Do, does, did: правила вживання

Do, does, did: правила


Дієслова do, did і does постійно зустрічатимуться вам в англійській мові. І їх вживання може викликати масу питань та непорозуміння, особливо спочатку під час вивчення мови. Насправді, все досить просто. Розповідаємо про їх відмінності та особливості використання.

Do/does і did як змістове дієслово зі значенням «робити»

Почнемо з азів. Кожне слово має значення, і дієслова do, did і does не виняток. Дієслово do перекладається як «робити». Форми do і does використовуються у часі (Present Simple), форма did — у минулому (Past Simple).

I do these exercises daily. — Я роблю ці вправи щодня.

He does his homework very carefully. - Він робить домашню роботу дуже ретельно.

Зверніть увагу: форма does використовується в 3 особі однини (наприклад, з займенниками he, she, it).

The did everything they could to make the things better. — Вони зробили все, що могли, щоб покращити ситуацію.

Do/does і did як допоміжне дієслово

Друга функція цих дієслів – допоміжна. За допомогою do/does та did утворюються запитальні та заперечувальні речення в Present та Past Simple відповідно. В даному випадку ці дієслова не перекладаються, лише вказують на час, а в теперішньому часі — ще й на особу з числом.

Питальні речення

Do you leave home early in the morning? — Ви рано виходите з дому вранці?
Does he like swimming? - Він любить плавати?

Зверніть увагу: вказівка ​​на 3 особи од. бере на себе саме допоміжне дієслово does, тому що до змістового дієслова не додається закінчення -s.

Ви можете зустріти do двічі в одному реченні відразу в двох якостях: як змістове та допоміжне дієслово. Нехай вас це не бентежить: все граматично вірно.

Do you do this every day? - Ти робиш це щодня?

Іноді з тим самим іменником може використовуватися як дієслово do, так і дієслово does. Це стосується насамперед колективних, або збірних, іменників: family (родина), team (команда), jury (журі), army (армія).

Наприклад, якщо ви кажете: Every summer my family travel to different countries, ви маєте на увазі, що кожен член сім'ї їде до якоїсь окремої країни, тобто ви дієте роз'єднано. Відповідно, і допоміжне дієслово буде do в даному випадку.

Do they travel to different countries?

А якщо ви скажете, що Every summer my family goes to the sea, ви будете мати на увазі, що всією сім'єю як одним цілим ви їдете на море. І цього разу необхідно використати дієслово does.

Does your family go to the sea?

Допоміжне дієслово did перебирає функцію позначення минулого часу, тому змістове дієслово вживається у формі інфінітива.

Did they go to the movies yesterday? — Вони вчора ходили в кіно?

Заперечливі речення

I do not want to read this book. — Я не хочу читати цієї книги.
He does not go out of town in the summer. - Він не їздить за місто влітку.

Аналогічно з питаннями: допоміжне дієслово does вказує на 3 особу однини, змістове дієслово використовується у формі інфінітиву.

He did not go home right after the party. — Він не пішов додому одразу після вечірки.

Покажчик минулого часу - дієслово did, тому змістове дієслово використане в інфінітиві.

У заперечливих реченнях можливе використання коротких форм: do not = don't, does not = doesn't, did not = didn't.

Особливі випадки вживання do, does і did

Крім перелічених випадків є і безліч інших ситуацій, коли необхідно використовувати дієслова do, does і did.

1. У питанні - "хвостику" зі значенням "чи не так"

He loves to sing, doesn’t he? — Він любить співати, чи не так?
They don't walk this street, do they? — Вони не ходять цією вулицею, чи не так?
You did your homework yesterday, didn’t you? — Ти зробив домашню роботу вчора, чи не так?

2. У наказовому способі в негативній формі

Do not eat much of new food at once! — Не їжте нову їжу у великій кількості відразу!

Завжди використовується форма do.

3. Для посилення сенсу сказаного в ствердних реченнях

В українській мові у такому випадку ви використовуватимете слова «ну ж», «все ж таки», «адже». В англійській дієслово do і does  допоможе зробити акцент на емоціях, висловити прохання, надавши йому сильніше звучання.

I cannot possibly draw this picture. Do help me! - Я ніяк не можу намалювати цю картину. Допоможи мені!
Do play the violin! We are really looking forward to it. — Зіграйте нам на скрипці! Ми дуже чекаємо!
You didn’t learn this rule yesterday. - I did learn it! - Ти не вивчив учора правило. — Ні, я вивчив його.

4. Щоб уникнути повтору іншого змістового дієслова

Коли необхідно двічі повторити те саме дієслово, можна вдруге використовувати do, does і did, дотримуючись граматичних правил (час, особа і число). І тут є кілька варіантів такого використання.

He reads books before bed but I don't. — Він читає книжки перед сном, а я ні (додаткова інформація або уточнююча).
She played the violin well. — Yes, she did. - Вона добре зіграла на скрипці. - Так, добре (коротке підтвердження).
You walk too much. - No, I don't. — Ти дуже багато гуляєш. - Ні, не надто (коротка незгода).

5. Щоб висловити задоволеність чимось чи достатню кількість чогось

We did a great job! That will do for today! - Ми чудово попрацювали! На сьогодні достатньо.

I collected all the wood that I found nearby. Will that do?  — Я зібрав усі дрова, які я знайшов поблизу. Цього вистачить?

І ще кілька фраз з дієсловом do, де воно не перекладається як «робити»:

do one's duty - виконувати свої обов'язки;
do exercises - виконувати вправи;
do crosswords - вирішувати кросворди;
do the washing-up – мити посуд;
do the ironing - гладити білизну;
do harm (damage) - завдавати шкоди (шкодити);
do somebody good - приносити будь-кому користь;
do one's hair - зачісуватися;
do the room – прибирати кімнату;
do research - займатися дослідженням;
do experiments - проводити експерименти;
do military service - служити в армії;
do sports - займатися спортом;
do without smth - обходитися без чогось;
do business – вести бізнес.

Дієслово do цих фразах змінюється таким чином, як і звичайне змістове дієслово.

He does dishonest business. - Він нечесно веде бізнес.
She thoroughly did the room yesterday. — Вона старанно прибрала вчора кімнату.


Читайте также