У чому різниця між start і begin

start і begin

Транскрипція та переклад

— start [stɑːt]

— begin [bɪ'gɪn]

Дієслова перекладаються українською мовою як «починати», «починатися».

Значення

Обидва дієслова позначають початок чогось, але вживаються по-різному, залежно від контексту. Основна різниця в тому, що дієслово begin зазвичай означає початок тривалого процесу або дії, а start — запуск, перший ривок, зрушення з початкової точки.

Вживання

Дієслово start використовується:

  • у розмові про техніку, автомобілі, обладнання

He tried to start the car. Він спробував завести машину.

He realized that the boat won't start. Він зрозумів, що катер не заводиться

Press this button to start making coffee. Натисніть цю кнопку, щоб розпочати приготування кави.

  • для позначення початку будь-якого процесу

Let's get started! Давайте почнемо!

We have to start right now to get there before midnight. Нам слід вирушити в дорогу прямо зараз, щоби дістатися до півночі.

He decided to start his own business. Він вирішив розпочати свій власний бізнес.

  • Дієслово begin також використовується для позначення початку процесу або дії:

Classes begin in September. Заняття розпочинаються у вересні.

Let's begin. Давайте приступимо.

Are you ready to begin? Ви готові розпочати?

  • Слово begin більш формальне, воно використовується в офіційному та діловому мовленні. Дієслово start характерніше для розмовної мови.

Приклади

His van won't start. Його фургон не заводиться.

Don't start a war. Не починай війну.

He came up with an idea to start his own business. Йому спало на думку відкрити власну справу.

They decided to start their journey in Paris. Вони вирішили почати свою подорож у Парижі.

He always begins його speech with accusations. Він завжди починає свою промову зі звинувачень.

Students will begin their studies Next January. Студенти розпочнуть навчання в січні наступного року.

Allow me to begin my speech with congratulations. Дозвольте мені розпочати свою промову з поздоровлень.

Переклала Юлія Дорош


Читайте также