Олександр Олесь
(1878-1944)

Починаючи з поезій першої збірки «3 журбою радість обнялась» (1907), у творчості О. Олеся розгортається синтез художніх тенденцій неоромантизму і символізму, який визначає світоглядно-естетичну індивідуальність усього набутку поета.

Чітко простежується неоромантична концепція творчості як вираження емоційного світу особистості, структурно реалізована образами серця, пісні, струн, вогню, іскри.

У художньому мисленні О. Олеся актуалізується неоромантична концепція елітарності мистецтва, виражена у протиставленні високого мистецтва і буденності, осуді суспільства, байдужого до духовних надбань мистецтва, нездатного зрозуміти його красу. На переконання поета, лише високодуховна особистість здатна адекватно сприйняти мистецький твір.

Художній світ О. Олеся, закорінений у неоромантичному баченні життя як динамічної єдності контрастів, акумулює антитетичні риси двох художніх систем.

Біографія

Твори

Критика

28.12.2015 898
Олександр Олесь. Чари ночі
28.12.2015 1725
Олександр Олесь. О слово рiдне!
28.12.2015 1885
Олександр Олесь. ​Айстри
28.12.2015 8022
Поезія Олександра Олеся
28.12.2015 15974
Неоромантик, символіст чи романтик?
28.12.2015 998
Міфологема долі в художньому світі О. Олеся
28.12.2015 5336
Біографія Олександра Олеся