Форми оплати. Systems of Payment

Форми оплати. Systems of Payment. Ділова англійська. Нова лексика

Вивчіть нові слова та фрази:

System of payment = mode of payment = manner of payment - спосіб платежу
To pay - on demand - платити за першою вимогою
at sight - по наданню док-в (на пред'явника)
to order - за вимогою, за наказом
payable - що підлягяє сплаті
payment - платіж
part-payment - частковий платіж
payment in advance (prepayment) - попередня оплата
price - ціна
reasonable - розумна ціна
acceptable - прийнятна ціна
cost - собівартість
quoted - призначна ціна
cut - із значною знижкою
best - найнижча \ найвища
to be inclined to = to intend - мати наміри
to assure - завіряти, запевняти
To let smb down - підвести
In the sircumstances = under the sircumstances - за даних обставин
Long-term relations - довготермінові стосунки
To take risks = to run a risk - ризикувати
Square deal - чесна угода
To trust - довіряти, давати в кредит
Trustee - опікун
То sum it up - підсумувати
Go ahead = come on - продовжуйте
Settlement of the account - сплата рахунку
Outstanding amount (sum) - заборгована сума
Valid - чинний (що має законну силу)
То remit переказувати (гроші)
Remittance - переказ (грошовий)
Banker's transfer банківський переказ
Draft - тратта
Remainder - залишок
Nevertheless - проте
On our part - з нашого боку
Release Note for Shipment - повідомлення про готовність до відправки
Test Report - звіт про випробування
Invoice - рахунок-фактура
Packing List (sheet) - пакувальний лист
Certificate of Origin - сертифікат походження
Certificate of Quality - сертифікат якості
Insurance Policy Certificate - страховий поліс
Promissory Note - простий вексель
Bearer of a bill - пред'явник векселя
Holder of a bill - власник векселя
To be in close touch - бути в тісному контакті
То get in touch with - зв`язатися з... 
Concession - поступка
ATM - банкомат
Rate of exchange - курс обміну
Profit - прибуток
Letter of Cred it - акредитив
Irrevocable LC - безвідкличний акредитив
Confirmed LC - підтверджений акредитив
Remitting bank - банк-ремітент
Collecting bank - інкасуючий банк
Advising\ confirming bank - авізуючий\підтверджуючий банк
Issuing bank - банк - емітент
Beneficiary - бенефіціар
Applicant - наказодавець

Лист-нагадування про оплату

Платежі:

- Payment by irrevocable L/C in US dollars to a United States bank, allowing part-shipment and transshipment, and valid for 90 days from order date. - Платіж за безвідкличним акредитивом, дійсний протягом 90 днів з дати замовлення, через будь-який американський банк. При
цьому дозволяється часткове відвантаження і перевантаження (з одного судна на інше).

Payment with order by banker's draft or check to a UK bank. - Оплата за наказом за допомогою банківської тратти або чеком на англійський банк.
- We have pleasure in enclosing our check for $500. - Із задоволенням додаємо наш чек на 500 доларів.
- Payment is being made by banker's draft in settlement of your invoice for $500. - Платіж буде здійснено банківським векселем у рахунок погашення вашого рахунку-фактури на 500 доларів.
- Lloyds Bank will accept your draft. - Ллойдз банк прийме ваш вексель.
- We have opened L/C with Lloyds Bank. - Ми відкрили акредитив через Ллойдз банк.
- Please draw $500 on us at 90 day's sight. - Будь-ласка, випишіть нам рахунок на 500 доларів зі строком оплати 90 днів.

Нагадування і продовження кредиту:

- May we again remind you that this account is still overdue. - Дозвольте ще раз нагадати вам, що цей рахунок все ще не оплачений.
- According to our condition s of sale, your remittance was due on March 12. - Відповідно до умов нашої угоди, ваш переказ повинен був надійти 12 березня.
- It is no doubt through an oversight on your part that settlement is three months overdue, - Нам здається, що ви забули погасити свій борг, строк якого закінчився 3 місяці назад.
- We must insist on receiving payment by 31th January; failing this we shall be compelled to take legal action. - Ми наполягаємо на отриманні платежу до 31 січня; якщо цього не відбудеться, ми будемо змушені звернутися до суду. 
- We have often reminded you of the outstanding amount, but have received no reply or remittance from you. - Ми часто нагадували вам про несплачений рахунок, але не отримали від вас ні відповіді, ні переказу.
- The recent devaluation of the dollar has caused a setback in business. - Остання девальвація долара призвела до зниження ділової активності.
- Would you allow me to postpone settlement of your account? - Просимо дозволити нам затримати оплату вашого рахунку.
- Since you have always met your obligations in the past, we are prepared to allow you a postponement of payment. - Так як у минулому ви завжди виконували свої обов'язки, ми можемо дозволити вам затримати оплату.
- Please send us half of the amount by return, and sign the enclosed acceptance for the remainder. - Будь-ласка, поверніть нам половину суми і підпишіть вкладений акцепт на залишок.
- We trust you will settle the remainder by paying in monthly installments. - Ми сподіваємося, що ви погасите залишок шляхом виплати щомісячних внесків.

Вивчіть слова та вирази:

Foreign exchange rates - обмінний курс валюти
Fixed rate - фіксований курс
Flexible rate - гнучкий курс
Managed rate - керований курс
To peg - підтримувати
To determine - визначати
Intervention - інтервенція 
То intervene - здійснювати інтервенцію
То smooth out fluctuations - пом'якшувати коливання
Constant (permanent) - постійний
То seek - шукати, намагатися


Читайте также