Допоміжні дієслова в англійській мові

Допоміжні дієслова в англійській мові

Під час навчання допоміжні дієслова зустрічаються з рівня Basic, без акцентування уваги на них вони залишаються непомітними, але свідоме знайомство призводить до безлічі запитань.

Функція допоміжного дієслова

Допоміжне дієслово (helping verb або auxiliary verb) — є помічниками головних дієслів у реченні. Разом зі смисловим дієсловом вони утворюють дієслівну фразу, завдяки чому надають додаткову інформацію про певну дію. Вони не мають самостійного значення, тому головна задача полягає в:

 • утворенні групи часів;
 • наданні емоційного забарвлення головному дієслову;
 • додаванні наголосу в реченні.

Розглянемо декілька прикладів:

 • I write — я пишу.
 • I was write — я писав.
 • I will write — я буду писати.

У двох останніх прикладах використовується дієслово to be в різних формах: в минулому і майбутньому часах.

Модальні дієслова, в свою чергу, задають настрій і тон, наприклад: 

 • I write — я пишу.
 • I should write — я повинен писати.
 • I can write — я можу писати.

Англійська для дітей - це запорука успішного майбутнього, приходьте до школи Grade Education Centre, та вивчайте англійську легко! Подробиці на сайті  https://grade.ua/uk/kids/.

Як зрозуміти, що перед вами допоміжне дієслово?

В англійській мові існує два головних типи дієслів, ті що характеризують дію, та ті, що описують умову. Головний маркер того, що перед вами допоміжне дієслово — це його наявність перед головним. Якщо ви його бачите окремо або після нього стоїть іменник, прикметник чи прийменник, будьте певні, шо воно виконує функцію  зв’язки або активного дієслова. Розглянемо декілька прикладів:

Frank bought a new car but on the same day he crashed it. He is very angry with himself. — Френк купив нову машину, але в той же день розбив її. Він дуже злий на себе.

Зверніть увагу на “is” в другому реченні, у наведеному прикладі воно виконує функцію зв’язки, а не допоміжного дієслова.

Sara was working all last day. — Сара працювала весь минулий день.

У цьому випадку дієслово “to be”  має форму минулого часу та йде в парі з “working”, тому можна зробити висновок, що “was” виконує функцію допоміжного дієслова.

В останньому прикладі, коли “do”, “be”, “have” не можуть бути допоміжними в ситуаціях коли подія розтягнута в часі, має зв’язок з однією чи кількома діями. В такому разі використовуються допоміжні дієслова з декількох слів. В той час як смислове дієслово описує дію чи стан, то доможне натякає на певні нюанси.

Adam studied the papers while Nancy brought him coffee and accidentally spilled it on the papers. — Адам вивчав документи в той час як Ненсі принесла йому каву та випадково пролила на папери.

Adam is angry because of Nancy's carelessness. — Адам злий через необережність Ненсі.

Since the documents are messed up, next time Nancy should leave the cup on the coffee table. — Оскільки документи зіпсовані, то наступного разу Ненсі слід залишати чашку на журнальному столику.

Види допоміжних дієслів

В цілому, допоміжні дієслова діляться на два типи: основні та модальні. До перших відносяться “do”, “be”, “have”. За допомогою них можна утворювати часи або передавати настрій описуваної події в реченні. 

Модальні “can”, “might”, “shall” показують впевненість чи вагання в чомусь, як правило, головні дієслова у зв’язці з ними мають базову форму, або використовуються в якості інфінітива.

Правила вживання допоміжних дієслів

Have

В англійській мові “have” має дві функції:

 • використовується, щоб розказати про володіння чимось, опису зовнішності, також замінює слово “eat”;
 • в якості допоміжного дієслова, приєднується до головного та разом вони утворюють дієслівну фразу.

“Have” може вживатись в будь-якому часі англійської мови: “have”, “has”, “had”, “having”.

Justin had a car but he sold it last month because was very old. — У Джастіна була машина, але він продав її минулого місяця.

Justin has to buy a new car this week. — Джастін має купити нову машину на цьому тижні.

В першому реченні описується, що Джастін мав у власності автомобіль, а в другому — фраза “has to buy” описує намір зробити покупку.

Do

“Do” може виконувати функції активного дієслова та допоміжного. В першому випадку “do” вживається в тегових питаннях, де головне дієслово опускається, тому що є очевидним.

You like swimming, do you? — Ти любиш плавати, чи не так?

В другому — утворює дієслівну фразу та вживається для підсилення дії. Також, застосовується для формування запитань.

Frank doesn't have a car so he catches a 5.30am train crowded every workday. — У Френка немає автомобіля, тому щодня о 5.30 ранку він їде на роботу в переповненому поїзді.

“Doesn't have” — це дієслівна фраза, де “doesn't” виконує функцію допоміжного дієслова.

Також, “do” може вживатися в будь-якому часі англійської мови.

To be

Дієслово “to be” застосовується у трьох випадках:

 • приймає участь в утворенні часів, має форми (am, is, are, was, were, be, been, etc);
 • допомагає утворювати пасивний стан;
 • може вживатися самостійно в якості активного дієслова.

Anna is a doctor and she works at Johns Hopkins Hospital in Baltimore. — Анна працює лікарем в лікарні ім. Джона Хопкинса в Балтиморі.

В даному прикладі “is” виконує функцію активного дієслова.

Jerry will be playing the piano at the Philharmonic tonight. — Джері гратиме на піаніно у філармонії сьогодні ввечері.

Дієслово “be” об’єднується з “will” та “playing”, тому вони, безперечно, утворюють дієслівну фразу, а “to be” відіграє роль допоміжного дієслова.

Курси англійської для дорослих на сайті https://grade.ua/uk/adults/ у найпривітнішому освітньому центрі Grade. 

Modal verbs

Крім основних helping verbs, які ми розглянули вище, в англійській мові вживаються й модальні допоміжні дієслова. Вони ніколи не змінюють свою форму і використовуються для того, щоб придати настрою певній події: впевненості чи ваганню, можливості чи недосяжності певної мети чи дії.

Модальні дієслова бувають таких видів: can, may, must, shall, will, could, might, ought to, should, would.

can drive a car but I don't want to. — Я можу водити машину, але не хочу.

You should come in time today. — Тобі варто прийти сьогодні вчасно.

Висновок

Тема допоміжних дієслів, на перший погляд, може бути складною і не зрозумілою, адже в ній є свої нюанси. Тому під час вивчення граматики спробуйте вести конспект, а потім нові знання закріпляти за допомогою вправ. Вони бувають у формі тестування та заповнення пропущених клітинок.


Читати також