Pronouns. Займенники в англійській мові

Займенники в англійській мові. Англійська онлайн

Займенник (Pronoun) – самостійна частина мови, що вказує на особу, предмети, явища, що вже були згадані в тексті, але не називає їх. Таким чином, займенники допомагають уникнути повторень однакових іменників та інших частин мови.

Вказівні займенники

Однина  Множина
this - цей / це / ця  these - ці
that - той / те / та those - ті


Особові, присвійні та зворотні займенники

Особові займенники Присвійні займенники Зворотні займенники
Наз. відмінок Об'єк. відмінок Перед імен. Без імен.
Однина
I
я
me
мене, мені
my
мій, моя, моє, мої
mine
мій, моя, моє, мої
myself
себе, я сам
you
ти
you
тебе, тобі
your
твій, твоя,твоє, твої
yours
твій, твоя, твоє, твої
yourself
себе, ти сам
he
він
him
його, нього, йому, ньому
his
його
his
його
himself
себе, він сам
she
вона
her
її, їй
her
її
hers
її
herself
себе,вона сама
it
воно
it
його, нього, йому, ньому
its
його
its
(не використовується)
itself
себе, воно саме
Множина
we
ми
us
нас, нам
our
наш, наша, наше, наші
ours
наш, наша, наше, наші
ourselves
себе, ми самі
you
ви
you
вас, вам
your
ваш, ваша, ваше, ваші
yours
ваш, ваша, ваше, ваші
yourselves
себе, ви самі
they
вони
them
їх, їм
their
їхній, їхня, їхнє, їхні
theirs
їхній, їхня, їхнє, їхні
themselves
себе, вони самі

Неозначені та заперечні займенники

Неозначені займенники   Заперечні займенники
some - якийсь / кілька
somebody - хтось
someone - хтось
something - щось
any - якийсь
anybody - хто-небудь
anyone - хто-небудь
anything - що-небудь
nо - ніякий / жоден
nobody - ніхто
по one - ніхто
nothing - ніщо
попе - ніхто / ніщо /
жоден

Читати також