На фірмі. At the company. Слова та вирази

Вчити англійську мову онлайн. На фірмі. ділова англійська

Продовжуємо вивчати ділову англійську онлайн.

Вивчіть слова та вирази:

sample - зразок
to offer - пропонувати
offer - пропозиція
enquiry - запитувати, запит, запитання
range - діапазон, асортимент,
suitable - підходящий
requirements - вимоги
competitive - конкурентноспроможний
competitor - конкурент
to deliver - доставляти
carry out - доводити до кінця, виконувати
report - доклад, звіт
to combine - об'єднувати
charge - ціна, налог, вартість послуги
stock - запас
enclose - вкладувати, додавати
quotation - курс; ціна
extension - розширення; витягування
to prefer - надавати перевагу
look forward - чекати з нетерпінням
yours sincerely - щиро ваш
processing equipment - технологічне обладнання
to create - створювати
to manage - to run - керувати (management)
chairman - президент, голова
turnover - товарообіг, обіг
subsidiary - дочірній "
to expand - розширяти
to establish - встановлювати
price-list - прейскурант
Draft Contract - проект контракта
to conclude - .укладати
Let's get down to business - перейдемо до справи
helpful - корисний
рифове - ціль
submit - представляти, надавати
corporation (organisation, association, group, company, firm) - фірма
department - відділ
Production department - виробничий
Sales department - відділ збуту
Export department - відділ експорту
Financial department - фінансовий відділ
Personnel department - відділ кадрів
Research and Development department - науково-дослідницький
відділ
Financial department - фнансовий відділ
Purchasing department - відділ постачання
Communications department - відділ зовнішніх зв'язків
production - виготовлення, продукція, виробництво
development - розвиток, ріст
bussines proposal - ділова пропозиція
joint venture - сумісне підприємство(СП)
Joint stopk company -- акціонерна компанія
to establish contacts - встановити контакти
to establish a business - відкрити компанію
To register a company - зареєструвати компанію
to run a business - вести діло, керувати бізнесом
to close down business - закривати діло
to form a company - створити компанію
deputy - заступник
to hire - наймати на роботу
to fire - звільняти з роботи
subordinate - підлеглий
annual meeting of shareholders - щорічні збори акціонерів
Board of directors - рада директорів
Branch - філія
Headquarters - штаб-квартира
By phone, by correspondence, by fax - по телефону, поштою, факсом
Terms of payment and delivery - умови платежу та постачання
Transportation - перевезення
Exhibition - виставка
Works / plant - завод
That suits me all right - мене це повністю влаштовує
То be responsible for - відповідати за...

Кліше та вирази листа-пропозиції:

- We were pleased to learn your interest in ... - Нам було приємно
дізнатися про Вашу зацікавленість у ...
- We are most pleased that you want to buy ... - Ми дуже задоволені, що
Ви захотіли купити ...
- We are glad to say that we can reserve you ... - 3 радістю повідомляємо,
що можемо залишити за Вами ...
- It is good of you to take so much interest in our work ... - Було дуже
люб'язно з Вашого боку проявити такий інтерес до нашої роботи ...
- We take pleasure in sending you the desired samples and offer... - Із задово-
ленням надсилаємо Вам вибрані Вами зразки та пропонуємо ...
- As to your inquiry of ... we are informing you that ... - На Ваш запит
від ... ми повідомляємо Вам, що ...
- We enclose our catalogue with the latest price - list. - Ми додаємо наш
каталог з найновішим прейскурантом.
- Our detailed catalogue will demonstrate the wide range of our products.
Наш докладний прейскурант впевнить Вас у різноманітності нашого
асортименту.
- Our proposal is valid till ... - Наша пропозиція дійсна до ...
- We deliver our goods on CIF terms. - Ми постачаємо на умовах СІФ.
- The price covers packing and transportation expenses. - Ціна включає
упаковку та транспортні витрати.
- We can give you a 5 per cent discount. - Ми можемо зробити Вам 5%
знижку.
- As you can see from our price-list, our prices are at least 3% lower than market
prices. - Як видно з нашого прейскуранта, наші ціни принаймні
на 3% нижче від ринкових.
- I especially call your attention to ... - Я особливо привертаю Вашу
увагу до...
- Besides the above mentioned goods our company also produces -
Крім вище зазначених товарів наша фірма виробляє також 
- The model ... wi ll meet most of your requirements. - Для Ваших цілей
Вам краще за все підійде модель...
- We ask you to consider our proposal once more and let us know if
we can expect your order. - Ми просимо Вас ще раз обговорити
нашу пропозицію та повідомити нам, чи можна розраховувати на
отримання замовлення.
- I encourage you to order as soon as possible as the quantity of this product
available at our warehouse is limited. - Я прошу Вас швидше оформити
замовлення, оскільки кількість цього товару на складі обмежена.


Читайте также