02-11-2015 1469

Григорій Сковорода

Григорій Сковорода

(1722-1794)

Постать, котра змінила культурне й літературне життя України кінця 18 століття.

Він став народним мудрецем і мислителем, освітянином і письменником, створившим і розкрившим у своїх байках, віршах,філософських трактатах систему ідей, що стали передовими на той час. Творчість Григорія Сковороди стала ключем,який відімкнув двері в добу зародження нової української літератури, розквітлої на надбаннях давьої літератури.

Г. Сковорода був надзвичайно талановитою і водночас скромною особою – філософствував, писав твори і підручники, викладав богослов'я, грав на музичних інструментах, вивчав літературу доби античності та середньовіччя, знав декілька мов – латинь, старогрецьку, староєврейську, польську, німецьку, російську. Постійно мандрував по містах і селах рідної Батьківщини й інших країн, пізнавав життя, традиції, культуру, вірування народів, розповідав у своїх творах про побачене й почуте.

 

Біографія

Популярні твори

Григорій Сковорода: повна академічна збірка творів


Критика

 1. Харківський Діоген
 2. Жанр байки у творчості Григорія Сковороди
 3. Гуманістичні ідеали Григорія Сковороди
 4. ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА – ФІЛОСОФ І ПЕДАГОГ
 5. ГРИГОРИЙ СКОВОРОДА: ФИЛОСОФИЯ СЕРДЦА ПРОШЛОГО ДЛЯ БУДУЩЕГО
 6. Валерій Шевчук: художній спосіб освоєння феномену Григорія Сковороди
 7. Творчість Григорія Сковороди в дзеркалі статистики
 8. Творчество Григория Сковороды в размышлениях Дмитрия Чижевского: некоторые замечания
 9. Григорій Сковорода: Радянська доба і сучасність
 10. Философия Григория Сковороды. Лингводидактический аспект
 11. Поетична спадщина Г.Сковороди в контексті європейського бароко
 12. Антитеза в бароковому стилі Григорія Сковороди
 13. Сковорода і його філософія у літературі романтики вітаїзму
 14. Григорій Сковорода і Михайло Старицький: тотожності й антитези позицій
 15. Постать Григорія Сковороди і сучасна історична проза
 16. Діалог через віки (Сковородинські думи Євгена Пашковського): штрихи до теми
 17. Жизнь Григория Сковороды, написанная в 1794 году в прежнем вкусе
 18. Проблема человека в философии Г. С. Сковороды
 19. Г С Сковорода - украинский философ-проповедник
 20. Странствующий украинский философ Г. С. Сковорода
 21. Г С Сковорода и последующая русская мысль
 22. Григорій Сковорода і відроджена Києво-Могилянська Академія: до питання духовного зв'язку
 23. Постмодерна рецепція феномену Г. С. Сковороди
 24. Философия языка Григория Сковороды и Досифея Обрадовича
 25. Проблема “переображення” людини у філософії. Г.Сковороди та творах О.Бердника
 26. Феномен любові у Григорія Сковороди
 27. Сковородинівські мотиви у творчості Ігоря Забудського
 28. Смысл басен Григория Сковороды
 29. Афоризми у філософських текстах Григорія Сковороди
 30. Трансформація вчення про щастя в поетичній творчості Григорія Сковороди
 31. Епіграф у поетичній творчості Г.С. Сковороди
 32. Григорій Cковорода і Біблія
 33. Деміфологізація Біблії у творчості Г. Сковороди
 34. Естетика філософії Г.С.Сковороди: Інтерпретації зворотного шляху в майбутнє постмодерну
 35. Г. С. Сковорода, какъ богословъ. А.С. Лебедев
 36. Григорій Сковорода (1722 – 1794) – уродженець України


Відео