Tag questions: як і де вживати розділові питання

Tag questions: як і де вживати розділові питання

Розділові питання, або питання-хвостики (від англійської tag questions) використовуються, коли ви щось уточнюєте, перепитуєте чи сумніваєтеся у чомусь.

Особливості вживання розділових питань

Tag questions складаються з двох частин: ствердної та запитальної. Вони завжди розділені комою (звідси і назва «роздільні»). Питання-хвостик завжди пов'язане з основною частиною пропозиції.

You bought the bread (головна пропозиція), didn’t you (питання-хвостик)? — Ти купив хліб, чи не так?

We’re not going to the cinema tomorrow, are we? — Ми не підемо завтра до кіно, так?

«Чи не так» (варіант «чи не правда»), «так» — так перекладається роздільна частина цих питань українською мовою.

Інтонація в розділі залежить від його посилу. Якщо ви впевнені в тому, що питаєте, і просто хочете уточнити або висловлюєте невдоволення, то інтонаційного виділення не потрібно (інтонація буде спадною).

You didn’t do your homework, (↘) did you? - Ти не зробив домашню роботу, чи не так?

Якщо ви сумніваєтеся чи здивовані, то інтонація буде висхідною.

You didn’t go on vacation, (↗) did you? - Ти не поїхав у відпустку, так?

Як утворюються розділові питання

В основному tag questions утворюються за такою формулою:

  • Позитивна пропозиція + негативний хвостик
  • Негативна пропозиція + позитивний хвостик

Сам хвостик будується так: те ж допоміжне дієслово, яке підходить для головної пропозиції, або модальне дієслово і займенник, що позначає особу, про яку йшлося в головній частині.

Якщо в першій частині вжито допоміжне дієслово to be, to have або to do, а також модальне дієслово або змістове дієслово to be, то у хвостику ви використовуєте їх у тій же особі, числі, але в протилежній формі.

You didn’t walk yesterday, did you? — Ти не гуляв учора, чи не так? (Негативна пропозиція + позитивний хвостик з допоміжним дієсловом)

They've already left, haven't they? — Вони вже поїхали, чи не так? (позитивна пропозиція + негативний хвостик із допоміжним дієсловом)

You should call her, shouldn’t you? — Ти маєш подзвонити їй, чи не так? (позитивна пропозиція + негативний хвостик з модальним дієсловом)

Зверніть увагу, що заперечення у хвостику використовується у короткій формі. І запам'ятайте один виняток із допоміжним дієсловом to be: у негативній формі з першою особою використовується форма aren't.

I'm the prettiest girl here, aren't I? — Я найкрасивіша дівчина тут, чи не так?

При використанні смислового дієслова в основній частині, у хвостику потрібно поставити допоміжне дієслово to do того часу, яке відповідає змістовому дієслову.

You go to school every day, don’t you? — Ти щодня ходиш до школи, чи не так?
You went to the concert on the weekend, didn’t you? — Ти ходив у вихідні на концерт, чи не так?

Як відповідати на tag questions

З відповідями на роздільні питання трохи складніше, тому що відповіді англійською відрізняються від відповідей українською. Головне – зрозуміти логіку. Щоб було легше, відповідайте, звертаючись до основної частини пропозиції. І ще важливий момент: обидві частини відповіді мають бути або у негативній, або у позитивній формі. Поєднувати, як у українській мові, не можна.

  Згода Незгода
You love ice cream, don’t you? (Головна частина - ствердна)- Ти любиш морозиво, чи не так?  Yes, I do. - Так люблю.  No, I don’t. - Ні не люблю.
You don't like ice cream, do you? (Головна частина негативна) - Ти не любиш морозиво, чи не так?  No, I don’t. - Так, не люблю. Yes, I do. - Ні, люблю.
I can learn to dance, can't I? — Я можу навчитися танцювати, чи не так?  Yes, you can. - Так, ти можеш.  No, you can’t. - Ні, ти не можеш.
I can't learn to dance, can I? — Я не можу навчитися танцювати, чи не так?  No, you can’t. - Так, ти не можеш.  Yes, you can. - Ні, ти можеш.


Особливі випадки утворення розділових питань

Всі вищеописані випадки — найчастіші варіанти вживання розділових питань, ази, які ви повинні вивчити в першу чергу. Однак англійська мова дуже цікава своєю багатогранністю, і навіть у цьому простому правилі не обійшлося без винятків та особливостей.

При використанні обороту there is/there are в основній частині, він же використовується і після розділової коми, тільки в протилежній формі.

There is a glass on the table, isn’t there? — На столі є склянка, чи не так?

Конструкція this is / that is в основному перетворюється на isn’t it у хвостику.

This is the best day, isn’t it? — Це найкращий день, чи не так?

Якщо ви використовуєте наказовий спосіб в основній частині, то може бути кілька варіантів хвостиків.

Якщо основна частина починається зі слів let me/them/her/him, то в розділі необхідно використовувати поєднання will you або won’t you. Обидва варіанти рівноправні. Частина в хвостику буде перекладатися як «гаразд», «добре».

Let me tell you everything from the beginning, will you? — Дозвольте мені розповісти все спочатку, добре?

Let him decide for himself, won’t you? — Дозволь йому самому приймати рішення, гаразд?

А якщо в основній частині ви використовуєте let's, то у tag question буде використовуватись конструкція shall we.

Let's stay at home доmorrow, shall we? - Давай завтра залишимося вдома, добре?

Якщо ви висловлюєте наказ, прохання, розпорядження або намагаєтеся когось переконати в чомусь в основній частині пропозиції, то у хвостику може бути наступна конструкція: will/won't you, can you або could you.

Wash the dishes today, can you? — Помий сьогодні посуд, добре?

Be quiet, will you? — Поводьтеся тихіше, гаразд?

Якщо головній частині роздільного питання використовується конструкція used to, то хвостику необхідно поставити допоміжне дієслово did. Принцип протилежності зберігається.

Peter used to sleep until lunchtime, didn’t he? — Пітер раніше спав до обіду, чи не так?

У розмовній мові також є особливості.

Замість хвостика у другій частині можуть використовуватися слова right та yeah. В українській вони будуть перекладатися як «так» чи «вірно».

You didn’t have time to write an essay, right? — Ти не встиг написати твір, правда?

Іноді основна частина пропозиції може бути неповною, тоді в tag question використовується даний час.

Good weather, isn’t it? — Гарна погода, чи не так?

Пам'ятайте, що заперечення в англійській може бути виражене не тільки частинкою not, але й різними прислівниками та займенниками: never, nothing, nobody. Наявність такого слова робить головну частину негативною, отже, хвостик має бути позитивним.

He's never been to Europe, has he? — Він ніколи не був у Європі, чи не так?

Крім того, у випадку з займенниками, у складі яких є -body або -one (anyone, anybody, nobody), у хвостику використовується множина і займенник they.

Nobody wants to cook dinner, do they? — Ніхто не хоче готувати вечерю, чи не так?

З займенниками, що включають -thing (nothing, something), у хвостику використовується однина і займенник it.

Nothing bad happened, does it? — Нічого страшного не сталося, чи не так?

Ми познайомили вас із основними правилами утворення розділових питань. Регулярно тренуючи їх вживання, ви зможете легко та правильно використовувати їх у мовленні.


Читайте также