18-02-2024 40

Марґеріт Юрсенар (Marguerite Yourcenar)

Марґеріт Юрсенар

(1903–1987)

Марґеріт Юрсенар – володарка французької літературної премії «Феміна» (1968) і перша жінка, котра увійшла до синкліту «безсмертних» за 350 років існування Французької Академії (1980). Письменницю вирізняє в літературному просторі XX століття особливе сприйняття культурно-історичної традиції, феноменальна ерудиція, довершена стилістика, орієнтована на французьку традицію з її ясністю, логікою, шляхетною стриманістю.

Проза Марґеріт Юрсенар буде близькою для тих, хто розуміється на символізмі. Художній простір письменниці – це поетика сновидінь: багато в чому послуговується тими структуротворчими і семіотворчими принципами, що перебувають в основі наших марень-снів. Проте можна говорити і про використання таких суто кінематографічних елементів, як монтаж, нарізка, подрібнення епізодів, наплив, зміна перспективи.

Тільки у просторі Марґеріт Юрсенар усе підпорядковано логіці міфу чи некласичній системі філософських поглядів. Можна вбачати ілюстрацію імагінативної логіки, в якій міфологічний субстрат подрібнено на міфеми, кожна з яких, залишаючи потужні семіотичні зв’язки з первісним античним (грецьким) міфом, обростає новими варіантами, прокладаючи перспективу в сьогодення.

М. Юрсенар дуже доречно накладає на міфічний субстрат сучасну їй «мову речей» – і не лише на рівні художніх переносів: вона стає предтечею зображення міфології в інтерпретації постструктураліста Р. Варта.

Біографія

Твори

Критика