13-03-2017 210

Андрій Малишко

(1912-1970)

Поетичний доробок А. Малишка різноманітний в жанровому відношенні: ліричний вірш, балада, елегія, ліро-епічне оповідання-вірш, лірична мініатюра, пісня, поема, сатира тощо.

Об’ємність думки, філософська заглибленість, образна самобутність, лексичне багатство, використання поруч з класичними формами вірша народного з його ритміко-інтонаційною будовою характеризує творчий стиль Андрія Малишка.

Творчість письменника виразно перейнята духом народної пісенності. І саме націленість на фольклор допомагає сконденсувати в один високо емоційний ліричний стиль буденно-реалістичне начало творчості і високий політ художньої уяви.

Малишко звичайно малює найнапруженіші ситуації, так вдало переплітаючи реальне й легендарне, що вони не механічно поєднуються, а органічно взаємопроникають.

У пошуках нових стильових інтерпретацій він орієнтується на вікові традиції жанру балади народної і літературної, шукає синтезу на грані традиційної поетики і найновіших досягнень сучасної світової словесності.

Характер таланту Андрія Малишка визначив своєрідність його поетичного світу та індивідуального стилю. Ліричне начало відчутно проймає його епічні жанри, з особливою повнотою проявляючись в основному його жанрі — пісні.

Біографія

Твори

Критика