читайте также