Мовні засоби вираження мультикультурного компоненту в поезії Ленгстона Г’юза «The Negro Speaks of Rivers»

Мовні засоби вираження мультикультурного компоненту в поезії Ленгстона Г’юза «The Negro Speaks of Rivers»

А. Л. Репп

В основі мультикультуралізму - міждисциплінарного явища, що склалося в США в 80-90-і роки XX ст., - лежить відмова від концепції європоцентризму і затвердження поліцентричної моделі культури. Відповідно до цієї концепції світ людської цивілізації визначається як «прекрасна мозаїка» («веселка», «клаптева ковдра») найрізноманітніших культур [1, с. 1].

Метою тез є аналіз відображення мультикультурних особливостей в поезії Ленгстона Г’юза “The Negro Speaks of Rivers”. Основні задачі полягають в дослідженні специфіки лексичних та культурних характеристик поезії “The Negro Speaks of Rivers” на мультикультурному тлі американської дійсності.

Нині концепція мультикультуралізму охоплює багато сторін існування сучасного суспільства. Мовні аспекти мультикультуралізму представляються нам одним з основних обговорюваних питань.

Джеймс Мерсер Ленгстон Г’юз (James Mercer Langston Hughes) - видатний американський поет, романіст, публіцист і громадський діяч XX ст. Від батьків він успадкував афроамериканське, європейське і навіть індіанське коріння. Письменник був одним із новаторів, що використали джазову форму у великій поезії, став одним із натхненників унікального для американської культури руху, відомого як «Гарлемський Ренесанс», створив моду на стиль бі-боп [3, с. 1].

Головна тема його віршів — життя американських негрів і їх боротьба проти расової дискримінації в усіх її формах. То співуча і лірична, то публіцистично загострена, поезія Л. Г'юза продовжує традиції негритянського міського фольклору.

Вірш “The Negro Speaks of Rivers” (1921 p.) став першим опублікованим твором Ленгстона Г’юза за його довгу письменницьку кар’єру.

Основні художні засоби, до яких звертається Г’юз, представлені у переважній більшості наступними елементами:

метафори та порівняння: «...ріки старіші від світу, що текли раніше ніж потекла кров у людських жилах» (...rivers ancient as the world and older than the flow of human blood in human veins);

персоніфікації: «... ріка Конго заколисувала мене» (...it lulled те to sleep), «Я чув спів Міссісіпі» (І heard the singing of the Mississippi);

рефрени: «Я знаю ріки» (I've known rivers), «Моя душа глибока як ріки» (My soul has grown deep like the rivers).

У 1921 p. термін "negro” вважався загальноприйнятим, щоб найменувати африканську расу.

Головною рисою мультикультуралізму в поезії Г'юза є використання реалій, власних назв, символів.

Так, наприклад, у вірші “The Negro Speaks of Rivers” широко представлені реалії, що належать до групи географічних. Вони пов'язані, н першу чергу, з фізичною географією її розділами чи суміжними науками ботанічною географією, палеографією і т. п [2, с. 48]. Зокрема у своєму вірші автор звертається до найменувань таких рік, як Евфрат, Конго, Ніл, Міссісіпі.

Щодо власних імен (онімів) думки науковців розділяються, так, наприклад, А. Реформатський і К. Піксайкіна відносять їх до числа реалій, особливо ті, що мають культурно-історичні асоціації, тоді як С. Влахов та С. Флорін воліють виділити власні імена в самостійну групу, не вважаючи їх реаліями. Тож згадку у поезії Авраама Лінкольна, 16-го президента США та визволителя американських рабів, можна розглядати з декількох позицій, залежно від того, до якої з думок науковців більше схилятися.

Заглиблюючись у лексичне вираження мультикультурних взаємозв’язків, звернемось до назви. Що ж уособлює символ river? Весь вірш побудований на розгорнутій метафорі, що порівнює спадщину афроамериканців та величних рік світу. Поет вміло розкриває сплетіння рік та життів афроамериканців.

Заключна фраза поезії не дарма співпадає з першими рядками. Авторське слово немов уособлює цикл, як вічний круговорот води на землі і ролі афроамериканської раси в людській історії.

Таким чином, дослідження проблеми рефлексії мультикультурного чинника в літературознавчому та мовознавчому аспекті на прикладі творчості Ленгстона Г’юза показало, що прояв мультикультурності складається з окремих проявів або форм (реалії, власні назви, символізм і т. д.); тобто суть мультикультуралізму виявляється в суспільно-культурному процесі, що визначає межі, форми і цілі входження мультикультурних складових в художню словесність. Поезія Ленгстона Г’юза проста і прекрасна, як саме життя. Про що б не писав поет — про любов і ніжність, про приниження і насильство, про безробіття і суд Лінча, про гнів і боротьбу за свободу, — вірші його завжди пройняті прикрощами і радощами народу і тому незмінно доходять до серця кожної людини.

Бібліографічні посилання:

  1. Вишнякова, О. Д., Костина, Д. М. Оценочные характеристики концепта "мультикультурализм" и способы его языковой репрезентации : на материале современной англоязычной политической публицистики [Електронний ресурс] : [Режим доступу] : http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/8622.
  2. Влахов С. И., Флорин С. П. Непереводимое в переводе. - 2006. - С. 448.
  3. Encyclopaedia Britannica. Langston Hughes [Електронний ресурс] : [Режим доступу] : https://www.britannica.com/biographv/Langston- Hughes.
  4. Hughes L. The Collected Poems of Langston Hughes [Електронний ресурс]: [Режим доступу] : https://www.poets.org/poetsorg/poem/negro-speaks-rivers.

Л-ра: Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики. – Дніпро, 2018. – С. 130-132.

Біографія

Твори

Критика


Читати також