07-06-2024 Історія 320

Скіфський звіриний стиль: динамічний та величний

Скіфський звіриний стиль: динамічний та величний

На просторах Євразії, де колись кочували грізні скіфи, протягом VII-III століть до н.е. процвітав унікальний художній феномен - скіфський звіриний стиль. Цей стиль, що вражає динамізмом та величчю, знайшов своє відображення у численних творах мистецтва, оздоблюючи зброю, кінську збрую, ритуальні предмети та одяг.

На відміну від інших народів, які також використовували зображення тварин у мистецтві, скіфський звіриний стиль вирізняється унікальною експресивністю та динамічністю. Скіфи не просто зображували тварин - вони передавали їхню силу, лють, красу та велич.

Скіфський звіриний стиль - це не просто художнє явище. Це унікальне свідчення багатого духовного світу скіфів, їхніх вірувань, цінностей та уявлень про світобудову.

Скіфський звіриний стиль: безцінна спадщина світового мистецтва

Пластина із зображенням оленя із кургану могила Тернівка, Черкаська обл.

На просторах України знайдено безліч артефактів, створених у скіфському звіриному стилі: прикраси, зброя, дзеркала, кінська збруя. Ці предмети вражають не лише єдністю сюжетів та манери виконання, але й високим рівнем художньої майстерності. Саме завдяки цій витонченості та експресивності скіфський звіриний стиль посідає значне місце в історії світового мистецтва.

Формування скіфського звіриного стилю відбувалося під впливом мистецтва різних народів. Іран, Переднє Азія, елінський світ - всі ці культури залишили свій слід у цьому унікальному художньому феномені.

Вчені знаходять предмети, що поєднують в собі риси елліністичного, сасанідського та китайського мистецтва, свідчачи про те, що скіфи черпали натхнення з різних джерел. При цьому існує й теорія про сибірське походження скіфського звіриного стилю, адже ранні його елементи можна простежити ще у IX столітті до н.е. Однак остаточне формування скіфського звіриного стилю, з його динамічними зображеннями тварин та символічним змістом, відбулося у VII столітті до н.е.

Скіфський звіриний стиль вражає реалістичністю та динамічністю зображень тварин. Скіфські майстри з тонким спостереженням за природою передавали форми та рухи звірів, створюючи вражаючі композиції, де хижі тварини борються з травоїдними, а фантастичні істоти, такі як грифони, додають містичної атмосфери.

Техніки виконання також відрізнялися залежно від матеріалу та призначення предмета. Для золотих виробів, які використовувалися для оздоблення зброї, одягу та чаш, застосовували гравірування по металу, лиття та витискання зображень з листового золота. Для створення фігурок тварин та їхніх частин використовували лиття, що надавало їм об'ємності скульптури або високого рельєфу.

Окрім золота, зображення у звіриному стилі створювали з бронзи, кістки, заліза та, можливо, навіть дерева. Всеосяжна зооморфізація, характерна для раннього періоду, свідчить про глибоке значення тваринних образів у світогляді скіфів.

Зображення риби у скіфському звіриному стилі

Незважаючи на вражаючу реалістичність, скіфський звіриний стиль не позбавлений умовності. Зображення тварин часто підкреслюють певні анатомічні деталі, роблячи лапи, очі, кігті, роги, вуха непропорційно великими. Ці акценти підкреслюють силу та динамізм звірів, а також слугують декоративним елементом.

Розташування тварин на предметах залежить від їхньої форми. Найчастіше зображують тварин у канонічних позах: скачуть, борються, копитні з підігнутими ногами, хижаки - інколи згорнуті в клубок. В передачі окремих частин тіла також використовуються умовні прийоми. Очі зображуються у вигляді кружків, роги - завитків. Деякі скульптури зображують лише частини тварин, які слугують їм символами - голови, лапи, кігті.

Цікаво, що іноді зображення тварин або їхніх частин накладаються на інші зображення, створюючи химерні та динамічні композиції.

Зооморфні образи в ранньому скіфському звіриному стилі: розшифровка символів

Зображення хижого птпха з кургану Лита могила на Кіровоградщині, золото

Скіфський звіриний стиль, окрім динамічних композицій та майстерного виконання, вражає й багатством зооморфних образів. Зображення тварин у цьому мистецтві не просто декоративні елементи, а й носії глибоких символічних значень.

Хижаки: сила та агресія

Домінуючими в ранньому скіфському звіриному стилі є зображення хижаків, зокрема пантер (котячих з круглими вухами та довгими хвостами). Ці тварини, що уособлюють силу, лють та велич, часто зображувалися у динамічних позах, підкреслюючи їхню хижість.

Бляшка у вигляді пантери, так звана "келермеська" пантера, золото

Зображення вовків та собак, навпаки, зустрічаються значно рідше. Це пояснюється тим, що скіфи, ймовірно, сприймали цих тварин як ворогів.

Копитні: земна родючість та зв'язок з богами

Доволі поширеними є зображення лосів, оленів та биків. Ці копитні тварини могли уособлювати міфологічну "велику священну тварину", пов'язану з родючістю та зв'язком з богами.

Бляшка у вигляді оленя, так званий "костромський" олень, золото

Скіфи вірили, що копитні тварини, такі як олені та кози, могли бути посередниками між світом людей та світом богів.

Свійські тварини: рідкісні та багатозначні

Зображення свійських тварин, окрім коней, у ранньому скіфському звіриному стилі майже не зустрічаються. Цікаво, що предмети, декоровані в звіриному стилі, часто є частиною кінської збруї. Це може свідчити про особливу роль коня у житті та віруваннях скіфів.

Триєдина система зооморфних образів

Світ скіфського звіриного стилю населений обмеженою кількістю персонажів, які чітко поділяються на три групи, що відповідають трьом зонам міфологічного Світового Дерева: небесній, земній та підземній.

  • Небесна зона. Її мешканці - це птахи, серед яких виділяються грифони грецького типу з архаїчними серповидними крилами, грифо-барани, а також фантастичні крилаті звірі, що мають аналоги в перському мистецтві. Ці образи символізують зв'язок з небесними божествами, духовний світ та високі ідеали.

  • Земна зона. Цю зону населяють копитні тварини: олені, кози, бики, барани, коні. Вони уособлюють земну родючість, зв'язок з пращурами, матеріальний світ та земні сили.

  • Підземна зона. Володарі цієї зони - хижаки, що символізують підземний світ, потойбіччя, смерть та містичні сили.

Особливе місце в цій системі займає кабан, який може вільно переміщатися з однієї зони в іншу. Його двоїста природа - копитний і хижак - робить його посередником між різними світами.

Золота ручка від посуду у вигляді вепра з кургану Хомина могила

Ця чітка трирівнева структура зооморфних образів свідчить про глибокі міфологічні уявлення скіфів про світобудову та місце людини в ньому.

Скіфський звіриний стиль: магічні практики та глибинні сенси 

Скіфський звіриний стиль, з його динамічними зображеннями тварин, фантастичних істот та міфологічних сюжетів, протягом багатьох років залишається предметом досліджень та дискусій. Вчені висувають різні теорії щодо його походження, значення та функцій.

Деякі дослідники вбачають у звіриному стилі відображення магічних уявлень скіфів. Зображення тварин могли використовуватися як спосіб оволодіти їхніми якостями: прудкістю, силою, влучністю. Володіючи амулетами чи предметами, прикрашеними зображеннями хижаків, людина нібито привласнювала собі їхню силу та міць.

Інші науковці пов'язують звіриний стиль з міфологією скіфів. Згідно з їхніми віруваннями, божества могли мати зооморфний образ, тобто з'являтися в подобі тварин. Зображення на предметах побуту, зброї та ритуальних прикрасах могли служити як втіленням божеств, так і засобом спілкування з ними.

Еволюція стилю: вплив греків на скіфський звіриний стиль

З V століття до н.е. скіфський звіриний стиль зазнає значних змін під впливом тісної взаємодії скіфів з грецькою культурою. Цей процес набув особливої виразності у таких творах, як сцена шматування, де скіфські ідеї та образи втілюються грецькими майстрами, використовуючи їхні художні прийоми та техніки.

Центром еллінського впливу на скіфську культуру стала Боспорська держава зі столицею Пантікапеєм (сучасна Керч), яка об'єднувала багато грецьких міст-колоній. Найвидатнішим прикладом скіфо-еллінської взаємодії є пектораль з Товстої Могили, датована IV століттям до н.е. Цей шедевр ювелірного мистецтва зображує міфологічні сцени за допомогою грецьких художніх прийомів, але збережує притаманну скіфському стилю динаміку та експресивність.

Сцена боротьби з крилатими грифонами. Фрагмент золотої пекторалі з Товстої могили

Так, наприклад, у центрі нижнього ярусу пекторалі із Товстої могили – сцени боротьби коня з міфічними крилатими істотами - грифонами. Ці міфічні звірі з тулубом лева та орлиною головою на довгій шиї з гребенем стали одними з найвідоміших персонажів скіфського мистецтва.

Найпоширеніше тлумачення зображень грифонів, що борються з іншими тваринами, - це символіка вічного циклу життя та смерті, де знищення веде до відродження. Ця тема могла мати різні значення залежно від контексту. Боротьба грифонів з тваринами могла сприйматися як символ перемоги весни над зимою, оновлення природи та відродження життя. Також ці зображення могли символізувати перемогу божества, героя або царя над силами зла та темряви.

Боротьба кабана з леопардом і левом . Фрагмент золотої пекторалі з Товстої могили

Поруч – поєдинок кабана з леопардом і левом. Далі – гонитва собаки за зайцем. По краях виріб завершується кріпленням у формі голів левів.

Сцена з гонитви за зайцем. Фрагмент золотої пекторалі з Товстої могили

Скіфський звіриний стиль: трансформація у орнаментальну симфонію

Меч-акінак із золотими прикрасами руків'я та піхов з кургану поблизу с. Велика Білозерка, 1979 р.

У IV-III століттях до н.е. скіфський звіриний стиль зазнає значних змін, еволюціонуючи від динамічних зображень до орнаментальних композицій. Старі образи та мотиви трансформуються в декоративні схеми, де реалістична основа стає менш чітко вираженою.

Зображення стають плоскими, домінують графічні прийоми стилізації, ажурні прорізні конструкції набувають поширення. Живі форми тварин перетворюються на лінійний орнамент, гіллясті роги оленів декоруються рослинними пагонами, перетворюючись на пишні пальмети.

Ця орнаменталізація не означає занепад скіфського мистецтва. Навпаки, вона демонструє новий етап його розвитку, де динамізм та експресивність раннього стилю замінюються витонченістю, ритмічністю та декоративною красою.

У сарматські часи (II століття до н.е. - IV століття н.е.) скіфський звіриний стиль продовжував еволюціонувати, але в напрямку більшої схематизації та умовності. Зображення тварин ставали дедалі більш спрощеними, втрачаючи реалістичність та динаміку. Ця тенденція посилювалася використанням численних кольорових вставок, що робило композиції більш декоративними, але й менш виразними.

З поширенням християнського мистецтва на заході та мусульманського на сході в І тисячолітті н.е. звіриний стиль поступово втратив своє значення. Нові релігійні доктрини, що заперечували культ тварин та язичницькі вірування, витіснили зображення хижаків та фантастичних істот з мистецтва.

Вплив та спадщина

Пластинчатий браслет із давньоруських скарбів

Скіфський звіриний стиль справив значний вплив на мистецтво народів Євразії. Його елементи можна знайти у творах мистецтва кельтів, фракійців, готів та інших народів.

Скіфський "звіриний стиль" мав глибокий і тривалий вплив на мистецтво Київської Русі. Цей вплив простежується протягом всієї історії давньоруської держави, роблячи його одним з ключових елементів візуального мистецтва того часу.

Скіфський та сарматський звіриний стиль стали потужним джерелом натхнення для давньоруських майстрів. Вплив цих стилів особливо чітко проявився у скульптурних зображеннях, декоративних елементах будівель та ювелірних виробах.

Так, наприклад, для Чернігова зображення у "звіриному стилі" стали не лише естетичним феноменом, але й символом сучасного міста. Мотиви хижаків, фантастичних істот та міфічних птахів можна побачити на численних пам'ятках архітектури, предметах побуту та коштовностях.

Особливо яскраво "звіриний стиль" проявляється у будівельному декорі Києва, Чернігова, Переяслава, Галича та інших міст. Скульптурні зображення хижаків, грифонів, барсів та інших тварин прикрашали фасади храмів, князівських теремів та інших монументальних споруд.

Одним з найвідоміших прикладів використання "звіриного стилю" в Київській Русі є пластинчаті браслети. Ці ювелірні вироби, широко поширені в той час, рясніють зображеннями птахів, собак з крилами, барсів, грифонів та інших персонажів, що мають прямі аналоги у скіфському мистецтві.

Вражає й те, що зображення птахів на цих браслетах є майже точними копіями скіфських аналогів, адже з'являються на пам'ятках Київської Русі через більш ніж тисячу років після скіфської епохи.

Цей феномен свідчить про глибокий зв'язок давньоруської культури зі своїми предками - скіфами та сарматами. "Звіриний стиль" став не лише естетичним запозиченням, але й символом спадкоємності та єднання з багатими традиціями минулого.

Скіфський звіриний стиль - це яскрава та самобутня сторінка в історії світового мистецтва. Його динамічні та величні образи тварин, що поєднують реалізм з глибоким символізмом, продовжують захоплювати та надихати людей протягом тисячоліть.

Попри значні дослідження та численні теорії, питання про походження скіфського звіриного стилю й досі залишається одним з найдискусійніших в історії мистецтва.

 

 


Читати також