Конструкція There Is та There Are в англійській мові

There Is та There Are

Зворот there is/are в англійській мові спричиняє труднощі в українськомовних студентів, хоча насправді це одна з найпростіших граматичних конструкцій. Головна причина труднощів — відсутність прямого еквівалента в українській мові. Щоб ви з легкістю користувалися цією конструкцією, докладно розповімо, як, навіщо та коли її використовувати.

Для чого використовується конструкція there is/are

Щоб було зрозуміліше, розкладемо на частини there + to be (is і are — це особові форми дієслова to be): there означає «там», to be означає «є», тобто дослівно виходить «там є». Отже, функція звороту there is/are — показати, що щось десь є або чогось немає.

There is a cup on the shelf. — На полиці чашка.

Зауважте, що прямого перекладу фрази there is/are на українську мову немає. При перекладі необхідно спиратися на її сенс: «є», «перебуває», «існує», «немає» (щось десь). Якщо вам необхідно перекласти речення з подібним змістом, необхідно використовувати конструкцію there+to be. І в жодному разі не робити дослівний переклад: it there, it exists — це груба помилка. Речення зі зворотом there is/are перекладаються зазвичай із кінця.

There are unique attractions в цій country. — У цій країні розташовано багато унікальних пам’яток.

Особливості застосування конструкції there is/are

Щоб правильно використовувати цей зворот у мові, необхідно запам’ятати кілька простих граматичних особливостей.

Коли ви говорите про один предмет або перераховуєте кілька предметів, але перший із них стоїть в однині, використовуйте конструкцію there is.

There is a cat in the room. — У кімнаті кішка.

There is a cat and a dog in the room. — У кімнаті кішка та собака.

Зверніть увагу: після звороту there is з обчислювальними іменниками, обов’язково використовується невизначений артикль a/an, з необчислювальними можуть використовуватися займенники some, no, any.

There is no coffee in my cup. — У моїй чашці немає кави.

Коли йдеться про кілька предметів, потрібен зворот there are.

There are cats and a dog in the room. — У кімнаті коти та собака.

Будьте уважні з узгодженням обчислювальних та необчислювальних іменників з конструкцією there is/are і зазначенням множини.

There is a lot of salt in the soup. — У супі багато солі (сіль — необчислювальний іменник, узгоджується з is, незважаючи на наявність звороту a lot of, що означає «багато»).

There are a lot of potatoes in the soup. — В супі багато картоплі (картопля — обчислювальний іменник, тому використовували are).

Конструкція there is/are може використовуватись у будь-якому часі груп Simple та Perfect: Present, Future або Past.

There are a lot of sweets in the vase. — У вазі багато цукерок.

New Years is soon. There will be a lot of sweets in the vase. — Скоро Новий рік. У вазі буде багато цукерок.

There were a lot of sweets in the vase yesterday. Who ate everything? — Вчора було багато цукерок у вазі. Хто все з’їв?

There have been weird things in this house lately. — Останнім часом були якісь дивні речі в цьому будинку.

Over time, there will have been all the amenities in the house. — Згодом у домі будуть усі зручності.

Місце конструкції there is/are у реченні

Загальний вигляд речення зі зворотом there is/are виглядає так:

There + to be (у відповідній формі) +Підмет (хто або що є) + Обставина місця / часу (де або коли є)

Стверджувальні речення

Порядок слів прямий, як і в інших граматичних категоріях стверджувальних речень. Першим йде зворот there is/are, потім підмет.

There are three cars in the yard. — На подвір’ї три машини.

Можливе вживання скороченої форми: there's, there're.

There's an interesting idea in the book. — У книзі є гарна ідея.

Конструкція there+to be може розбиватися модальним дієсловом або дієсловами to seem, to appear, що означають «здаватися».

There seems to be someone in the house. — Здається, у будинку хтось є.

There must be a car in the parking lot. — Мабуть, машина на парковці.

Заперечні речення

Щоб сформувати заперечне речення з цим зворотом, необхідно використовувати частку not (перед чисельниками чи займенниками), або заперечний займенник no (в інших випадках).

There are no sweets in the vase. — У вазі немає цукерок.

There not any sweets in the vase. — У вазі немає цукерок.

З часткою not можна використовувати скорочену форму: There aren't any sweets in the vase.

Питальні речення

З питальними реченнями без питального слова все просто: необхідно перенести дієслово на перше місце, решта — без змін.

Is there a good cafe here? — Тут є хороше кафе?

Are there books on the shelf? — Чи є на полиці книги?

На ці запитання можна відповісти коротко: Yes, there is / there are (якщо ствердна відповідь) або No, there is not / there are not (якщо відповідь заперечна).

Зверніть увагу: у майбутньому часі використовується допоміжне дієслово will, а зворот there+to be залишається без змін.

Will there be a guide on the bus? — В автобусі буде гід?

Щоб поставити питання з питальним словом, його потрібно винести на перше місце перед дієсловом.

Why are there books on the table? — Чому книжки на столі?

What is there in the school? — Що там у школі?

Якщо ви хочете поставити запитання про кількість предметів, використовуючи питання how many (з обчислюваними предметами) або how much (з необчислюваними), то порядок слів буде такий:

Питання слово + Іменник + Are there?

Обчислювальний іменник використовується в множині і відповідно узгоджується з конструкцією there are.

How many dogs are there in your house? — Скільки собак у вашій оселі?

How much tea is there in the box? — Скільки чаю в коробці?

Тепер ви зможете правильно використовувати конструкцію there is або there are в англійській мові й водночас не відчувати труднощів.

Переклала Юлія Дорош


Читайте также