Ділова англійська. Оптова та роздрібна торгівля

Ділова англійська. Оптова та роздрібна торгівля

Вивчіть слова та вирази

wholesaling - оптова торгівля
wholesaling middleman - оптовий посередник
merchant wholesaler - оптовий скупщик
Wholesale - оптовий
Wholesaler - оптовик
Wholesale unit - контора по оптовій торгівлі
retailing - роздрібна торгівля
retailer - роздрібний торговець
retail outlet - роздрібна торгова точка
single line retailers - продавці, що спеціалізуються на одному товарі
to provide channels - забезпечувати системою (збуту)
channels of distribution - система збуту
indirect channels - непряма, опосередкована система (збуту)
complicated channels - складна система (збуту)
to take title to the goods - купувати товар
agent middleman - посередник між виробником і покупцем
to negotiate purchases or sales - вести переговори у зв'язку купівлі або продажу
chain movement - прямування до об'єднання
to earn salary - заробляти гроші
to receive commissions - одержувати юомісіонні (процент від продажу)
to be on commission - одержувати комісіоні з продажу
to handle - 1)торгувати; 2)керувати
assortment /range - асортимент
total sales - сукупний продаж
to reimburse - відшкодовувати, заповнювати (сумму)
toll - мито, плата за послуги
delivery - доставка
to deliver - доставляти
to quote - призначати ціну
verbal agreement - усна угода
gentleman's agreement - джентельменська угода
purchase order (p. о.) - замовлення на покупку
staple - основний продукт торгівлі
to file - підшивати, хранити
consumer - споживач
Consumer products (goods) - споживчі товари
to undertake - починати
attitude - схильність, здатність
objective - задача, ціль, прагнення
to approve - схвалювати, стверджувати
campaign - кампанія
to implement - виконувати
to stipulate - обумовлювати
consignment - 1 ) консигнація; 2) вантаж, партія товарів
Profit - користь, вигода
Profitable прибутковий, рентабельний
to facilitate - полегшувати
feedback - зворотній зв'язок
to leave a message - залишити повідомлення
to arrange an appointment - влаштувати ділову зустріч
network - мережа
to promote a product — просувати товар
to dispose smth at smb's option - розпоряджатися чимось на своїх
умовах
principal - власник, начальник
to grant exclusive rights - надати ексклюзивні права
finished product - готова продукція
trial order - пробне замовлення
small business - малий бізнес
warehouses - складські приміщення
ultimate customer - основний покупець
outlets - торгові точки
guarantees - гарантії
extending credits - система довготермінових кредитів
discounts - знижки
department stores - універмаги
cooperatives - кооперативи
Necessary preparations - необхідні приготування
То be engaged in - займатися чимось
Еxamination - огляд
Packing - упаковка
То check - перевіряти
Transportation documents - транспортні документи
То be accustomed = to be used to бути привичним до
Customer - клієнт, споживач
Transporting - транспортування
Storing - зберігання
Selling - продаж
Inquiry - запит
Complaint - скарга, рекламація
То facilitate - полегшувати
Advertising = promotion = publicity реклама
Advertising agent (manager) агент (менеджер) по рекламі
Advertiser - рекламодавець
Advertisrment - рекламне оголошення
Requirement - вимога, потреба
Aptitude = ability = capability здатність, здібність
Objective = рифове = aim мета
Brand - товарна, фабрична, торгова марка
То conduct (to launch) a campaign for/against smth проводити
шнати) компаніір за/проти
Bonus - додаткова знижка
Market research - дослідження кон'юнктури
Distribution - розповсюдження, продаж
Distribution company -  фірма - дістріб'ютор
Distribution network - мережа збуту
Link - ланка, зв'язок
Vending machine operator - оператор торгових автоматів
Discount coupon - купон на знижку
Account executive - фінансовий працівник
Agency agreements - агентські угоди
Merchant firms - торгуючі фірми
Owners of the goods - власники товару
То conclude an agreement - укласти угоду
Works = plant - завод
To test closely = carefully - ретельно перевірити
Inspector - експерт

Перекладіть текст рідною мовою:

Retailing

Retailing is selling goods and services to the ultimate consumer. Thus, the retailer is the most expensive link in the chain of distribution. Being middlemen, they make their profit by charging the customer 25 to 100 per cent more than the price they paid for the item.
The retailers operate through stores, mail-order houses, vending machine operators. There are different types of retail stores: department stores, discount houses, cooperatives, single line retailers. The major part (over 95 per cent) of retail establishments concentrate on a single line of merchandise for example, food hardware, etc. But nowadays there is a trend for many single line stores to take on a greater variety of supplies.
The retailer performs many necessary functions. First, he may provide a convenient location. Second, he often guarantees and services the merchandise he sells. Third, the retailer helps to promote the product through displays, advertising or sales. Fourth, the retailer can finance the customer by extending credit. Also the retailer stores the goods in his outlet by having
goods available.


Читайте также