Іван Франко


(1856-1916)

Значення діяльності І. Франка виходить далеко за межі України. Український народ, як і кожен народ, є складовою частиною людства, і все, що є найкращого в надбанні цього народу, входить у скарбницю світової матеріальної і духовної культури. Багатогранна і винятково плідна діяльність І. Франка, в якій так гармонійно поєдналося загальнолюдське, інтернаціональне, і своє, національне, робить його водночас діячем світового масштабу. Він відіграв величезну роль у формуванні соціальної і національної свідомості українського народу.

І. Франко, розвиваючи новаторські традиції Т. Шевченка, вивів українську поезію з кола образів і тем численних епігонів великого Кобзаря. Ідучи в ногу з життям, І. Франко підніс нові ідеї, образи, теми. Однією з найхарактерніших рис поетичної творчості І. Франка є її виняткова тематична широчінь і багатство високохудожніх образів. Філософсько-психологічне осмислення феномену людини Іваном Франком, актуалізоване через різножанрову творчість митця, – вагоме джерело для осягнення авторського світогляду.

Поезія І. Франка відзначається незнаною досього в українській літературі різноманітністю віршових форм. Письменник вільно володів білим віршем і сонетом, октавами і терцинами, стансами і верлібром, але визначальною в його поетиці була образно-художня система фольклору українського народу. Звідси – простота, доступність, глибина його поезій.

Біографія

Популярні твори

Критика

Іван Франко і проблеми теорії літератури. М.І. Гнатюк
1. Від «планіметричного» до «стереометричного» вивчення літератури
1.1. Становлення Івана Франка як літературного критика 
1.2. ​Антипозитивістичний злам у філософії та літературознавча практика Івана Франка
1.3. ​Погляд Івана Франка на предмет, завдання та основні жанри літературної критики
1.4. Особливості літературно-критичного дискурсу наприкінці XIX — на початку XX ст.
2. Поетика, естетика та психологія літературної творчості як предмет теоретичного осмислення
2.1. Специфіка літератури і мистецтва у творчій практиці Івана Франка
2.2. Термінологічний літературознавчий апарат Івана Франка: «своє» і «чуже»
2.3. Проблеми генологічної структури літературних творів у літературознавчій практиці Івана Франка 
2.4. Проблеми психології творчості у науковому осмисленні Івана Франка2.5. Проблеми наукознавства у творчій практиці Івана Франка
3. Розвиток методологічних основ вивчення літературного твору
3.1. У пошуках літературознавчої методології
3.2. Основні літературознавчі школи другої половини XIX — початку XX ст. в концепції Івана Франка
3.3. Франкове трактування біографічного підходу до аналізу літературного твору
3.4. Франкова теорія культурно-історичної школи
3.5. Проблема «корпусу» історії української літератури
3.6. Іван Франко та Олександр Потебня: психологічна школа
3.7. Іван Франко та компаративістичні студії в Україні
3.8. Філологічна школа в літературознавстві та Іван Франко
4.Іван Франко і проблеми європеїзації української літератури
4.1. Кроки до європейського читача

08.08.2018 76
Іван Франко. Критика. Іван Франко – українському народові невідомий християнин
08.08.2018 71
Іван Франко. Критика. Туга за святим. Образ молитви у творах Івана Франка
08.08.2018 124
Іван Франко. Критика. Іван Франко з погляду ХХІ століття
08.08.2018 53
Іван Франко. Критика. Україна і Схід у фольклористичній спадщині Івана Франка
08.08.2018 89
Іван Франко. Критика. Європейські вектори розвитку України (за публіцистикою Івана Франка)
07.08.2018 169
Іван Франко. Критика. Кроки до європейського читача
06.08.2018 125
Іван Франко. Критика. Філологічна школа в літературознавстві та Іван Франко
04.08.2018 132
Іван Франко. Критика. Іван Франко та компаративістичні студії в Україні
04.08.2018 119
Іван Франко. Критика. Іван Франко та Олександр Потебня: психологічна школа
04.08.2018 48
Іван Франко. Критика. Проблема «корпусу» історії української літератури
04.08.2018 100
Іван Франко. Критика. Франкова теорія культурно-історичної школи
03.08.2018 40
Іван Франко. Критика. Франкове трактування біографічного підходу до аналізу літературного твору
123 > >>