04-03-2023 Мистецтво 4419

Сумної дримби звуки. Євген Станкович

Слухати твір Сумної дримби звуки на порталі Експеримент. Музика Євгена Станковича

Творчість Євгена Станковича – масштабне явище української музичної культури. Його ім’я посідає значне місце серед композиторів сучасності. Загальновідомо, що Євген Станкович є авторитетним майстром симфонічного слова, одним із видатних симфоністів сьогодення. Однак не менш важливе місце у творчості Станковича належить камерній музиці, серед якої – сонати для окремих інструментів (скрипки, віолончелі, фортепіано), п’єси для скрипки і флейти, скрипки і фортепіано, скрипки та віолончелі, твори для струнного квартету (сюїта, квартет), понад десять камерних симфоній тощо. 

Творчий доробок Євгена Станковича тісно пов’язаний із пошуками нових засобів неофольклорного напряму. У цьому композитор своєрідно продовжує традиції, що яскраво представлені у творчості його вчителів, Бориса Лятошинського та Мирослава Скорика, найбільш видатних представників українського неофольклоризму.

П’єса «Сумної дримби звуки» Євгена Станковича побудована на українській архаїці, яку композитор вдало поєднав з сучасними композиторськими прийомами. Музика композиції навіює образи задумливої речитації кобзарів, лірики українського думного епосу та магічних звуків української дримби. Велике значення у створенні такого образу відіграє фонізм акордів, інтервалів, тембр інструментів.

Для Євгена Станковича і нині неофольклорні тенденції залишаються важливим чинником оновлення художнього змісту та музичної мови його творів.
 
Пропонуємо послухати цей твір, який було записано під час благодійного концерту у Львівській національній філармонії 12 червня 2022 року.

Виконавці:

  • Денис Литвиненко, віолончель
  • Наталія Мартинова-Гуцул, фортепіано
 

Читати також