Спеціалізації Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Спеціалізації Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Спеціалізації Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

ПРО УНІВЕРСИТЕТ

Напрям підготовки “ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО”

Акторське мистецтво драматичного театру і кіно

На відбірні консультації за спеціалізацією «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно» вступники мають підготувати весь репертуар, передбачений програмою вступних творчих конкурсів з цієї спеціальності (вірш, байка, прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хв.), монолог з п’єси, пісня).

Творчі випробування з фаху:
1-е випробування – виконання літературних творів: 
– вступник повинен прочитати (за власним вибором) прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хвилин), вірш, байку. 
Бажано, щоб в репертуарі вступника були зразки як класичної, так і сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури. Твори, що виконуються, повинні різнитися один від одного за жанром і змістом, що надає можливість вступникові більш повно виявити свої здібності та творчий діапазон.

2-е випробування – спеціальність (співбесіда):
Вступник повинен: 
- прочитати монолог з п’єси; 
- виконати пісню (народну або професійного автора);
показати танець (народний, бальний або сучасний); 
- за завданням комісії виконати етюд-вправу на доцільну органічну дію у запропонованих обставинах; 
- пройти співбесіду на виявлення творчих здібностей та загального культурного рівня вступника, його обізнаності з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу, глибини й чіткості уявлень про обрану ним спеціальність.

Акторське мистецтво театру ляльок

На відбірну консультацію зі спеціалізації «Акторське мистецтво театру ляльок» вступники мають підготувати весь репертуар, передбачений програмою вступних творчих конкурсів з цієї спеціальності (вірш, байка, прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хв.), монолог з п’єси, пісня).

Творчі випробування з фаху:
1-е випробування – майстерність актора:
Вступник повинен: 
- виконати (за власним вибором) прозовий твір (уривок тривалістю до 3-х хвилин) та байку;
- виконати пісню (народну або професійного автора);
- показати танець (народний, бальний або сучасний).

Бажано, щоб в репертуарі вступника були зразки як класичної, так і сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури. Твори, що виконуються, повинні різнитися один від одного за жанром і змістом, що надає можливість вступникові більш повно виявити свої здібності та творчий діапазон.

2-е випробування – спеціальність (співбесіда):
Вступник повинен:
- прочитати монолог з п’єси (за власним вибором);
- за завданням комісії виконати етюд-вправу на доцільну органічну дію в запропонованих обставинах; 
- пройти співбесіду на виявлення загального культурного рівня вступника, його обізнаності з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу, глибини й чіткості уявлень про обрану ним спеціальність.

Режисура театру ляльок

Усі вступники до подання документів до приймальної комісії проходять попередні відбірні консультації.

Для проходження творчих відбірних консультацій потрібно подати режисерську розробку п’єси чи інсценівки за вибором вступника, яка містить у собі основи аналізу та задуму майбутньої вистави. Більш детально має бути розроблена сцена, в основі якої лежить одна з основних подій п’єси (її загальне режисерське бачення, принципи пластично-просторового розв’язання, звуковий ряд). До роботи можуть бути подані ескізи костюмів та декорацій, планування сцени, партитура звукового та світлового оформлення.

Метою попередніх відбірних консультацій є виявлення громадянської позиції вступника, його знання життя, вміння розібратися в сьогоденних життєвих процесах, виявлення режисерського способу мислення - здібності розкрити природу подій, побудувати конфлікт, розкрити у зіткненні людські характери, виявлення здатності до образного мислення та точного визначення шляху героїв до надзавдання.

Творчі випробування з фаху.

1-е випробування – майстерність актора:

 – вступник повинен виконати літературні твори;

– пройти перевірку  музично-ритмічних та пластичних здібностей.

Випробування проходить за програмою фахових іспитів зі спеціалізації «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно».

2-е випробування – спеціальність (співбесіда):

 – вступник повинен виконати (імпровізаційно чи на запропоновану комісією тему) сценічного етюду, пластичної композиції із залученням виконавцями інших вступників, з використанням при цьому елементів сценічного оформлення тощо;

– пройти співбесіду на виявлення загального культурного рівня вступника, його обізнаності з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу, глибини й чіткості уявлень про обрану ним спеціальність.

Сценографія театру ляльок

Для вступу на спеціалізацію «Сценографія театру ляльок» вступник обов’язково подає документ про закінчення художньої школи або художньої студії.

На відбірну консультацію вступник подає домашні художні роботи, виконані з натури, живопис, рисунки, копії, композиції, а також інші художні роботи, які вступник вважає необхідним продемонструвати комісії.

1-е випробування – живопис.

Натюрморт –акварель або гуаш. Мета іспиту – виявлення природного просторового бачення вступника, готовність до оволодіння художніми техніками, пропорціями, тональними та світовими відношеннями, композицією у заданих формах. Для виконання завдання на екзамен необхідно принести матеріал для живопису у вибраній абітурієнтом техніці.

2-й іспит – сценічна композиція та співбесіда

1. Практична робота. На запропоновану комісією тему вступник створює композицію з представлених для роботи матеріалів (папір, картон, тканина, поролон, дріт та інше). Перелік тем, частина з яких буде запропонована абітурієнту під час вступного випробування, повідомляється заздалегідь.

У своїй практичній роботі вступник повинен виявити природні здібності до просторового бачення, фантазію, образне мислення, гармонійне поєднання форми і кольору.

2. Співбесіда. Виявлення особистісних психологічних якостей, пов’язаних з обраною професією: зацікавленість театральним мистецтвом, сценографією, образотворчим мистецтвом, літературою, загальнокультурними цінностями тощо.

Режисура драматичного театру

Для проходження творчих відбірних консультацій потрібно подати режисерську розробку п’єси чи інсценівку за вибором вступника, яка містить у собі основи аналізу та задуму майбутньої вистави. Більш детально має бути розроблена сцена, в основі якої лежить одна з основних подій п’єси (її загальне режисерське бачення, принципи пластично-просторового розв’язання, звуковий ряд). До роботи можуть бути подані ескізи костюмів та декорацій, планування сцени, партитура звукового та світлового оформлення.

Метою попередніх відбірних консультацій є виявлення громадянської позиції вступника, його знання життя, вміння розібратися в сьогоденних життєвих процесах, виявлення режисерського способу мислення, здібності до розкриття природи подій, побудови конфлікту; розкриття у зіткненні людських характерів; виявлення здатності до образного мислення.

Творчі випробування з фаху:

1-е випробування – майстерність актора

            Практична частина складається з репертуару, передбаченого програмою творчих конкурсів та Правилами прийому до університету, а саме: виконання вірша, байки, прозового твору (уривок тривалістю 2–3 хв.), виконання монологу з п’єси будь-якого жанру в обставинах публічної самотності, та монолог або уривок з моновистави (самостійно підготовлених абітурієнтом), байки, уривка з прози та сценічного етюду на запропоновану тему. Крім оцінки акторських здібностей у абітурієнта перевіряються голосові, мовні, музично-ритмічні та пластичні дані: абітурієнт повинен заспівати пісню (авторську або народну) та виконати танцювальний фрагмент.

2-е випробування – спеціальність (співбесіда)

         Складається з практичної та теоретичної частини.

         У практичній частині вступник повинен виконати (імпровізаційно чи на запропоновану комісією тему) сценічний етюд із залученням в якості виконавців інших вступників.

         Теоретична частина передбачає співбесіду на виявлення загального культурного рівня, його обізнаності з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу, глибини уявлень про обрану ним спеціальність.

Режисура цирку

Усі вступники перед поданням документів у приймальну комісію проходять відбірні консультації у вигляді співбесіди, метою яких є виявлення миттєвої позиції вступника, режисерського способу мислення – образного мислення цирковими трюками та здатністю побудови на їх основі оригінальних номерів циркового мистецтва.

Творчі випробування з фаху:
1-е випробування – майстерність актора:
Вступник повинен: 
– виконати літературні твори;
– пройти перевірку музично-ритмічних та пластичних здібностей; 
– показати номер циркового жанру (окрім номерів повітряної гімнастики та дресури). 
Додатково абітурієнти мають право продемонструвати відео матеріали з номерами, які з технічних причин не можуть бути продемонстровані в екзаменаційному приміщенні.
Випробування проходить за програмою фахових іспитів зі спеціалізації «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно».

2-е випробування – спеціальність (співбесіда):
– вступник повинен виконати (імпровізаційно чи на запропоновану комісією тему) пластичну композицію циркового номера із залученням виконавцями інших вступників, з використанням при цьому елементів сценічного оформлення; 
– пройти співбесіду на виявлення загального культурного рівня вступника, його обізнаності з питань суспільно-політичного життя, літератури з сучасного циркового мистецтва, глибини й чіткості уявлень про обрану ним спеціальність.

Режисура класичного балету

Вступник на цю спеціалізацію повинен мати хореографічну освіту з присвоєнням кваліфікації «артист балету».

До подання документів всі вступники проходять творчі відбірні консультації, мета яких – виявити ерудицію та загальний культурний рівень вступника, його обізнаність із спеціальною літературою; вміння орієнтуватися у різних методиках хореографічних підходів у навчанні, а також балетмейстерську уяву.

Творчі випробування з фаху:
1-е випробування – класичний та народно-сценічний танець: 
– вступник повинен показати всі програмні розділи уроку класичного танцю: екзерсис біля станка та на середині; стрибки; екзерсис на пальцях; оберти; етюди з народно-сценічного танцю, задані екзаменаційною комісією; рухи народних та сценічних танців; володіння координацією, акторською виразністю та манерою виконання.

2-е випробування – спеціальність (співбесіда):
– вступник повинен на заданий музичний матеріал підготувати й продемонструвати власну композицію (сольну чи групову) тривалістю до 5 хвилин;
– продемонструвати обізнаність з основами теорії хореографії, критичною літературою з балету, вміння орієнтуватися в питаннях сучасного хореографічного мистецтва.

Театрознавство

На відбірну консультацію вступники готують критичні статті та рецензії на театральні вистави, творчі портрети акторів, режисерів, театральні нариси (опубліковані й неопубліковані) тощо.
Кожна робота має бути підписана автором і мати стисле пояснення з викладом власного творчого завдання.

Творчі випробування з фаху:
1-е випробування – спеціальність (письмово): 
Вступники повинен написати рецензію на запропоновану комісією виставу.

2-е випробування – спеціальність (співбесіда):
– вступник повинен пройти співбесіду з фаху; 
– пройти співбесіду на виявлення обізнаності з питань загального культурного рівня, суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу, глибини й чіткості уявлень про обрану ним спеціальність.
Співбесіда з фаху передбачає виявлення обізнаності з творчістю провідних драматургів, режисерів і акторів вітчизняного та зарубіжного театрального мистецтва, з постановками, що мали етапне значення для розвитку українського театру.

Організація театральної справи

Відбірні консультації зі спеціалізації «Організація театральної справи» проходять у формі співбесіди вступника з викладачами кафедри з основних творчих, теоретичних та організаційних проблем обраної професії.

Творчі випробування з фаху:
1-е випробування – аналіз конкретних ситуацій:
Вступник повинен:
– виконати вправи на логічне мислення; 
– розв’язати завдання з аналізу конкретних ситуацій.
Аналіз конкретних ситуацій, як правило, пов’язаний з роботою театрально концертних організацій, управлінням і організацією театральної справи.

2-е випробування – спеціальність (співбесіда):
– вступник повинен пройти співбесіду з фаху; 
– пройти співбесіду на виявлення обізнаності з питань загального культурного рівня, суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу, глибини й чіткості уявлень про обрану ним спеціальність.
Співбесіда з фаху передбачає виявлення обізнаності з питань розвитку економіки та менеджменту організацій виконавського мистецтва.

Напрям підготовки “КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВО”

Режисура художнього фільму

До подання документів вступники проходять відбірні консультації. Для цього подаються дві власні літературні роботи, написані на підставі життєвого досвіду вступника у жанрі оповідання, документального нарису, новели, казки, сценарію (кожна обсягом до 5 друкованих сторінок). Одна з цих робіт має бути написана у формі, придатній для постановки в кіно або на телебаченні. Друга може бути літературним твором. У роботах, що подаються на відбірні консультації, вступник має виявити свою громадянську позицію, спостережливість, знання життя, уміння детально й зримо відтворити поведінку героїв у тих чи інших обставинах, розкрити природу події, образно її осмислити.

Додатково на відбірні консультації можуть бути подані оригінальні вірші, малюнки, фотографії, пісні та інші твори, що розкривають будь-яку грань творчої обдарованості вступника.

Творчі випробування з фаху:
1-е випробування – письмова робота з режисури:
Вступник повинен написати твір на одну із запропонованих комісією тем: невеликого сценарію, новели, нарису, екранної розробки живописного чи музичного твору. Робота виконується протягом 3-х годин (180 хв.) у присутності членів комісії. За характером ця робота аналогічна тим роботам, що подаються на відбірні консультації.

2-е випробування – спеціальність (співбесіда):
 Вступникові буде запропоновано:
– створити, поставити і виконати (самому чи із залученням, як виконавців, інших вступників) короткий (2-3 хв.) етюд на запропоновану комісією тему;
– знайти пластичне вирішення запропонованої дії чи події, екранне (пластичне) вирішення для запропонованого уривку, вірша, картини, пісні, музичного твору тощо.
Вступник має виявити такі якості, як: фантазія і винахідливість, увага, швидкість реакції та кмітливість, здатність до подійного, дійового і пластичного бачення, а також організованість і самодисципліна. 
Також проводиться співбесіда з широкого кола питань, метою якої є виявлення рівня загального розвитку вступника, вміння орієнтуватися в актуальних питаннях соціального та культурного життя країни й світу; знання класичної спадщини і кращих зразків сучасного мистецтва, розуміння ним характеру, завдань та основних елементів обраної професії.

Режисура анімаційного фільму

Режисура науково-популярного фільму

Режисура документального фільму

До подання документів усі вступники проходять попередні відбірні консультації. Для цього вступник подає дві власні літературні роботи, написані на підставі свого життєвого досвіду, в жанрі оповідання, документального нарису, новели, казки, сценарію (обсягом до 5 друкованих сторінок). Одна з цих робіт має бути написана у формі, придатній для постановки в кіно або на телебаченні. Друга може бути літературним твором.

У роботах, що подаються на відбірні консультації, вступник має виявити свою громадянську позицію, спостережливість, знання життя, уміння детально й зримо відтворити поведінку героїв у тих чи інших обставинах, розкрити природу події, образно її осмислити.

Додатково на відбірні консультації можуть бути подані оригінальні вірші, малюнки, фотографії та інші твори, що розкривають будь-яку грань творчої обдарованості вступника.

Творчі випробування з фаху передбачають:

1-е випробування – письмова робота з режисури.

Вступник повинен написати твір на одну із запропонованих комісією тем: невеликий сценарій, новелу, нарис, екранну розробку літературного твору. Робота виконується протягом 3-х годин (180 хв.) у присутності членів комісії. За характером ця робота аналогічна тим роботам, що подаються на відбірні консультації.

2-е випробування – спеціальність (співбесіда).

І.  Майстерність актора

Вступник має виконати літературні та драматичні твори (вірш, уривок з прозового твору, байку та монолог з п'єси) тривалістю не більше 2-3 хвилин кожний, підготовлені за власним вибором. Також вступникові може бути запропоновано знайти пластичне вирішення будь-якої дії чи події, вірша чи іншого уривку. Ці завдання можуть виконуватися вступником як імпровізаційно, так і з наданням мінімального часу на їх підготовку (до 5 хв.).

ІІ. Практична режисура

 Вступникові буде запропоновано:

– створити, поставити і виконати (самому чи із залученням як виконавців інших вступників) короткий (2-3 хв.) етюд на запропоновану комісією тему;

– знайти пластичне вирішення запропонованої дії чи події, екранне (пластичне) вирішення для запропонованого прозового уривку, вірша тощо.

Вступник має виявити такі якості як: фантазія і винахідливість, увага, швидкість реакції та кмітливість, здатність до подійного, дійового і пластичного бачення, а також організованість і самодисципліну.

Також проводиться співбесіда з широкого кола питань, метою якої є виявлення рівня загального розвитку вступника, вміння орієнтуватися в актуальних питаннях соціального та культурного життя країни й світу; знання класичної спадщини і кращих зразків сучасного мистецтва, розуміння ним характеру, завдань та основних елементів обраної професії.

Крім того, можуть обговорюватися письмові роботи вступника як написані на іспиті, так і представлені на відбірні консультації, а також дана загальна оцінка творчих даних, які вступник виявив на всіх іспитах з фаху.

Драматургія кіно і телебачення

У роботах, що подаються на відбірні консультації, вступник має виявити свою громадянську позицію, спостережливість, знання життя, уміння детально і зримо відтворити поведінку героїв у тих чи інших обставинах, розкрити природу події, образно її осмислити.

Додатково на відбірні консультації можуть бути подані оригінальні вірші, малюнки, фотографії, пісні та інші твори, що розкривають будь-яку грань творчої обдарованості вступника.

Творчі випробування з фаху.

 1-е випробування – письмова робота з кінодраматургії:

Написання невеличкого кіносценарію на запропоновану тему. Робота виконується протягом 3-х астрономічних годин (180 хв.) обсягом не менше двох сторінок.

 2-е випробування – спеціальність (співбесіда):

Обґрунтування вступником вибору професії, творча автобіографія, аналіз власних творів, написаних на відбірні консультації, та екзаменаційної письмової роботи; виявлення здібності до імпровізації, вигадки, здатності до лаконічного кіносценарного інтерпретування, а також здатності до усвідомлення, коментування та аналізу.

Бажано мати певний життєвий досвід та навички практичної діяльності в царині літературної творчості, в кіно, телебаченні, відео, фото, театрі, малярстві, музиці тощо. Спроможність до образно-візуального мислення, схильність до літературної праці, здатність до філософсько-творчого узагальнення художнього матеріалу, уміння аналізувати твори мистецтва, наявність світогляду, заснованого на національних та кращих світових традиціях.

Диктор та ведучий програм телебачення

На відбірні консультації зі спеціалізації «Диктор та ведучий програм телебачення» вступники мають підготувати весь репертуар, передбачений програмою вступних творчих конкурсів з цієї спеціальностей (вірш, байка, прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хв.), монолог з п’єси, пісня).

Творчі випробування з фаху:

1-е випробування – майстерність актора:
Вступник повинен: 
– виконати етюд-вправу на запропоновану комісією тему; 
– виконати уривок з прозового твору (тривалістю 3-4 хв.) та байку; 
– виконати монолог з п’єси .

2-е випробування – спеціальність (співбесіда):
 вступник повинен продемонструвати виступ тривалістю 3-4 хв. перед телекамерою на запропоновану комісією тему;
 пройти співбесіду на виявлення загального культурного рівня вступника, його обізнаності з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного телевізійного процесу, глибини й чіткості уявлень про обрану ним спеціальність.
Виступ перед телекамерою повинен базуватися на власних життєвих спостереженнях абітурієнта. Вступник повинен вміло висловлювати власну думку.

Режисура телебачення

На відбірні консультації з цієї спеціалізації вступник повинен виконати літературні роботи (нариси, оповідання, новели, репортажі тощо), написані за власними життєвими враженнями (опубліковані й неопубліковані), сценарні фрагменти (оригінальні чи екранізації для кіно, телебачення чи радіо) і режисерські розробки; критичні статті, рецензії, кіносценарії, фрагменти сценаріїв, експлікації, вірші, фотографії, малюнки та інші роботи, які дають можливість визначити фахову придатність та творчі здібності вступника. Кожна робота має бути підписана автором і мати стисле пояснення з викладом власного творчого завдання.

Творчі випробування з фаху:
1-е випробування – майстерність актора:
– вступник повинен виконати літературні твори (за власним вибором): вірш, байку, прозовий твір (уривок тривалістю 5-7 хвилин), монолог з п’єси.

2-е випробування – спеціальність (співбесіда):
Вступник повинен: 
– виконати (імпровізаційно чи на запропоновану комісією тему) сценічний етюд, пластичну композицію із залученням виконавцями інших вступників, з використанням при цьому елементів сценічного оформлення;
– знайти екранне (пластичне) вирішення для запропонованого літературного уривку, вірша, картини, пісні, музичного твору тощо;
– пройти співбесіду на виявлення обізнаності з питань загального культурного рівня, суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного кінотелевізійного процесу, ЗМІ, глибини й чіткості уявлень про обрану спеціальність.

Звукорежисура

Обов’язковою умовою вступу на спеціалізацію «Звукорежисура» є наявність музичної освіти в обсязі не менше 7 класів музичної школи.

Відбірні консультації зі спеціалізації «Звукорежисура» проходять у формі співбесіди вступників з викладачами кафедри з основних творчих, теоретичних та організаційних проблем обраної професії.

Творчі випробування з фаху:
1-е випробування – перевірка музичних і творчих даних:
– вступник повинен написати музичний диктант (одноголосся, вісім тактів, до двох ключових знаків);
– пройти перевірку слухових даних: визначення на слух інтервалів (до октави), акордів (тризвуки мажорний та мінорний, їх обернення; домінант-септакорд його обернення);
– виконати одну-дві музичні п’єси (за власним вибором): спів або гра на будь-якому музичному інструменті; 
– виконати невеликі за обсягом літературні твори – байку, вірш, уривок з прози (за власним вибором).

2-е випробування – спеціальність (співбесіда):
– вступник повинен виконати творчий етюд (одиночного чи із залученням інших вступників) з використанням фонограм (носії – СD або аудіо касета);
відповісти на декілька питань з літератури і мистецтва (згідно з переліком); 
відповісти на декілька питань з фізики за розділами «Механіка», «Основи електродинаміки», «Коливання та хвилі».

Кінотелеоператорство

До подання документів вступник обов’язково проходить відбірні консультації, для чого подає 20-30 фоторобіт різних жанрів, за якими фахова комісія визначає його професійну придатність до обраної спеціалізації і ступінь підготовленості до вступних іспитів з фаху.

В жанрі портрета подаються знімки 2-х видів: постановочний портрет, знятий з використанням освітлювальних приладів, і портрет документальний, знятий в реальному середовищі в обставинах природного освітлення. В цих знімках, крім подоби зображення з оригіналом, вступник має продемонструвати своє уміння виявити об’ємно-пластичну форму обличчя, фігури та домогтись завершення образного вирішення кадру скерованого на виявлення характеру, психологічної сутності і стану людини – за допомогою точки зйомки, крупності плану, характеру світлового малюнку, композиційного вирішення.

Натюрморт – тематично фактурні предметні композиції на яких віднаходяться гармонійно доцільне розташування елементів в просторі та на картинній площинні кадру і оптимальне світлотональне вирішення – задля виявлення їх пластично виразної сутності. Вони можуть складатися з аксесуарів праці, побуту, виробів прикладних мистецтв, чи то з об’ємних геометричних фігур. 

Фотоетюд. Основна частина їх виконується в жанрі пейзажу. Пейзаж може бути сільським, міським, індустріальним, в нього можуть бути включені елементи архітектури. Пейзаж може стати середовищем, в якому розгортається якась дія чи відбувається жанрова сцена. Мотиви цих знімків можуть бути також виконані в інтер’єрі музею, громадських чи житлових будівель. У фотоетюдах відшукується візуально-живописне рішення, яке розкриває певний стан природи, характерні сторони мотиву, демонструються можливості композиційної розробки теми, світлового і тонального малюнків зображення, які допомагають розкриттю змісту в переконливій і виразній візуальній формі.

Репортажні й жанрові знімки мають показати, як вступник вибирає тему й сюжет, чим виявляє своє розуміння навколишньої дійсності, ставлення до явищ і фактів сучасного життя, одночасно демонструючи прийоми й засоби відтворення подій на знімку – вибір моменту в розвитку подій, точки зйомки, крупності плану, малюнку тощо. Матеріалом для таких знімків можуть стати значні суспільні події, виробниче життя підприємства, побут, праця чи відпочинок людей.

Усі фотороботи подаються на відбірні консультації у форматі 18x24 см чи більше. Якщо вступник брав участь у фотовиставках, конкурсах, фотофестивалях чи опублікував свої знімки в періодичній пресі, то в комплект фоторобіт бажано включити ці роботи, вказавши, де вони експонувалися чи публікувалися. В цей комплект можуть бути включені також і кольорові фотографії.

До всіх знімків мають бути стислі пояснення про творчий задум і техніку виконання. Кінороботи на відбірні консультації не подаються.

Творчі випробування з фаху передбачають:

1-е випробування – творча  фотозйомка.

Вступник повинен виконати 35 мм плівочним фотоапаратом (власним) на матеріалі університету такі знімки:

Обов’язкова програма полягає: в постановці композиції і світла в павільоні та доцільне використання умов при роботі на натурі, що супроводжується на завданнях:

–        гіпсовий бюст у павільйоні (три знімки з різним характером освітлення);

–        натюрморт у павільйоні (два знімки);

–        пейзаж на натурі (один знімок);

–        жанрові сюжети на натурі (три знімки);

–        тематичний або подієвий фоторепортаж на натурі (три знімки);

–        документальний портрет на натурі чи в інтер’єрі (два знімки).

Зйомка на натурі чи в інтер’єрі виконується цифровим або плівочним апаратом. Виконані на іспиті фотороботи форматом 13x18 см з негативами і роботами, поданими на творчий конкурс cупроводжуються технологічними анотаціями та поясненнями, підлягаючи під час іспиту творчому і технічному аналізу.

Розкриваючи авторський задум того чи іншого знімку, вступник повинен чітко й переконливо обґрунтувати вибір композиції, прийомів зйомки, його світлове і тональне вирішення.

Перед іспитом вступник обовязково має пройти інструктаж з техніки безпеки під час роботи з освітлюваними приладами!

2-е випробування – спеціальність (усно)

Вступник повинен відповісти на питання які стосуються:

–        принципів отримання зображення плівковим та електронно-цифровим методом;

–        фотографічних процесів, матеріалів та апаратури у чорно-білій та кольоровій фотографії ;

–        розділів з фізики: «Оптика», «Світло», «Електрика» (за програмою  середньої школи);

–        основ образотворчого мистецтва та етапів історії розвитку фотографії, кінематографу, живопису.

Вступник має бути ознайомлений з визначними творами вітчизняного фото- та кіномистецтва, повинен знати класичні твори майстрів образотворчого мистецтва, а також роботи провідних вітчизняних та зарубіжних кінооператорів, характерні риси їх творчості, тим самим виявивши обізнаність у галузі образотворчого мистецтва і кінематографу.

Кінознавство

На відбірну консультацію згідно з обраною спеціалізацією вступник повинен представити критичні статті та рецензії на фільми або телепрограми, творчі портрети акторів, режисерів, кінонариси тощо (опубліковані й неопубліковані).

Кожна робота має бути підписана автором і мати стисле пояснення з викладом власного творчого завдання.

Творчі випробування з фаху:
1-е випробування – спеціальність (письмово): 
вступник повинен написати рецензію на запропонований комісією фільм.

2- е випробування – спеціальність (співбесіда): 
вступник проходить співбесіду на виявлення загального культурного рівня, обізнаності з питань історії та сучасного розвитку вітчизняного та зарубіжного кіномистецтва, телебачення, літератури, театру, живопису, музики, виявлення уявлень про обрану ним спеціальність.

Організація кінотелевиробництва

Відбірні консультації зі спеціалізації «Організація кінотелевиробництва» проходять у формі співбесіди вступників з викладачами кафедри з основних творчих, теоретичних та організаційних проблем обраної професії.

Творчі випробування з фаху:
1-е випробування  аналіз конкретних ситуацій:
– вступник повинен виконати вправи на логічне мислення;
– розв’язати завдання з аналізу конкретних ситуацій.
Аналіз конкретних ситуацій, пов’язаний з сучасним кінематографічним процесом та діяльністю кінозйомочних груп.

2-е випробування – спеціальність (співбесіда):
 вступник повинен пройти співбесіду з фаху; 
 пройти співбесіду на виявлення обізнаності з питань загального культурного рівня, суспільно-політичного життя, історії вітчизняного та зарубіжного кіномистецтва, сучасного кінотелепроцесу, глибини й чіткості уявлень про обрану ним спеціальність.

Співбесіда з фаху передбачає виявлення вміння орієнтуватися у проблемах сучасної економіки та права, актуальних проблемах розвитку кіномистецтва, телебачення, фільмовиробництва

На всі спеціалізації Університету до подання документів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» вступники проходять відбірні консультації, на яких повинні виявити відповідні фахові здібності з обраної спеціалізації.


Читати також