Між мовою та культурою існує тісний зв’язок

Між мовою та культурою існує тісний зв’язок

Европейський Союз має 24 офіційні мови. Більшість з них мають індоевропейське коріння. Пропонуємо до вашої уваги інтерв’ю про національні мови Европи з Беатрикс Крес. Унікальне розмаїття мов у Европі є характерною ознакою культурного розмаїття цієї частини світу. Про те, яку роль відіграє спілкування в обміні між різними культурами та які переваги має багатомовність, ми поговорили з професоркою Гільдесгаймського університету Беатрикс Крес. Мовознавиця досліджує міжкультурну комунікацію, міграцію та багатомовність.

Пані Крес, Ви викладаєте предмет «Міжкультурна комунікація». Яку роль в цьому відіграє мова?

Для мене, як мовознавиці, звісно, мова має велике значення. Культура та мова дуже тісно пов’язані між собою. Ми засвоюємо соціяльні та культурні норми суспільства переважно через комунікацію. Наш спосіб формулювання прохань або запитань про дорогу сильно залежить від нашої культури. Мовні та культурні відмінності тісно переплітаються.

Якщо особисто я не розмовляю іспанською, то чи є у мене шанс правильно зрозуміти Іспанию та іспанців?

Я можу дізнатися багато про чужу культуру, навіть не володіючи відповідною мовою. Однак частина інформації залишиться невідомою. Повного розуміння культури також неможливо досягти за допомогою простого перекладу, наприклад, книжки. Сам переклад є перенесенням інформації — зрештою, переклад не є повною копією оригіналу, а лише його відповідником у моїй культурі.

Чи не достатньо того, що людина добре володіє рідною мовою і, крім того, лінгва франка, тобто англійською?

З володінням рідною мовою та гарною англійською можна точно багато досягти. Але, на мою думку, неправильно вважати, що повного розуміння можна досягнути за умови досконалого володіння лише англійською. Тому европейська мовна політика йде далі і уможливлює володіння ще однією іноземною мовою, крім англійської. Глибше розуміння культур досягається саме через багатомовність.

Наскільки добре функціонує англійська мова як загальноевропейська мова спілкування?

Англійська справді добре працює як лінгва франка. Однак лише дехто з нас може викласти всі свої думки англійською мовою так само, як рідною. Саме це призводить до певної мовної фрустрації. Багато працівників, для яких англійська не є рідною, вважають спілкування нею на роботі неприємним. Постійне рефлексування про можливі помилки гальмує мовленнєвий потік. Водночас спілкування англійською як іноземною мовою справляє особливий культурний вплив. Ми, европейці, вносимо багато з нашої рідної мови в англійську мову.

Наскільки важливі ще мови країн Европи?

Безперечно, у всій Европі спостерігається політична тенденція висувати англійську мову на передній план. Наприклад, через посилення інтернаціоналізації вищих навчальних закладів освітяни пропонують більше курсів англійською мовою, щоб полегшити іноземним студентам вступ до навчання. Проте в Гільдесгаймі ми спостерігаємо протилежний тренд: зокрема, студенти програми «Еразмус», для яких багато з цих курсів розроблені, віддають перевагу тому, щоб семінари проводилися німецькою мовою. Адже вони приїхали до Німеччини для культурного обміну.

Чи є европейці, яким вивчення кількох мов дається легко?

Ні, так не можна сказати. Є рідні мови, які ускладнюють або сприяють вивченню певних мов. Особливо це стосується мов, схожих за структурою. Нам пощастило у Европі, що багато мов мають індоевропейське походження і тому вони мають системні схожості. Це полегшує процес вивчення. Крім того, в Европі є мовні родини, які тісно між собою повʼязані — наприклад, романські або словʼянські мови. До цього додаються також культурні впливи. Наприклад, в чеській мові можна знайти багато німецьких впливів, тому що ці мови довгий час тісно співіснували.

Чи є европейські мови, які особливо важко зрозуміти?

В Европі існують дві мови, які не належать до індоевропейської гілки — фінська та угорська. Обидві мови не мають флективної системи, що позначає відмінки та відмінювання дієслів. Фінська та угорська мови, подібно до турецької, є так званими «аглютинативними» мовами. Суфікси виражають відношення слів у реченні. Це вельми ускладнює процес вивчення мови.

Чи може доросла людина добре вивчити нову мову?

Це залежить від її мети і того, скільки часу вона може вкласти в це. Авжеж у вивченні мови є критичний вік, після якого стає значно важче вивчити мову на такому ж рівні, як людина знає рідну мову. Проте цей критичний період зазвичай припадає на дитинство та підлітковий вік. Але все ж таки вивчити іноземну мову на доброму рівні є можливим, незважаючи на вік. Це потребує лише певних зусиль.

Наскільки важливо навчатися европейським мовам сьогодні? Можливо, знання китайської мови вважаються важливішими.

Я особисто вважаю проблематичним слідувати за економічними тенденціями у мовній політиці. Багато трендів є лише тимчасовими. Історія має приклад буму вивчення німецької мови в Іспанії. Германісти говорили тоді про «фактор Меркель». Як довго триватиме такий тренд, насправді ніхто не знає. Я особисто вивчала слов’янські мови. До мого навчання в університеті говорили про так званий «фактор Горбачова», який призвів до зростання кількости студентів-славістів. Натомість коли я почала навчатися невдовзі після цього, на курсі російської мови нас було лише двоє.

Записав Бірк Ґрюлінґ. Він живе та працює як незалежний журналіст на околицях Гамбурґа. Основними напрямками його діяльности є репортажі та інтерв’ю про поп-культуру та суспільство.

Стаття вперше була опублікована німецькою мовою під назвою «Post nach Deutschland» в журналі Федерального агентства з громадянської освіти «fluter» 26 червня 2013 року.

Переклала Марія Яшаєва


Читати також