Passive Voice: правила та приклади

Passive Voice: правила та приклади

Не завжди відомо, хто робить дію, а інколи це і зовсім не потрібно вказувати. Саме в таких випадках і використовується пасивний стан, або Passive Voice. У цій статті розберемо, коли і як його потрібно вживати.

Як утворюється пасивний стан в англійській

Від форми стану, активного чи пасивного, залежить, чиє підмет об'єктом дії чи сам її спонукає. Якщо це активний стан, то підмет дію виконує. У Passive Voice підмет, відчуває дію на собі.

I water the flowers every day. — Я поливаю квіти щодня (активна застава, «Я» виконує дію).

Flowers are watered every day. — Квіти поливаються щодня (пасивна застава, «квіти» — підлягає, і дія відбувається над ними, виробник дії невідомий, важливо, що квіти поливаються).

Щоб створити Passive Voice в англійській мові, потрібно використовувати формулу:

to be у потрібному часі, числі і особі + Participle II змістового дієслова (V3/V-ed).

My bag has been stolen. - Мою сумку вкрали.

Щоб поставити пасивний стан в негативну форму, додайте частинку not після допоміжного дієслова. Якщо допоміжне дієслово складається з кількох частин, то not ставиться після першої.

My bag has not been stolen. - Мою сумку не вкрали.

При утворенні запитання в Passive Voice допоміжне дієслово (або його першу частину) потрібно винести на початок речення, перед підметом.

Has your wallet been stolen? - Вашу сумку вкрали?

Тимчасові форми Passive Voice

Для зручності сприйняття ми поєднали всі способи творення Passive Voice у різних часових формах в одну таблицю. Запам'ятайте: у групах Perfect Continuous та Future Continuous пасивний стан не використовується.

Час    Правила використання Формула утворення Приклад вживання
Present Simple  Дія відбувається регулярно  is/am/are + V3  The vase is broken. - Ваза розбита.
Past Simple   Дія відбулася в минулому was/were + V3  The vase was broken yesterday. - Вазу розбили вчора.
Future Simple Дія відбудеться в майбутньому will be + V3 The vase will be broken tomorrow. — Вазу буде розбито завтра.
Present Continuous   Дія відбувається зараз  am/is/are + being + V3 The letter is being written right now. — Лист пишуть зараз.
Past Continuous    Дія була у певний момент у минулому was/were + being + V3 The letter was being written when I entered the room. — Лист писали, коли я зайшов до кімнати.
Present Perfect    Дія відбулася нещодавно, важливий результат has/have + been + V3 The vase has been broken this morning. - Вазу розбили сьогодні вранці.
Past Perfect   Дія закінчилася до конкретного моменту в минулому або до іншої дії  had + been + V3 The vase had been broken before I came home. - Вазу розбили до того, як я прийшов додому.
Future Perfect   Дія закінчиться в майбутньому до певного моменту  will + have + been + V3 The letter will have been written tomorrow by 5 o’clock. — Лист буде написаний завтра о 5-й годині.

Як перекладати пропозиції в Passive Voice

Дієслово у пасивному стані можна перекласти декількома способами:

- поєднанням дієслова бути і короткої форми дієприкметника (в українській мові не вживається у часі);

The flowers have been watered today. - Квіти були политі сьогодні.

- дієсловом із закінченням на -сь/-ся;

Letters are sent every day. — Листи відправляються щодня.

- дієсловом у 3-й особі мн. ч. в активній заставі як частина невизначено-особистої пропозиції.

The table was repaired yesterday. — Стіл полагодили вчора.

Речення у пасивному стані може містити доповнення з прийменником by або with. Українською мовою воно буде перекладатися як доповнення в орудному відмінку без прийменника. By виражає дійову особу, а with — знаряддя дії.

The letter was sent by an unknown person. — Лист був надісланий невідомим (можливий варіант перекладу «Лист надіслав невідомий»).

The table was repaired with my tools. — Стіл полагодили моїми інструментами.

Випадки вживання Passive Voice

Активний стан найбільш застосовуваний в англійській мові, але є випадки, коли пасивний стан не тільки доречний, а й єдино правильний варіант.

Коли насамперед важлива сама дія або об'єкт, над яким вона відбувається. А той, хто чинить цю дію, неважливий чи невідомий.

My favourite vase is broken. - Моя улюблена ваза розбита (не важливо, хто це зробив, вази більше немає - це важливо).

Коли ви говорите про загальновідомі факти, ідеї або думки.

Leonardo da Vinci is known all over the world. — Леонардо да Вінчі відомий у всьому світі.

У текстах новин при описі дій, у заголовках, рекламних оголошеннях.

15% discount will be given to the first five buyers. - Знижку 15% отримають перші п'ять покупців.

Коли ви описуєте приготування страв.

The onion is finely chopped, fried and added to the meat.  - Цибуля дрібно нарізається, обсмажується і додається до м'яса.

Коли ви хочете розповісти про якусь неприємну подію без вказівки винуватця або передаєте інформацію про злочин, винуватець якого невідомий.

The bank was robbed yesterday. The police are looking for the author of the crime. — Вчора пограбували банк. Поліція шукає винуватця.

З деякими дієсловами Passive Voice можна вживати лише у певних випадках: особиста чи безособова пасивна конструкція. Вона висловлює якусь усталену думку чи відомий факт. Це такі дієслова, як to think (думати), to say (говорити), to believe (вважати), to feel (відчувати), to expect (очікати), to hope (сподіватися).

It is said that she no longer meets John. — Кажуть, що вона більше не зустрічається із Джоном (безособова конструкція).

He was expected to do well on the exam. — Очікувалося, що він добре здасть іспит (особиста конструкція).

Коли хтось виконує дію за нас чи для нас.
У такому випадку використовується така конструкція:

підмет + have + додаток + V3

I had my hair cut yesterday. - Я вчора підстригла волосся (мені вчора підстригли волосся, я це зробила не сама, а в перукарні).


Читати також