Том І. Примітки.

Іван Карпенко-Карий. Том І. Примітки.

ПРИМІТКИ

Ще за життя автора в Одесі і Полтаві побачила світ п’ятитомна збірка творів І. Карпенка-Карого під назвою «Драми і комедії» (1897— 1905). За Радянської влади здійснено шеститомне видання його творів (1929—1931) і тритомне видання (1960—1961), до якого ввійшла майже вся драматична спадщина, а також листування.

БУРЛАКА

Драма написана 1883 р. Проте дозволу надрукувати її автор не одержав.

У 1886 р. письменник переробив п’єсу і дав їй іншу назву —«В пору приїхали», а дійовим особам — інші імена. Та й цей варіант був заборонений до вистави і друку.

У 1892 р. п’єса під назвою «Чабан» була надіслана автором на драматичний конкурс до Львова, проте конкурсна комісія не визнала її вартою нагороди. У 1895 р. під тією ж назвою вона була надрукована у львівському журн. «Зоря», №№ 18—22, а в 1897 р. під назвою «Бурлака» разом з іншими творами —у першому томі «Драм і комедій» (Одеса).

ПІДПАНКИ

Драма написана 1883 р. Першу дію п’єси під назвою «Що було, те мохом поросло» опубліковано у львівському журн. «Правда» за 1890 р., т. 2, вип. 5. Дії друга, третя, четверта і п’ята з’явились на сторінках журн. «Правда» в 1892 р. в №№ 2—6. В 1899 р. під назвою «Підпанки» п’єса була надрукована в журн. «Киевская старина», № 6, а в 1903 р.— в четвертому томі «Драм і комедій».

БОНДАРІВНА

Драма написана 1884 р. Опублікована в «Збірнику драматичних творів» І. К. Тобілевича (Херсон, 1886), потім —у першому томі «Драм і комедій».

РОЗУМНИЙ І ДУРЕНЬ

Комедія написана 1885 р. У 1886 р. надрукована в «Збірнику драматнчиих творів». Потім, через одинадцять років, зі значними виправленнями та доповненнями,— в першому томі «Драм і комедій».

НАЙМИЧКА

Драма написана 1885 р. У 1887 р. видана в Херсоні окремою брошурою. Перероблений варіант п’єси надруковано 1897 р. в першому томі «Драм і комедій».

БЕЗТАЛАННА

Перший варіант п’єси під назвою «Хто винен?» був завершений 1884 р. Через цензурні заборони твір не видавався ще два роки. У 1886 р. І. Карпенко-Карий складає збірник своїх творів і видає його в Херсоні. До цього збірника ввійшла і п’єса «Хто винен?».

У переробленому варіанті під назвою «Безталанна» п’єса ввійшла до другого тому «Драм і комедій».

МАРТИН БОРУЛЯ

Комедія написана 1886 р. Опублікована в журн. «Зоря» за 1891 р., №№ 7—10. У 1897 р. в дещо переробленому вигляді її було надруковано у першому томі «Драм і комедій».

СТО ТИСЯЧ

П'єса написана 1889 р. під назвою «Гроші». Під назвою «Сто тисяч» комедію вперше надруковано в журн. «Зоря» за 1891 р., №№ 22—23, а потім — у другому томі «Драм і комедій».

БАТЬКОВА КАЗКА (Гріх і покаяння)

П’єса спершу мала назву «Артист». Перша дія драми була надіслана автором до літературного збірника «Запомога» у 1892 р., але збірник не було видано.

І. Карпенко-Карнй переробляє п’єсу і дає їй назву «Гріх і покаяння», а в 1893 р., знову переробивши її, дає назву «Батькова казка».

У 1897 р. під цією назвою п’єсу було надруковано в другому томі «Драм і комедій».


СТОРІНКА АВТОРА


Читати також