Ступені порівняння прикметників в англійській мові

Ступені порівняння прикметників в англійській мові

Хороші новини для всіх, хто вчить мову: прикметники англійською не змінюються за відмінками, особами та числами. Але все ж таки вони можуть змінюватися за ступенями порівняння — про це і йтиме мова у нашій статті.

Які прикметники мають ступінь порівняння

Всі прикметники англійська (та й українська також) ділить на два типи: якісні (qualitative) та відносні (relative).

Якісні описують ознаку, яка може бути більш менш вираженою. Наприклад, «високий – вище – найвищий», «хороший – краще – найкращий», «розумний – розумніший – найрозумніший».

Відносні описують належність чомусь (французький, біблійний), матеріал, з якого виготовлений наш предмет (пластмасовий, березовий); його призначення (побутовий, святковий), місця де об'єкт розташований (настільний, домашній, гірський). Вони також позначають ознаку об'єкта через відношення часу (вечірній, квітневий, пізній). Звучить трохи академічно, але насправді все інтуїтивно зрозуміло.

Вищий та найвищий ступінь прикметників в англійській мові утворюється тільки для якісних прикметників. Не можна сказати, що ця лава дерев'яна, але он та, на розі, ще дерев'яніша. Зате одна лава може бути новішою, вищою, красивішою, ширшою, міцнішою і навіть зеленішою, ніж інша.

Ступені порівняння по-англійськи називаються degree.

У якісних прикметників є три ступені порівняння: звичайний (positive degree), вищий  (comparative degree) та найвищий (superlative degree).

Звичайний ступінь – це базова форма прикметника. Саме так слово записано у словнику. Positive degree показує, що об'єкт чи людина має якість. Narrow (вузький), little (маленький), yellow (жовтий) – все це прикметники звичайні.
Вищий ступінь використовується, щоб показати, що предмет або особа має якусь якість більшою мірою, ніж те, з чим ми її порівнюємо.
Найвищий ступінь показує, що наш об'єкт має цю якість більшою мірою, ніж будь-що ще.

Утворення вищого ступеня прикметників

Більшість прикметників в англ. мові складається з одного-двох складів. Щоб утворити вищий ступінь для короткого прикметника, необхідно достатньо додати до нього закінчення -er.

dry (сухий)

cheap (дешевий)

smart (розумний)

dryer (сухіший),

cheaper (дешевший),

smarter (розумніший)

У тих випадках, коли наш прикметник закінчується  на -e, вищий ступінь прикметників в англійській мові утворюється додаванням до нього -r:

close (близький)

simple (простий)

wide (широкий)

closer (ближчий),

simpler (простіший),

wider (ширший)

Якщо прикметник закінчується на -у, правило трохи інше - потрібно замінити -y на -i та добавити -er:

happy (щасливий)

friendly (дружній)

lucky (щасливий)

happier (щасливіший),

friendlier (дружелюбніший),

luckier (більш щасливий)

Коли короткий односкладовий прикметник закінчується на поєднання голосної та приголосної, то кінцева приголосна подвоюється:

hot (гарячий)

fat (жирний)

big (великий)

hotter (гарячіший),

fatter (жирніший),

bigger (більший)

Вищий ступінь для прикметників довше двох складів може утворюватись за допомогою слів more (більше). Саме слово при цьому не змінюється:

pleasant (приємний)

expensive (дорогий)

difficult (важкий)

more pleasant (приємніший),

more expensive (дорожчий),

more difficult (важчий)

Утворення найвищого ступеня прикметників

Найвищий ступінь порівняння припускає, що наш предмет або людина - най-най. Як же сформулювати superlative degree? Нічого складного тут немає, правила схожі на ті, що ми використовували при утворенні вищого ступеня.

До коротких прикметників з 1-2 складів ми додаємо закінчення -est і додаємо артикль the на початку:

weak (слабкий)

soft (м'який)

calm (спокійний)

the weakest (найслабший),

the softest (найм'якіший),

the calmest (найспокійніший)

Якщо прикметник закінчується на -e, ми додаємо до нього закінчення -st:

nice (милий)

brave (сміливий)

the nicest (наймиліший),

the bravest (найсміливіший)

Якщо в кінці прикметника стоїть -y, а перед нею приголосна, то -y змінюється на - i і додається -est (точно так само, як при утворенні вищого ступеня):

sassy (зухвалий)

healthy (здоровий)

the sassiest (найзухваліший),

the healthiest (найздоровіший)

Довгі прикметники, що складаються з 2 і більше складів, використовуються зі словом the most (самий):

curious (цікавий)

powerful (сильний, потужний)

the most curious (найцікавіший),

the most powerful (найсильніший/найпотужніший)

До речі, найвищий ступінь прикметників в англійській мові вимагає використання певного артикля The.

Наприклад, The Good wife is the best TV series about lawyers (“Гарна дружина” – найкращий серіал про юристів), Сині кити – найбільші тварини, які коли-небудь жили на Землі ) або Jogging is the most effective way to lose weight (Біг підтюпцем – найефективніший спосіб скинути вагу).

Негативні порівняння

Less and not as/not so з прикметниками

Ми використовуємо less з більш довгими прикметниками ( interesting, beautiful), але зазвичай ми не використовуємо less з короткими прикметниками, що складаються з одного складу (big, good, small). Натомість ми використовуємо not as… as…, or not so… so…Перший варіант більш поширений.

Приклади:

The second method was less complicated than the first one. - Другий метод був менш складним, ніж перший.

This new laptop is not as fast as my old one. I’m sorry I bought it now. – Новий комп'ютер не такий швидкий, як старий. Мені шкода, що я його купив.

Вийнятки

English відомий тим, що в ній дуже багато винятків із правил — це стосується і ступенів порівняння. Деякі прикметники не вписуються в правила, які ми докладно розібрали вище. До них не можливо застосувати стандартні міри порівняння прикметників в англійській мові. Вийнятки, втім, нечисленні, і їх легко запам'ятати:

Звичайний ступінь Вищий ступінь Найвищий ступінь

good (хороший)

bad (поганий)

little (маленький)

better (кращий)

worse (гірший)

less (менший)

the best (найкращий)

the worst (найгірший)

the least (найменший)

Приклади:

It is the best day of my life — Це найкращий день у моєму житті.

It was the worst party in my life. — Це була найгірша вечірка у моєму житті.

This house is the farthest in our village.. — Це будинок — найвіддаленіший у селі.


Читайте также