28-12-2015 987

Олександр Олесь
(1878-1944)

Починаючи з поезій першої збірки «3 журбою радість обнялась» (1907), у творчості О. Олеся розгортається синтез художніх тенденцій неоромантизму і символізму, який визначає світоглядно-естетичну індивідуальність усього набутку поета.

Чітко простежується неоромантична концепція творчості як вираження емоційного світу особистості, структурно реалізована образами серця, пісні, струн, вогню, іскри.

У художньому мисленні О. Олеся актуалізується неоромантична концепція елітарності мистецтва, виражена у протиставленні високого мистецтва і буденності, осуді суспільства, байдужого до духовних надбань мистецтва, нездатного зрозуміти його красу. На переконання поета, лише високодуховна особистість здатна адекватно сприйняти мистецький твір.

Художній світ О. Олеся, закорінений у неоромантичному баченні життя як динамічної єдності контрастів, акумулює антитетичні риси двох художніх систем.

Біографія

Твори

Айстри
О слово рiдне!
Чари ночі
Душа моя – пустка холодна й німа…
Як жити хочеться!..
Ти не прийшла
Коли я вмер — забув, не знаю…
Схилив я голову і йду поволі…
Моїй матері
В Вас стільки сонця золотого…

Критика

Міфологема долі в художньому світі О. Олеся
Неоромантик, символіст чи романтик?
Поезія Олександра Олеся (А.В. Недзвідський)
Від первісного до синтезованого синкретизму: синтез мистецтв у творчості Олександра Олеся
Олександр Олесь як медіум між європейським та українським символізмом
Система символів у поезії Олександра Олеся та європейських символістів
Поезія Олександра Олеся. М. Рильський
Жанрово-стильові домінанти творчості Олександра Олеся
Переконаний в тому, що правда вище всього (Олександр Олесь і паризький тижневик “Тризуб”: листування)
Митець і народ у трьох Олесевих п'єсах
До питання про походження О. Олеся (1878-1944)
Муза гніву та зневір’я
Творчість Олександра Олеся в оцінці сучасників
Олександр Олесь та польські символісти
Олександр Олесь і Союз українських журналістів і письменників на чужині
Олександр Олесь та Іван Липа: до питання про зв`язки українських діячів на початку ХХ ст.
Осягаючи світ дитини: дещо про жанровохудожні особливості дитячих поезій О. Олеся
Постать Олександра Олеся в архівних джерелах ЦДАМЛМ України
Символістські тенденції у творчості Олександра Олеся та європейських символістів
Семантичне поле радість у поетичному світі Олександра Олеся
Ритмічна модель народної пісенності як засіб організації тексту в поезії Олександра Олеся: постановка проблеми
Символ лебедя в поезії Олександра Олеся та французьких і російських символістів
Патріотичний символізм Олександра Олеся
Поетична культура ранньої лірики Олександра Олеся
Концепція ліричного героя у творах Олександра Олеся доеміграційного періоду
Мотиви любовної лірики Олександра Олеся
О. Олесь. Автобіографічний лист
Невідомі автобіографічні записи О. Олеся
Емігрантські ювілеї О. Олеся
Михайль Семенко й Олександр Олесь
Листи Олександра Олеся до Петра Стебницького (1906-1914 рр.) у фондах Інституту рукопису Національної Бібліотеки України ім. В. Вернадського
«Бути письменником повсякчас»: Леся Українка та Олександр Олесь
Творчі матеріали та листування О. Олеся в його еміграційному архіві
Естетика музичного ритму в мистецтві слова