Модальне дієслово can в англійській мові

can в англійській мові

Найчастіше в англійській мові зустрічається модальне дієслово— can. Зазвичай його використовують у значенні «могти, вміти». Проте спектр його можливостей ширший. Сьогодні розповімо про всі особливості дієслова can, його форми could та be able to.

Правила вживання дієслова

Модальні дієслова стоять окремо від інших дієслів і мають притаманні лише їм граматичні характеристики.

Дієслова can і could не позначають дію, вони виражають ставлення до того, що відбувається, тому після них обов'язково йтиме змістове дієслово.

I can easily swim across this river. — Я легко можу переплисти цю річку.

Після дієслів can і could не використовується частка to.

We can speak Japanese. — Ми вміємо говорити японською.

Порівняйте: We want to speak Japanese. — Ми хочемо говорити японською.

Дієслова can і could, як і багато інших модальних дієслова, не є самостійними, тобто у них немає багатьох дієслівних форм і ознак, наприклад, відсутнє закінчення -s в третій особі однини.

He can use my computer when I am not at home. — Він може користуватись моїм комп'ютером, коли мене немає вдома.

З тимчасових форм є лише теперішній час і наказовий спосіб. Останні два виражаються за допомогою дієслова could.

I can play the harp. - Я вмію грати на арфі.

I could play the harp when I was ten. — Я умів грати на арфі за 10 років.

You could play the harp and give us pleasure. — Ви могли б зіграти на арфі і подарувати нам задоволення.

Немає форм інфінітиву, дієприкметника та майбутнього часу. За необхідності використовувати ці форми використовуються фрази-еквіваленти: be able to, be allowed.

You will be able to play the harp if you devote enough time to the lessons. — Ви зможете грати на арфі, якщо приділятимете достатньо часу урокам.

Питання та заперечні речення з дієсловами can і could не вимагають допоміжного дієслова. Щоб поставити питання, необхідно модальне дієслово поставити на початок речення.

Can I have a cup of coffee? — Можна мені чашку кави?

Повна заперечна форма пишеться разом - cannot. А коротка can't читається так: [kɑːnt].

I cannot go with you, it's too late. — Я не можу піти з вами, вже пізно.

Що означає модальне дієслово can

Насамперед за допомогою дієслова can можна виразити фізичну чи розумову здатність щось зробити.

I can swim. I can speak. — Я вмію плавати (бо навчився). Я можу говорити (я маю таку фізичну можливість).

Однак це далеко не єдиний варіант, коли ви можете вживати дієслово can. Воно може виконувати інші функції.

Для означення типових характеристик. Тоді речення зазвичай перекладається безособово без згадки слів «може», «уміє».

It can be very cold in our region in winter. — У нашому регіоні буває дуже холодно взимку.

The horse can kick. Don't get too close. — Кінь лягає. Не підходь занадто близько.

Прохання, дозвіл, заборона. Для прохання використовується питання, щоб дозволити - стверджувальне речення, заборонити - заперечне.

Can I use your computer? — Я можу скористатися твоїм комп'ютером?

Yes, you can use my computer. — Так, ти можеш скористатися моїм комп'ютером.

No, you can’t you use my computer. — Ні, ти не можеш скористатися моїм комп'ютером.

Для ввічливішого звучання прохання використовується дієслово could.

Could you help me carry my suitcase? — Чи не могли б ви допомогти мені донести валізу?

Вираження ймовірності та можливості. За високого ступеня ймовірності використовується дієслово can, за низького — could.

We can meet you tomorrow at the holiday, everyone is going there. — Ми можемо зустріти тебе завтра на святі, туди збираються усі.

I could do this task, but we haven’t covered this topic yet. — Можливо, я зможу зробити це завдання, але ми ще не проходили цієї теми.

Заперечна форма використовується у разі висловлення чогось теоретично чи практично неможливого, сумніву, недовіри.

She can't forget about this meeting. — Не може бути, щоб вона забула про цю зустріч.

Запрошення чи пропозиція щось зробити.

We can go to the theater and have a good time. — Ми можемо піти до театру і добре провести час.

Can I suggest something to you? — Чи можу я щось запропонувати вам?

Вираження докору, критика. У цьому випадку використовується тільки форма could, у минулому часі це буде could have done.

You could have warned obeing late. — Ти міг попередити про запізнення.


Читайте также