Модальні дієслова will, would, shall у англійській мові

Модальні дієслова will, would, shall у англійській мові. Англійська онлайн

Дієслова will, would, shall допомагають вам висловити прохання чи жаль, попросити про пораду, розповісти, про що ви шкодуєте й позначити ймовірність події. У цій статті розберемо, у чому їхня відмінність і як необхідно їх вживати.

Як побудувати речення з дієсловами will, would, shall

Модальні дієслова не вживаються самостійно й обов'язково йдуть у парі з основним, змістовим дієсловом (докладніше про це можна дізнатися з оглядового матеріалу про модальні дієслова). Загальна формула буде такою:

Підмет + Модальне дієслово + Основне дієслово без частки to.

You will go to your room and learn your lessons. - Ти підеш у свою кімнату й вивчиш уроки!

Модальні дієслова will, would і shall часто вживаються в запитаннях, маючи при цьому певне значення. Тоді вони ставляться на перше місце:

Модальне дієслово + Підмет + Основне дієслово без частки to?

Shall we start working right now? — Може, нам варто розпочати роботу просто зараз?

І нарешті, щоб скласти заперечне речення, вам знадобиться частка не після модального дієслова:

Підмет + Модальне дієслово + not + Основне дієслово без частки to.

The snow will not stop! - Сніг ніяк не припиниться!

Важливо! Дієслово shall вживається тільки із займенниками I й we.

Усі зазначені модальні дієслова мають коротку форму: will і shall - 'll, would - 'd.

He’d (he would) do the job better if you supported him. — Він би впорався з роботою, якби ви його підтримували.

Модальне дієслово will

Дієслово will асоціюється в першу чергу з майбутнім часом, вживаючись у ньому як допоміжне. Проте є чимало випадків, коли воно використовується як модальне, набуваючи різних смислових відтінків.

  1. Бажання, обіцянка, намір, готовність щось зробити

I will read this book today. — Я обов'язково прочитаю цю книгу сьогодні.

У заперечних реченнях у цьому сенсі will використовується, коли щось вперто не виходить зробити або хтось відмовляється щось зробити.

She will not go with us to the mountains. — Вона не погоджується поїхати з нами в гори.

  1. Прохання, пропозиція, ввічливе питання

Речення в такому разі буде запитальним і зазвичай адресованим другій особі.

Will you speak louder, please? — Чи не могли б ви говорити голосніше, будь ласка?

  1. Наказ

It doesn’t matter what he said! You will do it anyway! — Не має значення, що він сказав! Ви все одно це зробите!

  1. Імовірність, впевненість

Використовується як у ствердних, так і в заперечених реченнях. Часто додатково використовуються слова definitely (точно), certainly (звичайно), probably (ймовірно).

Grandma will definitely call us. She always calls this day. — Бабуся точно зателефонує нам. Вона завжди телефонує нам у цей день.

He will definitely not pass the exam. He did not prepare at all. - Він точно не складе іспит. Він не готувався.

Модальне дієслово would

Це модальне дієслово може мати такі ж значення, як і дієслово will: у пунктах 1, 2 попереднього розділу.

  1. She promised that she would read this book that day. — Вона пообіцяла, що прочитає цю книгу сьогодні (у значенні «обіцянка, намір» у минулому часі стає would).

 She would not go with us to the mountains although she always loved such adventures. — Вона ніяк не погоджувалася поїхати з нами в гори, хоча завжди любила такі пригоди (минулий час у значенні «вперто відмовлятися щось зробити»).

  1. Would you speak louder? — Чи не могли б ви говорити голосніше? (прохання з would звучить набагато ввічливіше, ніж з will).

Проте в дієслова would є й власні модальні значення.

  1. Звички, що повторюються, в минулому

Every summer we would go to the village to see grandmother when we were children. — Щоліта ми їздили до села до бабусі, коли були дітьми.

  1. Гіпотетична ситуація

Модальне дієслово would буде вживатися, коли ви описуєте нереальну в дійсності ситуацію, висловлюєте свою думку, але не зовсім впевнено.

The painting seems unfinished. It would look better with brighter colors. - Картина здається незакінченою. Вона виглядала б краще з яскравішими фарбами.

Описуючи ситуацію в минулому часі, використовуйте конструкцію would+have+V3.

It’s a pity you didn’t come with us. You would have loved Italy. — Шкода, що ти не поїхав із нами. Ти б полюбив Італію.

  1. Уподобання

У цьому випадку використовуються поєднання would like (хотів би), would prefer (вважав би за краще), would love (був би радий). Дієслово після них вживається з часткою to.

I would like to see the whole world. - Я хотів би побачити весь світ.

Модальне дієслово shall

Раніше shall використовували як допоміжне дієслово в майбутньому часі. Воно використовувалося в 1-й особі однини й множини (I й we). Зараз у майбутньому часі використовується тільки дієслово.

Як модальне дієслово shall вживається так само із займенниками I й we й тільки якщо ви щось пропонуєте або питаєте поради.

When does the concert start? When shall I come? — О котрій починається концерт? Коли мені прийти?

Якщо ви щось пропонуєте, використовуючи в кінці роздільне питання, то в "хвостику" також ставиться shall. Саме речення починається з let's.

Let's go to the cinema, shall we? — Ходімо в кіно, добре?

Переклала Світлана Стрельчук


Читайте также