Ділова англійська. Контракт. The Contract

Ділова англійська. Контракт. The Contract. Нова лексика

Вивчіть слова та вирази:

To sign the contract - Підписати контракт
To conclude a contract - Укласти контракт
To break a contract - Порушити контракт
To cancel a contract - Розірвати контракт
To supply - Постачати - Положення контракту
A clause of the contract - Положення контракту  
Subject of the contract - Предмет контракту  
Parties to the contract - Сторони, що підписали контракт  
To list - Перераховувати (зазначати)  
Appendix - Додаток  
An integral part of the contract - Невід'ємна частина контракту  
Total value of the contract - Загальна сума контракту
Spare and ware parts - Запчастини
Freight - Фрахт
Packing - Упаковка
Marking - Маркування
To load into/ onto - Завантажувати в...
To unload, to discharge - Розвантажувати
Loadin'g on board a ship - Завантаження на борт корабля
Purpose - Мета
Equipment specification - Специфікація на обладнання
To deliver - Постачати
To open the letter of credit - Відкрити акредитив
Delivery date, time of delivery - Дата постачання
Bill of Lading (dirty, clean) - Коносамент(накладна при морських перевезеннях (брудний, чистий))
Waybill - Транспортна накладна
Consignor (shipper) - Відправник вантажу
Consignee - Одержувач вантажу
To issue - Видавати
Destination - Місце призначення
Terms of payment - Умови платежу
Irrevocable confirmed Letter of Credit - Безвідкличний підтверджений акредитив
Valid - Дійсний (що має юридичну силу)
Rate - Норма, ставка, пропорція
At the rate of - У розмірі...
To effect payment - Здійснити платіж
To ship - 1)завантажувати на корабель, 2) перевозити, відправляти будь-яким видом траспорту
To permit - Дозволяти
To substitute - Замінити


Читайте также